07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.19godz.8min.
13.90 X3.90 21.55 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Mikołajczak: U Bakero czuję się potrzebny

Mecz z Polonią Warsza­wa od pier­wszej min­u­ty rozpocząć ma Tomasz Mikoła­jczak i dziesię­ciu innych zawod­ników — zapowiedzi­ał na kon­fer­encji przed meczem Jose Mari Bakero. — Tren­er wszys­tkim daje szan­sę — odpowia­da Tomasz Mikoła­jczak w roz­mowie z LechNews.pl. Zaprasza­my do lek­tu­ry wywiadu przed piątkowym meczem.

 

LechNews.pl Waszym najbliższym prze­ci­wnikiem będzie Polo­nia, którą nie dawno prze­jął Jacek Zielińs­ki. Wygrał on także swój pier­wszy mecz z Koroną Kielce. Jak pod­chodzi­cie do tego, pełnego podtek­stów, meczu?

Tomasz Mikoła­jczak:Będzie to mecz, który Polo­nia może potwierdz­ić, że wró­ciła na właś­ci­wy tor, albo znowu będzie musi­ała poz­bier­ać się po porażce. My chce­my, żeby to był dru­gi wariant.

Naprze­ci­wko stanie Jacek Zielińs­ki, który w tym sezonie prowadz­ił Lecha. Czy ta zna­jo­mość wpłynie na prze­bieg spotkania?

Na pewno tren­era nas zna, może dla niego będzie łatwiej, wie na co nas stać, ale dla nas to kole­jny ligowy mecz.

Ostat­nie dwa mecze zremisowal­iś­cie. Wpierw ze Śląskiem, dwa dni temu z Podbeskidziem. Jakie skut­ki mają te spotka­nia na atmos­ferę w drużynie?

Jeszcze bardziej nas zmo­bi­li­zowały. Chce­my dać z siebie jeszcze więcej, być skon­cen­trowany­mi przez całe spotkanie. Przede wszys­tkim jed­nak chce­my wywieźć z Kon­wik­torskiej 3 punkty.

Rywal­iza­c­ja z zes­pole jest znacznie więk­sza, niż przed rok­iem. Na pozy­cji napast­ni­ka może wys­tępować kilku zawod­ników, więc nie jest tak łat­wo prze­bić się do pier­wszego składu?

W klu­bie jest więcej zawod­ników, duża rotac­ja w składzie, czy to na skrzy­dłach, czy na szpicy, jest trud­niej, ale tren­er daje szanse, każdy ma możli­wość na to, aby się wykazać. Wszys­tko jed­nak wery­fiku­je boisko.

Tobie jed­nak się udało i zgod­nie z zapowiedzi­a­mi tren­era zagrasz z Polonią od początku. Jak to odbierasz? To szansa na udowod­nie­nie swoich możli­woś­ci, czy efekt dobrej pra­cy na treningach?

Tren­er roz­maw­ia, obser­wu­je nas na treningach, wycią­ga z tego wnios­ki i tym, którzy najlepiej pracu­ją na treningu w tygod­niu daje szanse. Każdy w zes­pole ma swo­je szanse, tren­er niko­go nie przekreśla. Myślę, że to jest dobre u tren­era Bakero, że każdy ma szan­sę, każdy czu­je się potrzeb­ny, a ja też jestem w takiej sytuacji.

Czego nie może zabraknąć w meczu z Polonią? W czym upa­tru­jesz klucza do sukce­su w tym spotkaniu?

Kon­cen­tracji przez 90 min­ut. Ze Śląskiem gral­iśmy dobrze, później trochę zawa­hal­iśmy się, przestój w grze, później znów dobrze, więc na pewno braku­je kon­cen­tracji. Potrze­bu­je­my także więk­szej pewnoś­ci siebie. Nie może tak się stać, jak przed tygod­niem, gdzie po wyjś­ciu na prowadze­nie w meczu ze Śląskiem, odd­al­iśmy pole gry prze­ci­wnikowi i on prze­jął inic­jaty­wę. Braku­je pójś­cia za ciosem, gdy strze­limy bramkę, a nie że cofamy się do obrony.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.