03.03.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Raków Częstochowa vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.15godz.12min.
13.42 X3.42 23.82 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Stadion

stadion bulgarska

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Nazwa sta­dionu: Sta­dion Miejski
Dokład­ny adres: 60–320 Poz­nań, ul. Buł­gars­ka 17
Pojem­ność stadionu: 43 832
Pojem­ność sek­to­ra gości: 2150
Miejs­ca VIP: 1994
Miejs­ca Super VIP: 30
Miejs­ca dla niepełnosprawnych: 266
Czas budowy: 1968–1980
Czas rozbu­dowy: 2003–2010
Pier­wszy mecz: 23 sierp­nia 1980, Lech Poz­nań — Motor Lublin 1:1
Oper­a­tor stadionu: Kon­sor­cjum Marcelin Man­age­ment i KKS Lech Poz­nań S.A.
Oświ­etle­nie: 2000 lux
Wymi­ary boiska: 105 m x 68 m

 

Sta­dion Miejs­ki zna­j­du­ją­cy się na poz­nańskim Grun­waldzie to od pon­ad 30 lat miejsce roz­gry­wa­nia meczów przez “Kole­jorza”. Jego budowa rozpoczęła się w 1968 roku, a obiekt w żaden sposób nie przy­pom­i­nała dzisiejszego. Składał się on, jak więk­szość obiek­tów w tam­tym cza­sie, z ziem­nego wału w ksz­tał­cie pod­kowy, na którym znalazły się betonowe ław­ki. Po pewnym cza­sie, znalazło się miejsce dla tzw. “Koguta”, czyli miejs­ca dla obsłu­gi spotkań piłkarskich.

stadion_80

stadionkogut

Jupitery

Nieodłąc­zonym ele­mentem, charak­terysty­cznym nie tylko dla sta­dionu, ale całego Poz­na­nia, były cztery jupitery. To 56-metrowe oświ­etle­nie poma­gało w orga­ni­za­cji meczów od 1986 roku. Ich łącz­na moc wynosiła 1890 luk­sów. W związku z mod­ern­iza­cją zniknęło one z panoramy mias­ta. Po raz ostat­ni zaświeciły na Buł­garskiej pod­czas meczu Pucharu Ekstrak­lasy z Arką Gdy­nia. Ostat­ni z nich runął na ziemię 20 listopa­da 2008 roku.

jupiter

Stało się to w związku z mod­ern­iza­cją obiek­tu, który jest rozbu­dowywany do 2002 roku. Wtedy pow­stała tzw. “czwarta try­buna”, przez dłu­gi czas jedy­na, zadas­zona, na sta­dion­ie. Od 2005 roku wały ziemne za drugą z bramek zamieniono na nowoczes­ną try­bunę. Tę zamknię­to w 2008 roku, by dobu­dować trze­ci jej poziom.

stadionlecha

Grun­tow­na mod­ern­iza­c­ja obiektu

Decy­du­ją­ca faza mod­ern­iza­cji rozpoczęła się w 2009 roku. Na przełomie 2008 i 2009 roku zaczę­to budować dwie try­buny zna­j­du­jące się wzdłuż boiska. Od lip­ca 2009 roku do początku 2010 zamknię­to sta­dion, aby rozpocząć mon­taż kra­town­ic kon­strukcji dachu. Cała oper­ac­ja trwała dłużej niż planowano, ale wszys­tkie ele­men­ty założono zgod­nie z planem. Kra­town­i­ca została pokry­ta mem­braną. Jed­nocześnie trwały prace doty­czące wymi­any krze­sełek na obiek­cie, tak aby sta­dion otworzyć z końcem września.

 stadionnowy

Sta­dion obec­nie mieś­ci 43 832. To mniej niż zakładano. Ma na to wpływ fakt, że zmieniono rodza­ju krze­sełek, które na sta­dion­ie będą się zna­j­dować. Te są o 3 cm szer­sze i ostate­cznie spowodu­ją zmi­anę pojem­noś­ci o niespeł­na 2 tysiące miejsc.

Pier­wsze spotkania

Pier­wsze spotkanie na sta­dion­ie roze­gra­no 23 sierp­nia 1980 roku. Prze­ci­wnikiem Lecha, w zremisowanym 1:1 meczu, był Motor Lubin. Reko­rd frek­wencji padł 4 lata później. 8 kwiet­nia 1984 roku na sta­dion­ie, pod­czas meczu z Widzewem, znalazło się 45 tysię­cy kibiców. Na nowym obiek­cie pier­wsze spotkanie roze­gra­no 30 wrześ­nia 2010 roku. Prze­ci­wnikiem “Kole­jorza” był Aus­tri­ac­ki Red Bull Salzburg. Lech po bramkach Manuela Arboledy i Sła­womi­ra Peszko pokon­ał podopiecznych Huu­ba Stevensa.

