Koniec Wiary Lecha

LOGO WLDzień 26 sierp­nia 2013 roku na dłu­go zapad­nie w pamię­ci kibiców Lecha Poz­nań. Tego dnia Wiara Lecha ogłosiła, że kończy swo­ją działalność.

W poniedzi­ałek odbyło się zgro­madze­nie spra­woz­daw­c­zo-wybor­cze. Brak kandy­datów do zarzą­du oraz wycz­er­panie się doty­chcza­sowej for­muły spowodowało, że sto­warzysze­nie nie będzie już funkcjonowało w sposób satys­fakcjonu­ją­cy członków WL.

Z końcem bieżącego roku Wiara Lecha kończy swo­ją dzi­ałal­ność. Na mocy tej decyzji sto­warzysze­nie nie będzie angażowało się w nowe pro­jek­ty oraz siadało do rozmów.

Członkowie powiadomili, że w 2013 roku wywiążą się ze wszys­t­kich zobow­iązań: WL Ligi, fes­tynu Koloru­je­my, akcji pow­stańczej oraz akcji mikołajkowej.

Wiara Lecha for­mal­nie pow­stała w 2004 roku. To właśnie wtedy sto­warzysze­nie wpisano do Kra­jowego Rejestru Sądowego. Jed­nak początku WL się­ga­ją znacznie wcześniej.  W 2000 roku na jed­nym z forum poz­nańs­kich dzi­en­ników kibice Kole­jorza zas­tanaw­iali się nad tym, jak pomóc klubowi pogrążone­mu w kryzysie. 14 listopa­da 2001 roku pod­czas meczu reprezen­tacji Pol­s­ki z Kamerunem debi­u­towała nie­ofic­jal­na gru­pa Ultras Lech Poz­nań ’01, a rok później e‑Lech ’02. Od 2002 roku kibice zaj­mu­ją się redagowaniem Pro­gramów Meczowych.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress