21.05.2022, g. 15:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Zagłębie Lubin
Do meczu pozostało:
2dn.15godz.3min.
11.30 X5.50 29.80 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Ekstraklasowe podsumowanie transferowe cz. IV

Jede­naś­cie ekip z pol­skiej ekstrak­lasy zostało już opisanych na łamach naszego ser­wisu. A dokład­niej poczy­na­nia trans­fer­owe danych klubów. Na koniec pozostały cztery najlep­sze drużyny po rundzie jesi­en­nej ligi. Potem, już “na deser”, zajmę się Lechem Poznań.

4. KORONA KIELCE

Korona, obok Jagiel­lonii, to najwięk­sza niespodzian­ka ligi. Klub dłu­go utrzymy­wał się w najlep­sze trójce ligi, a wypadł z niej już na sam koniec. Jak Kiel­czanie radzili sobie zimą?

Najwięk­szym wzmoc­nie­niem zło­cis­to-krwistych powin­no być sprowadze­nie Estończy­ka Sandera Puriego. 28-krot­ny reprezen­tant Estonii został wypoży­c­zony z greck­iej Laris­sy. Ten 22-latek może grać jako ofen­sy­wny pomoc­nik po obu bokach, jak i na środku.

Do Korony, za dar­mo z Ruchu Chorzów, dołączył bramkarz Krzysztof Pilarz. Za niezbyt duże pieniądze udało się także kupić Tomasza Lisowskiego z Widze­wa Łódź. Tego lewego obrońcę swego cza­su dla pol­skiej reprezen­tacji odkrył Leo Been­hakker, jed­nak wyda­je się, że ter­az ciężko będzie mu zapełnić lukę na naj­gorszej pozy­cji, dla S‑Kadry.

Z drużyny Młodej Ekstrak­lasy do pier­wszego zespołu dołączyli także trzej młodzi, polscy zawod­ni­cy: 17-let­ni ofen­sy­wny pomoc­nik Jakub Bąk, 18-let­ni bramkarz Paweł Mech oraz prawy obroń­ca Artur Cebu­la w tym samym wieku.

Klub w tym okienku opuś­ciło ośmiu zawod­ników. W tym dwóch zostało wypoży­c­zonych — Paweł Socha do Stali Stalowa Wola i Paweł Kacz­marek do Górni­ka Łęcz­na. Tomas­zowi Nowakowi skończył się kon­trakt, którego postanowiono nie przedłużać.

Krzysztof Gajtkows­ki obrał poz­nańs­ki kierunek. Kiedyś był zawod­nikiem Lecha, a ter­az bram­ki będzie zdoby­wał gole dla Warty. Bramkarz Radosław Cierz­ni­ak zagra w greck­iej Alki Lar­nace. Lukas Jan­ic, z kolei, przeniósł się do Sandecji Nowy Sącz.

Łukasz Nawotczyńs­ki dołączył do Cra­covii Kraków, a Paweł Buśkiewicz do Dol­canu Ząbki.

Sparin­gi: 2:0 MKS Kluczbork, 2:1 Podbeskidzie Biel­sko-Biała, 3:1 GKS Bełchatów, 2:0 Mazur Kar­czew, 1:1 Dinamo Mińsk, 0:1 Dynamo Moskwa, 3:3 Tatran Preszów, 0:1 Toboł Kostanaj, 2:0 Otelul Galati, 1:2 Łódz­ki Klub Sportowy

3. LEGIA WARSZAWA

Wojskowi” są klubem, który jesienią rozczarował… ale i tak ma tylko trzy punk­ty straty do prowadzącej w tabeli Jagiel­lonii. Początek sezonu był w wyko­na­niu Legii fatal­ny, ale jed­nak jakoś “ciułali” te punk­ty. Między inny­mi gra­ją­ca bez fajer­w­erków potrafili strzelić Lechowi dwa gole, prze­gry­wa­jąc do prz­er­wy i gra­jąc w “10”.

