01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.15godz.10min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Gergo uśmiecha się w kierunku trenera

gergo lovrencicsGer­go Lovren­ci­cs wios­ną robi wszys­tko, aby przekon­ać do siebie Mar­iusza Ruma­ka. To bowiem od niego zależy czy sym­pa­ty­czny Węgi­er zostanie w stol­i­cy Wielkopol­s­ki czy wró­ci do Lom­bar­du Papa, z którego jest wypoży­c­zony do „Kole­jorza”.

Na razie jed­nak „Gery” jest na dobrej drodze do tego, aby w Poz­na­niu zostać. Po rozczarowu­jącej rundzie jesi­en­nej, wios­ną spisu­je się bard­zo dobrze. Tłu­maczył on już zresztą, na czym pole­gał prob­lem w pier­wszej częś­ci sezonu. Wynikał on różnic treningowych i wyższego obciąże­nia pod­czas zajęć w „Kole­jorzu”.  Wios­ną, gdy przys­tosował się już do metod, a także iloś­ci zajęć widać postęp związany nie tylko z dobrą grą, ale reg­u­larnoś­cią w jego wys­tę­pach. Jej efek­tem jest skuteczność i aż cztery bram­ki zdobyte w tej rundzie.

Lovren­ci­cs sam przyz­na­je, że powrót na Węgry był­by dla niego krok­iem wstecz. Lech posi­a­da pra­wo pier­wokupu i jeśli zde­cy­du­je się na wykupi­e­nie piłkarza, to ten w najbliższym cza­sie do swo­jej ojczyzny nie wró­ci. Musi się jed­nak w tej spraw­ie uśmiech­nąć do Mar­iusza Rumaka.

- Ja zde­cy­du­je czy zostanie. To oczy­wiś­cie wpłynie na inne let­nie trans­fery, ale ocenę jego wys­tępów wykon­amy po zakończe­niu sezonu, a nie po ¾. Dzisi­aj to na pewno zawod­nik w dobrej formie, który idzie do  góry, rozwi­ja się i pokazu­je, że chce zostać. Posi­a­da też jakość, bie­ga więcej i z dużą inten­sy­wnoś­cią. Tego zabrakło jesienią — mówi tren­er Lecha.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.