Reprezen­tac­ja na Bułgarskiej

Na obiek­cie przy Buł­garskiej reprezen­tacji Pol­s­ki grała 13 spotkań. Jed­nak to nie jedyne mecze reprezen­ta­cyjne jakie na nim roze­gra­no. W 2006 w Wielkopolsce odbyły się Mis­tr­zost­wa Świa­ta U‑19. W Poz­na­niu roze­gra­no meczu otwar­cia i finałowy. W listopadzie 2010 roku w Poz­na­niu odbył się towarzys­ki mecz pomiędzy reprezen­tacją Pol­s­ki i Wybrzeżem Koś­ci Sło­niowej, który biało-czer­woni wygrali 3:1.

Dwukrot­nie goszc­zono także finał Pucharu Pol­s­ki. W 1998 roku (Ami­ca Wron­ki – Alu­mini­um Konin 5:3 – po dogr.) i 1999 (Ami­ca Wron­ki – GKS Bełchatów 1:0).

Pojem­ność

Sta­dion mieś­ci 41 609 kibiców. Przy­go­towano na nim 266 miejsc dla osób niepełnosprawnych, a także 45 lóż dla VIP-ów, z których mecze będzie mogło oglą­dać 480 kibiców. Pon­ad­to na sta­dion­ie pow­stanie pon­ad 200 punk­tów gas­tro­nom­icznych. Wokół sta­dionu przy­go­towane zostanie 2050 miejsc parkingowych.

(20) kociol doping kibice caly stadion w barwach

Lech oper­a­torem stadionu

26 wrześ­nia 2011 roku Kon­sor­cjum KKS Lech Poz­nań oraz spół­ka Marcelin Man­age­ment zostali oper­a­torem Sta­dionu Miejskiego. Umowa została pod­pisana na 20 lat.

W ramach umowy, oper­a­tor zobow­iązu­je się do wnoszenia do kasy mias­ta czyn­szu stałego w wysokoś­ci 3 mln 100 tys. zł rocznie oraz czyn­szu zmi­en­nego, zależnego od wpły­wów z dnia mec­zowego i wynoszącego śred­nio 7,5 % wpły­wów. Dodatkowo oper­a­tor będzie płacił czyn­sz od sprzedaży praw do nazwy sta­dionu, wynoszą­cy 30% wartoś­ci wyne­gocjowanej przez niego z potenc­jal­nym spon­sorem umowy (nie mniej niż 1 mln zł rocznie).

DOJAZD:

Linia Trasa
Linia nr 25 tramwaj) Głogowska/Hetmańska — Węgor­ka (wahadłowo)
Linia nr T1 (auto­bus) Ron­do Jezio­rańskiego — Junikowo
Linia nr 50 (auto­bus) Gór­czyn Dworzec — Ogrody
Linia nr 63 (auto­bus) Gór­czyn Dworzec — Gar­bary Dworzec
Linia nr 91 (auto­bus) os. Koperni­ka — os. Jana III Sobieskiego
Linia A (auto­bus) os. Koperni­ka — M1 Cen­trum Handlowe
Linia nr 251 (noc­ny) os. Kwia­towe — Ron­do Kaponiera

 

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań II - Olimpia Elbląg

2. Liga Polska

28/02/2024 12:00

Volos - OFI Crete

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Asteras Tripolis - Kifisia

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Atromitos Ateny - Lamia

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Panetolikos - Olympiakos Pireus

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Lech Poznań II - Olimpia Elbląg

2. Liga Polska

28/02/2024 12:00

Volos - OFI Crete

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Asteras Tripolis - Kifisia

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Atromitos Ateny - Lamia

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Panetolikos - Olympiakos Pireus

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Lech Poznań II - Olimpia Elbląg

2. Liga Polska

28/02/2024 12:00

Volos - OFI Crete

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Asteras Tripolis - Kifisia

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Atromitos Ateny - Lamia

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Panetolikos - Olympiakos Pireus

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Lech Poznań II - Olimpia Elbląg

2. Liga Polska

28/02/2024 12:00

Volos - OFI Crete

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Asteras Tripolis - Kifisia

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Atromitos Ateny - Lamia

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Panetolikos - Olympiakos Pireus

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Stal Mielec - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2024 18:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Stal Mielec - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2024 18:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Stal Mielec - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2024 18:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Stal Mielec - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2024 18:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.