Zimą Legion­iś­ci wzmoc­nili się dwoma zawod­nika­mi. Kilka­dziesiąt godzin temu Legia wypoży­czyła czeskiego napast­ni­ka z Sigmy Oło­mu­niec. Michal Hub­nik był najlep­szym strzel­cem ligi w połowie sezonu. Zal­iczył także dwa wys­tępy w kadrze Czech.

Z kolei wczo­raj pod­pisano kon­trakt ze Słoweńcem Dejanem Kel­harem. 26-latek gra jako defen­sy­wny pomoc­nik. Wcześniej wys­tępował w bel­gi­jskim Cer­cle Brugge. Dostąpił też zaszczy­tu debi­u­tu w swo­jej kadrze nar­o­dowej, jed­nak nie zagoś­cił, jak dotąd, na dłużej w niej. Z wypoży­czenia do Bał­tyku Gdy­nia wró­cił do stołecznego klubu Woj­ciech Trochim.

Z kolei wypoży­c­zony do Pogo­ni Szczecin został Kamil Majkows­ki. Piotr Giza wró­cił do Cra­covii Kraków, a Pance Kum­bev wzmoc­nił mace­dońskie Rabot­nic­ki Skopje.

Najpoważniejszą stratą wyda­je się być trans­fer Macie­ja Iwańskiego do tureck­iego Man­isas­poru. Jest on jed­nym z wielu pol­s­kich piłkarzy, którzy zimą obrali właśnie turec­ki kierunek.

Sparin­gi: 1:1 Mor­dow­i­ja Sarańsk, 3:0, 1:0 Kryl­ja Sowi­etow Sama­ra, 2:2 Kamaz Nabiernieżny­je Czel­ny, 1:1 Toboł Kostanaj, 2:1 Loko­mo­tiv Moskwa, 0:2 Kubań Krasnodar, 2:0 FK Indi­ja, 1:2 Cadiz CF, 2:2 Olimpia Elbląg, 3:1 Widzew Łódź

2. WISŁA KRAKÓW

Najpoważniejszym wzmoc­nie­niem Wisły wyda­je się być sprowadze­nie Kew Jalien­sa, 10-krot­nego reprezen­tan­ta Holandii, uczest­ni­ka Mundi­alu w Niem­czech. Zawod­ni­ka z taką przeszłoś­cią w Ekstrak­lasie jeszcze nie było.

Z kolei najwięk­szą stratą jest sprzedaż braci Brożków do tureck­iego Tra­b­zon­sporu. Do Azji Mniejszej (Konyas­por) pojechał także Mar­iusz Pawełek.

Wisła ściągnęła ofen­sy­wnego pomoc­ni­ka z Izraela, Mao­ra Melik­sona, który zaraz po przy­jeździe do Pol­s­ki ode­brał także oby­wa­telst­wo RP. Mógł to zro­bić dzię­ki temu, że jego mat­ka jest Polką. Z Dina­ma Moskwa ściąg­nię­to Cwe­tana Genkowa. Buł­gars­ki napast­nik 12-krot­nie reprezen­tował swój kraj.

Stan Val­ckx postarał się także o wypoży­cze­nie z włoskiego Cal­gia­ri Cal­cio Białorusi­na Michaiła Siwakowa. 23-latek zade­bi­u­tował w dorosłej reprezen­tacji kra­ju, a gdy grał w kadrze U‑21, był jej kap­i­tanem. Wys­tępu­je jako defen­sy­wny pomocnik.

Tracąc Paweł­ka, Wisła musi­ała postarać się o sprowadze­nie jakiegoś innego goal­keepera. Do “Białej Gwiazdy” dołączył 34-let­ni, 22-krot­ny reprezen­tant Estonii, Siergiej Pareiko.Oprócz tego do pier­wszej drużyny dołączyli Daniel Brud i Michał Nalepa.

Z klubu odeszło także dwóch zawod­ników. Z tym, że Cle­ber odszedł tylko czys­to piłkarsko, bo zakończył kari­erę, jed­nak nadal będzie pra­cow­ał w Wiśle, jako scout. Z kolei Kamil Rado został wypoży­c­zony do Kole­jarza Stróże.

