Pawłowski: Zaczęliśmy cieszyć się piłką

Pawłowski: Zaczęliśmy cieszyć się piłką

Do koń­ca piłkarskiego roku Lech ma do roze­gra­nia dwa spotka­nia ligowe. Kole­jorz jest na fali wznoszącej. W sobot­nie popołud­nie pokon­ał w Kiel­cach miejs­cową Koronę 1:0 po bram­ce Kaspra Hamalaine­na.

Od cza­su prze­ję­cia Lecha Poz­nań przez tren­era Jana Urbana minęło kil­ka tygod­ni. Od tego momen­tu mis­trz Pol­s­ki wygrał sześć meczów, dwa zremisował i nie odniósł żad­nej poraż­ki. - Dużo radoś­ci jest ter­az w naszej grze, zaczęliśmy cieszyć się piłką i to przynosi efekt. To ma duży wpływ na naszą psy­chikę i na pewno ter­az jest już dużo lep­iej – przyz­na­je po meczu w Kiel­cach Szy­mon Pawłows­ki.

W poprzed­nim sezonie obrona Kole­jorza była nie do prze­jś­cia. Do tej pory lechi­ci stra­cili 23 bram­ki, w tym zaled­wie cztery za kadencji nowego szkole­niow­ca. — Jeśli wygry­wa się ileś meczów z rzę­du to na pewno jest lep­iej. W głowie mamy to, żeby nie stracić bram­ki. To jest tak boja, że jak mam ter­az kil­ka meczów z rzę­du bez poraż­ki to czu­je­my się ter­az pewniej. Ter­az to wyglą­da dobrze – zaz­nacza lewoskrzy­dłowy mis­trza Pol­s­ki.

Coś drgnęło w drużynie Kole­jorza. Zespół gra o wiele lep­iej niż przed miesiącem. Kole­jor­zowi nie szło w Ekstrak­lasie, pomi­mo awan­su do fazy grupowej Ligi Europy i kole­jnych etapów Pucharu Pol­s­ki. — Ciężko stwierdz­ić, kiedy nasza zła pas­sa się zaczęła. To trze­ba by było przysiąść i przeanal­i­zować – oce­nia Pawłows­ki.

Tren­er Urban objął drużynę Lecha Poz­nań w październiku, pod­czas prz­er­wy reprezen­ta­cyjnej. Rotac­ja – to odróż­nia nowego szkole­niow­ca Kole­jorza od jego poprzed­ni­ka, tren­era Macie­ja Sko­rży. — Piłkarsko się nie zmie­nil­iśmy. Za tren­era Sko­rży też gral­iśmy dobrą piłkę w tam­tym sezonie. Cza­sem tak bywa. Ter­az gramy lep­iej, wygry­wamy i to jest najważniejsze – komen­tu­je pomoc­nik. — Naszym celem w każdym spotka­niu są trzy punk­ty i bycie w pier­wszej ósem­ce do koń­ca roku – kończy.

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Sponsor serwisu

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress