07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
3dn.23godz.56min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Ekstraklasowe podsumowanie transferowe cz. IV

Jede­naś­cie ekip z pol­skiej ekstrak­lasy zostało już opisanych na łamach naszego ser­wisu. A dokład­niej poczy­na­nia trans­fer­owe danych klubów. Na koniec pozostały cztery najlep­sze drużyny po rundzie jesi­en­nej ligi. Potem, już “na deser”, zajmę się Lechem Poznań.

4. KORONA KIELCE

Korona, obok Jagiel­lonii, to najwięk­sza niespodzian­ka ligi. Klub dłu­go utrzymy­wał się w najlep­sze trójce ligi, a wypadł z niej już na sam koniec. Jak Kiel­czanie radzili sobie zimą?

Najwięk­szym wzmoc­nie­niem zło­cis­to-krwistych powin­no być sprowadze­nie Estończy­ka Sandera Puriego. 28-krot­ny reprezen­tant Estonii został wypoży­c­zony z greck­iej Laris­sy. Ten 22-latek może grać jako ofen­sy­wny pomoc­nik po obu bokach, jak i na środku.

Do Korony, za dar­mo z Ruchu Chorzów, dołączył bramkarz Krzysztof Pilarz. Za niezbyt duże pieniądze udało się także kupić Tomasza Lisowskiego z Widze­wa Łódź. Tego lewego obrońcę swego cza­su dla pol­skiej reprezen­tacji odkrył Leo Been­hakker, jed­nak wyda­je się, że ter­az ciężko będzie mu zapełnić lukę na naj­gorszej pozy­cji, dla S‑Kadry.

Z drużyny Młodej Ekstrak­lasy do pier­wszego zespołu dołączyli także trzej młodzi, polscy zawod­ni­cy: 17-let­ni ofen­sy­wny pomoc­nik Jakub Bąk, 18-let­ni bramkarz Paweł Mech oraz prawy obroń­ca Artur Cebu­la w tym samym wieku.

Klub w tym okienku opuś­ciło ośmiu zawod­ników. W tym dwóch zostało wypoży­c­zonych — Paweł Socha do Stali Stalowa Wola i Paweł Kacz­marek do Górni­ka Łęcz­na. Tomas­zowi Nowakowi skończył się kon­trakt, którego postanowiono nie przedłużać.

Krzysztof Gajtkows­ki obrał poz­nańs­ki kierunek. Kiedyś był zawod­nikiem Lecha, a ter­az bram­ki będzie zdoby­wał gole dla Warty. Bramkarz Radosław Cierz­ni­ak zagra w greck­iej Alki Lar­nace. Lukas Jan­ic, z kolei, przeniósł się do Sandecji Nowy Sącz.

Łukasz Nawotczyńs­ki dołączył do Cra­covii Kraków, a Paweł Buśkiewicz do Dol­canu Ząbki.

Sparin­gi: 2:0 MKS Kluczbork, 2:1 Podbeskidzie Biel­sko-Biała, 3:1 GKS Bełchatów, 2:0 Mazur Kar­czew, 1:1 Dinamo Mińsk, 0:1 Dynamo Moskwa, 3:3 Tatran Preszów, 0:1 Toboł Kostanaj, 2:0 Otelul Galati, 1:2 Łódz­ki Klub Sportowy

3. LEGIA WARSZAWA

Wojskowi” są klubem, który jesienią rozczarował… ale i tak ma tylko trzy punk­ty straty do prowadzącej w tabeli Jagiel­lonii. Początek sezonu był w wyko­na­niu Legii fatal­ny, ale jed­nak jakoś “ciułali” te punk­ty. Między inny­mi gra­ją­ca bez fajer­w­erków potrafili strzelić Lechowi dwa gole, prze­gry­wa­jąc do prz­er­wy i gra­jąc w “10”.

Zimą Legion­iś­ci wzmoc­nili się dwoma zawod­nika­mi. Kilka­dziesiąt godzin temu Legia wypoży­czyła czeskiego napast­ni­ka z Sigmy Oło­mu­niec. Michal Hub­nik był najlep­szym strzel­cem ligi w połowie sezonu. Zal­iczył także dwa wys­tępy w kadrze Czech.

Z kolei wczo­raj pod­pisano kon­trakt ze Słoweńcem Dejanem Kel­harem. 26-latek gra jako defen­sy­wny pomoc­nik. Wcześniej wys­tępował w bel­gi­jskim Cer­cle Brugge. Dostąpił też zaszczy­tu debi­u­tu w swo­jej kadrze nar­o­dowej, jed­nak nie zagoś­cił, jak dotąd, na dłużej w niej. Z wypoży­czenia do Bał­tyku Gdy­nia wró­cił do stołecznego klubu Woj­ciech Trochim.

Z kolei wypoży­c­zony do Pogo­ni Szczecin został Kamil Majkows­ki. Piotr Giza wró­cił do Cra­covii Kraków, a Pance Kum­bev wzmoc­nił mace­dońskie Rabot­nic­ki Skopje.

Najpoważniejszą stratą wyda­je się być trans­fer Macie­ja Iwańskiego do tureck­iego Man­isas­poru. Jest on jed­nym z wielu pol­s­kich piłkarzy, którzy zimą obrali właśnie turec­ki kierunek.

Sparin­gi: 1:1 Mor­dow­i­ja Sarańsk, 3:0, 1:0 Kryl­ja Sowi­etow Sama­ra, 2:2 Kamaz Nabiernieżny­je Czel­ny, 1:1 Toboł Kostanaj, 2:1 Loko­mo­tiv Moskwa, 0:2 Kubań Krasnodar, 2:0 FK Indi­ja, 1:2 Cadiz CF, 2:2 Olimpia Elbląg, 3:1 Widzew Łódź

2. WISŁA KRAKÓW

Najpoważniejszym wzmoc­nie­niem Wisły wyda­je się być sprowadze­nie Kew Jalien­sa, 10-krot­nego reprezen­tan­ta Holandii, uczest­ni­ka Mundi­alu w Niem­czech. Zawod­ni­ka z taką przeszłoś­cią w Ekstrak­lasie jeszcze nie było.

Z kolei najwięk­szą stratą jest sprzedaż braci Brożków do tureck­iego Tra­b­zon­sporu. Do Azji Mniejszej (Konyas­por) pojechał także Mar­iusz Pawełek.

Wisła ściągnęła ofen­sy­wnego pomoc­ni­ka z Izraela, Mao­ra Melik­sona, który zaraz po przy­jeździe do Pol­s­ki ode­brał także oby­wa­telst­wo RP. Mógł to zro­bić dzię­ki temu, że jego mat­ka jest Polką. Z Dina­ma Moskwa ściąg­nię­to Cwe­tana Genkowa. Buł­gars­ki napast­nik 12-krot­nie reprezen­tował swój kraj.

Stan Val­ckx postarał się także o wypoży­cze­nie z włoskiego Cal­gia­ri Cal­cio Białorusi­na Michaiła Siwakowa. 23-latek zade­bi­u­tował w dorosłej reprezen­tacji kra­ju, a gdy grał w kadrze U‑21, był jej kap­i­tanem. Wys­tępu­je jako defen­sy­wny pomocnik.

Tracąc Paweł­ka, Wisła musi­ała postarać się o sprowadze­nie jakiegoś innego goal­keepera. Do “Białej Gwiazdy” dołączył 34-let­ni, 22-krot­ny reprezen­tant Estonii, Siergiej Pareiko.Oprócz tego do pier­wszej drużyny dołączyli Daniel Brud i Michał Nalepa.

Z klubu odeszło także dwóch zawod­ników. Z tym, że Cle­ber odszedł tylko czys­to piłkarsko, bo zakończył kari­erę, jed­nak nadal będzie pra­cow­ał w Wiśle, jako scout. Z kolei Kamil Rado został wypoży­c­zony do Kole­jarza Stróże.