Sparin­gi: 0:2 Aale­sunds FK, 0:4 Valeren­ga Oslo, 0:2 Molde FK, 3:1 BATE Borysów, 4:1 Dau­ga­va Daugavpils

1. JAGIELLONIA BIAŁYSTOK

Jaga, dzię­ki niespodziewanie dobrej grze, została Mis­trzem Jesieni 2010. Wiele zawdz­ięcza due­towi Kamil Grosic­ki-Tomasz Frankows­ki. Tym bardziej może być ciężko być lid­erem aż do ostat­niej kole­j­ki, gdyż ten pier­wszy odszedł do, a jakże, tureck­iego klubu — Sivasspor.

W jego miejsce sprowad­zono Bartłomie­ja Grze­la­ka. Jed­nak czy tak kon­tuzjo­gen­ny piłkarz da radę zastąpić młodego, prze­bo­jowego i piekiel­nie szy­bkiego Grosick­iego? Dzi­ałacze z Białegos­toku mają nadzieję, że tak.

Udało się także wykupić z ukraińskiego Met­al­ista Charków Marci­na Burkhard­ta, który wcześniej grał na zasadzie wypoży­czenia. Ze szkół­ki MSP Szamo­tuły ściąg­nię­to młodego bramkarza, z dobry­mi warunk­a­mi fizy­czny­mi — Tomasza Ptaka.

Jagiel­lonia postarała się o ściąg­nię­cie środ­kowego obroń­cy, 25-let­niego Ormi­an­i­na Rober­ta Arzu­manyana. Urod­zony w Ere­wa­niu piłkarz zal­iczył 47 wys­tępów w kadrze swo­jego kra­ju, oraz strzelił dla niej cztery bramki.

Innym reprezen­tan­tem swo­jego kra­ju, który wzmoc­nił Białos­toc­czan jest Czarnogórzec. Luka Pejovic to lewy obroń­ca. W kadrze zagrał osiem­nas­tokrot­nie i zdobył jed­nego gola. Ostat­nim trans­fer­em do klubu jest Czarnogórzec Ermin Ser­atlić. 20-latek wys­tępu­je jako lewoskrzydłowy.

Oprócz “Grosi­ka”, z klubu odeszło jeszcze trzech zawod­ników: Rafał Gikiewicz (do Śląs­ka Wrocław), Łukasz Tumicz (do Górni­ka Polkow­ice) oraz Sebas­t­ian Kosiorows­ki (do Kole­jarza Stróże). Poza tym, kole­j­na piąt­ka została wypoży­c­zona: Łukasz Zaniews­ki (GLKS Nadarzyn), Igor Lew­czuk (Piast Gli­wice), Krzysztof Król (Polo­nia Bytom), Krzysztof Hus (Wisła Płock), a także Prze­mysław Try­tko (Polo­nia Bytom).

Czy ta prz­er­wa zimowa nie przeszkodzi Jadze w zdoby­ciu pier­wszego w his­torii mis­tr­zost­wa Pol­s­ki? A może wręcz prze­ci­wnie i Jaga wios­ną będzie grała jeszcze lep­iej? Tego dowiemy się już niedługo!

Sparin­gi: 2:0 GKS Katow­ice, 1:0 Arka Gdy­nia, 3:3 Cra­covia Kraków (Remes Cup Ekstra), 4:0 Warta Sier­adz, 3:1 Zaw­isza Byd­goszcz, 2:0 Sokół Alek­san­drów Łódz­ki, 2:1 Start Otwock, 1:0 Zim­bru Kiszyniów, 0:1 Astra Ploeszti, 1:2 Zoria Ługańsk, 2:2 Sig­ma Ołomuniec

Już ter­az mamy za sobą praw­ie całą Ekstrak­lasę. Praw­ie, bo nie opisal­iśmy jeszcze trans­fer­ów najważniejszej dla nas drużyny — Lecha Poz­nań. A to już niedługo!

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.