06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.10godz.13min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Wyjątkowa i pechowa przerwa reprezentacyjna dla lechitów

Wyjątkowa i pechowa przerwa reprezentacyjna dla lechitów

 Tren­er Nenad Bjel­i­ca nie mógł narzekać na bra­ki kadrowe spowodowane prz­er­wą na mecze reprezen­tacji. Trenin­gi pier­wszej drużyny Kole­jorza opuś­ciła tylko trój­ka zawod­ników przy­go­towu­ją­ca się — bo miejsce w składzie mają już teo­re­ty­cznie wywal­czone — do Mis­tr­zostw Europy reprezen­tacji U‑21. Mowa oczy­wiś­cie o Tomaszu Kędziorze, Janie Bed­narku i Daw­idzie Kow­nackim. Podopieczni selekcjon­era Marci­na Dorny polegli jed­nak dwukrot­nie 1:2 — najpierw w Krakowie z Włocha­mi, a później z Czecha­mi w Kiel­cach, a w ich niech­lub­ne śla­dy pos­zli również koledzy z reprezen­tacji U‑19.

u21 kownaśZaist­ni­ałą sytu­ację trak­tu­je się przy Buł­garskiej niemal w kat­e­go­ri­ach prece­den­su. Jak zauważyła dzi­en­nikar­ka poz­nańskiej Gaze­ty Wybor­czej — Han­na Urba­ni­ak, od pon­ad dziesię­ciu lat Lech Poz­nań nieprz­er­wanie miał w swoich szere­gach reg­u­larnych reprezen­tan­tów seniors­kich reprezen­tacji nar­o­dowych. Czy to Rafał Muraws­ki, czy Luis Hen­riquez, Alek­sander Tonew, Ger­go Lovrenc­sics, czy ostat­nio Karol Linet­ty i Paulus Ara­ju­uri — zawsze któryś z lechitów reprezen­tował swój naród. Tym razem pon­ad tydzień przy­go­towań do piątkowego meczu z Wisłą Kraków opuś­ciło led­wie trzech młodzieżow­ców, co ‑mamy nadzieję- przełoży się na rezul­tat meczu 27. kole­j­ki Lot­to Ekstraklasy.

Kom­plet min­ut w meczach kon­trol­nych pol­skiej młodzieżów­ki z reprezen­tac­ja­mi Włoch i Czech zan­otował Jan Bednarek. Stop­er Lecha nieszczęśli­wie miał udzi­ał przy drugiej bram­ce dla Czechów. Niespeł­na 21-latek próbował zablokować uderze­nie jed­nego z czes­kich zawod­ników, gdy pił­ka prześl­izgnęła się przez jego głowę i myląc Jaku­ba Wrąbla wturlała się do siat­ki Polaków. 12 min­ut do kom­ple­tu zabrakło nato­mi­ast Tomas­zowi Kędziorze- kap­i­tanowi drużyny tren­era Dorny. W drugim ze spotkań został bowiem zmieniony w 78. min­u­cie przez Prze­mysława Szymińskiego z Wisły Płock. Połow­icznie zad­owolony ze swoich wys­tępów może być nato­mi­ast Daw­id Kow­nac­ki. Co praw­da, “Kow­naś” zdobył wyrównu­jącego gola z Włocha­mi, ogry­wa­jąc w całkiem ład­nym sty­lu defen­sorów Azzur­rich do pary z Bar­toszem Kapustką. Jego postawa nie przy­pom­i­nała jed­nak tej z ostat­nich meczów roz­gry­wanych w niebiesko-białym tryko­cie, co mogło mieć swo­je podłoże w ustaw­ie­niu na boisku 20-lat­ka. Selekcjon­er Dor­na przestaw­ia bowiem napast­ni­ka Lecha na pozy­cję skrzy­dłowego, co wyni­ka głównie z prob­le­mu bogact­wa typowych “dziewiątek” w pol­skiej młodzieżówce.

guma józio

Z orzełkiem na pier­si wys­tąpili także inni młodzi lechi­ci, którzy obec­nie wys­tępu­ją na wypoży­czeni­ach w klubach 1. ligi. Urodzeni w roku 1998 — Kamil Jóźwiak (GKS Katow­ice) i Robert Gum­ny (Podbeskidzie Biel­sko-Biała) zagrali w turnieju Elite Round w Por­tu­galii — elim­i­nac­jach do Mis­tr­zostw Europy. Nieste­ty, młodzi lechi­ci również nie będą wspom­i­nać min­ionej prz­er­wy kadrowej z uśmiechem na twarzach. Po pier­wsze, młodzi Pola­cy odpadli z turnieju, zaj­mu­jąc ostat­nie miejsce w grupie. Po inau­gu­ra­cyjnym zwycięst­wie nad Tur­cją, biało-czer­woni polegli kole­jno z Chorwacją i gospo­darza­mi roz­gry­wek elim­i­na­cyjnych czwartej grupy Elite Round. Co więcej, mecz z Tur­cją był jedynym, w którym zagrali obaj wypoży­czeni lechi­ci. W star­ciu z Chorwacją za dwie żółte kart­ki pau­zował bowiem Jóźwiak, a z Por­tu­gal­ią — Gumny.

Wys­tępy lechitów w reprezentacjach:

Tomasz Kędzio­ra (reprezen­tac­ja Pol­s­ki U‑21) - 90′ w meczu Pol­s­ka — Włochy 1:2(1:1), 78′ w meczu Pol­s­ka — Czechy 1:2 (0:0)

Jan Bednarek (reprezen­tac­ja Pol­s­ki U‑21) - 90′ w meczu Pol­s­ka — Włochy 1:2(1:1), 90′ w meczu Pol­s­ka — Czechy 1:2 (0:0)

Daw­id Kow­nac­ki (reprezen­tac­ja Pol­s­ki U‑21) - 68′ w meczu Pol­s­ka — Włochy 1:2(1:1), 90′ w meczu Pol­s­ka — Czechy 1:2 (0:0)

Kamil Jóźwiak (reprezen­tac­ja Pol­s­ki U‑19) - 79′ w meczu Pol­s­ka — Tur­c­ja 1:0(0:0), 86′ w meczu Por­tu­galia — Pol­s­ka 3:1 (1:1)

Robert Gum­ny (reprezen­tac­ja Pol­s­ki U‑19) - 90′ w meczu Pol­s­ka — Tur­c­ja 1:0(0:0), 90′ w meczu Pol­s­ka — Chorwac­ja 0:2 (0:2)

Karol Jaroni

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.