Sparin­gi: 0:2 Aale­sunds FK, 0:4 Valeren­ga Oslo, 0:2 Molde FK, 3:1 BATE Borysów, 4:1 Dau­ga­va Daugavpils

1. JAGIELLONIA BIAŁYSTOK

Jaga, dzię­ki niespodziewanie dobrej grze, została Mis­trzem Jesieni 2010. Wiele zawdz­ięcza due­towi Kamil Grosic­ki-Tomasz Frankows­ki. Tym bardziej może być ciężko być lid­erem aż do ostat­niej kole­j­ki, gdyż ten pier­wszy odszedł do, a jakże, tureck­iego klubu — Sivasspor.

W jego miejsce sprowad­zono Bartłomie­ja Grze­la­ka. Jed­nak czy tak kon­tuzjo­gen­ny piłkarz da radę zastąpić młodego, prze­bo­jowego i piekiel­nie szy­bkiego Grosick­iego? Dzi­ałacze z Białegos­toku mają nadzieję, że tak.

Udało się także wykupić z ukraińskiego Met­al­ista Charków Marci­na Burkhard­ta, który wcześniej grał na zasadzie wypoży­czenia. Ze szkół­ki MSP Szamo­tuły ściąg­nię­to młodego bramkarza, z dobry­mi warunk­a­mi fizy­czny­mi — Tomasza Ptaka.

Jagiel­lonia postarała się o ściąg­nię­cie środ­kowego obroń­cy, 25-let­niego Ormi­an­i­na Rober­ta Arzu­manyana. Urod­zony w Ere­wa­niu piłkarz zal­iczył 47 wys­tępów w kadrze swo­jego kra­ju, oraz strzelił dla niej cztery bramki.

Innym reprezen­tan­tem swo­jego kra­ju, który wzmoc­nił Białos­toc­czan jest Czarnogórzec. Luka Pejovic to lewy obroń­ca. W kadrze zagrał osiem­nas­tokrot­nie i zdobył jed­nego gola. Ostat­nim trans­fer­em do klubu jest Czarnogórzec Ermin Ser­atlić. 20-latek wys­tępu­je jako lewoskrzydłowy.

Oprócz “Grosi­ka”, z klubu odeszło jeszcze trzech zawod­ników: Rafał Gikiewicz (do Śląs­ka Wrocław), Łukasz Tumicz (do Górni­ka Polkow­ice) oraz Sebas­t­ian Kosiorows­ki (do Kole­jarza Stróże). Poza tym, kole­j­na piąt­ka została wypoży­c­zona: Łukasz Zaniews­ki (GLKS Nadarzyn), Igor Lew­czuk (Piast Gli­wice), Krzysztof Król (Polo­nia Bytom), Krzysztof Hus (Wisła Płock), a także Prze­mysław Try­tko (Polo­nia Bytom).

Czy ta prz­er­wa zimowa nie przeszkodzi Jadze w zdoby­ciu pier­wszego w his­torii mis­tr­zost­wa Pol­s­ki? A może wręcz prze­ci­wnie i Jaga wios­ną będzie grała jeszcze lep­iej? Tego dowiemy się już niedługo!

Sparin­gi: 2:0 GKS Katow­ice, 1:0 Arka Gdy­nia, 3:3 Cra­covia Kraków (Remes Cup Ekstra), 4:0 Warta Sier­adz, 3:1 Zaw­isza Byd­goszcz, 2:0 Sokół Alek­san­drów Łódz­ki, 2:1 Start Otwock, 1:0 Zim­bru Kiszyniów, 0:1 Astra Ploeszti, 1:2 Zoria Ługańsk, 2:2 Sig­ma Ołomuniec

Już ter­az mamy za sobą praw­ie całą Ekstrak­lasę. Praw­ie, bo nie opisal­iśmy jeszcze trans­fer­ów najważniejszej dla nas drużyny — Lecha Poz­nań. A to już niedługo!

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.