06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
5dn.2godz.21min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Jasmin Burić z polskim paszportem!

Jasmin Burić z polskim paszportem!

Jas­min Burić został Polakiem. Bramkarz Lecha Poz­nań we wtorek w Wielkopol­skim Urzędzie Wojew­ódzkim ode­brał akt nada­nia oby­wa­telst­wa, potwierdza­ją­cy przyz­nanie pol­skiego paszportu.

- Dla mnie to powód do zad­owole­nia i satys­fakcji, że Jas­min otrzy­mał pol­skie oby­wa­telst­wo. Wita­my w społecznoś­ci nar­o­dowej nowego oby­wa­tela. Mamy tutaj aspekt o naturze lokalnej i region­al­nej. Jas­min jest prze­cież bramkarzem Dumy Wielkopol­s­ki, czyli klubu Lech Poz­nań. Dla mnie to duży powód do satys­fakcji, że to właśnie ja mogę nadać Janowi oby­wa­telst­wo — mówi woje­w­o­da wielkopol­s­ki Zbig­niew Hoffman.

Zad­owolony z otrzy­ma­nia oby­wa­telst­wa był oczy­wiś­cie bohater wtorkowej uroczys­toś­ci. — Bard­zo się cieszę, że dzisi­aj zostałem ofic­jal­nie Polakiem. Jestem z tego powodu dum­ny. Trochę cza­su jestem już w Polsce i otrzy­manie oby­wa­telst­wa to był mój cel. Chcę podz­iękować Lechowi, kibi­com, panu woje­w­odzie oraz prezy­den­towi Rzecz­pospo­litej Pol­skiej. Wszyscy byli ze mną. Gdy pojaw­iła się infor­ma­c­ja, że otrzy­małem oby­wa­telst­wo to cieszyło się wiele osób, nie tylko ja — pod­kreśla bramkarz Kolejorza.

Burić w trak­cie uroczys­toś­ci przekazał koszulkę ze swoim nazwiskiem z meczu Ligi Europy z sezonu 2015/16 oraz rękaw­ice bramkarskie. Oba te upomin­ki już w trak­cie wtorkowego spotka­nia zostały przekazane przez woje­w­odę wielkopol­skiego na cele chary­taty­wne, a dokład­niej do Hos­picjum Pal­i­um. - Jestem bramkarzem i rękaw­ice muszą być — mówił pod­czas uroczys­toś­ci golkiper Kole­jorza. — Ta koszul­ka i rękaw­ice to dar, który poz­woli nam rozbu­dować hos­picjum. Dzięku­ję — pod­kreśliła dyrek­tor hos­picjum, Bar­bara Grochal.

30-let­ni golkiper jest zawod­nikiem Kole­jorza od ośmiu lat. Do Lecha trafił w sty­czniu 2009 roku. W tym cza­sie roze­grał w klu­bie 160 spotkań. Zdobył z nim dwa mis­tr­zost­wa Pol­s­ki. Dwukrot­nie się­gał też po Super­puchar. Prezy­dent Rzecz­pospo­litej Pol­skiej, Andrzej Duda doku­ment przyz­na­nia oby­wa­telst­wa pod­pisał 6 mar­ca, ale dopiero ter­az dotarł on do samego zainteresowanego.

buric

Infor­ma­c­ja prasowa

Fot. : lechpoznan.pl/fot. Adam Ciereszko

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.