02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.21godz.33min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Jeszcze będziemy żałować, że nie mamy Semira

Jeszcze będziemy żałować, że nie mamy Semira

Wiemy, że nie powin­no się roz­pamię­ty­wać trans­fer­ów, które moż­na było przeprowadz­ić, ale do nich nie doszło. Jed­nym z takich zawod­ników jest Semir Stil­ić. Run­da wiosen­na pokazu­je, że im dłużej trwa, tym bardziej żal, że Semir nie trafił ponown­ie do Lecha.

 

Słucham zewsząd, że ten gość nie pasu­je do “filo­zofii klubu”, o której nikt nie słyszał nic poza tym, że ist­nieje. Boś­ni­ak wpisy­wał się nato­mi­ast w inną filo­zofię, tę trans­fer­ową — był do wzię­cia za darmo.

 

Lech odd­ał Drewni­ka, wyrzu­cił Murawskiego, a dzisi­aj cier­pi na brak kla­sowych środ­kowych pomoc­ników. Hamalainen bez formy, Linet­ty to na razie zawod­nik przeplata­ją­cy dobre mecze z gorszy­mi, a Trał­ka jest jed­nym reg­u­larnie gra­ją­cym, na którym w zasadzie spoczy­wa cały ciężar gry. Na środ­ku może grać jeszcze Dima Injac, ale nie jest to najczęst­szy wybór tren­era Rumaka.

 

A Semir wró­cił do pol­skiej ligi pod skrzy­dał Smudy i gra jak za najlep­szych cza­sów. Odnoszę wraże­nie, że Ekstrak­lasa to najlep­sza liga dla tego zawod­ni­ka — jest w niej gwiazdą. To podob­nie jak Radović, który w innej lidze by się nie sprawdz­ił, a w Polsce ma swo­bodę, luz i wychodzi mu naprawdę wiele.

 

Dzisi­aj w zasadzie w poje­dynkę Semir zremisował z Legią. Wisła, która grała w dziesiątkę, prze­gry­wała 2:0 potrze­bowała w środ­ku pola tylko jed­nego goś­cia — Stili­cia, który swoim kole­gom stworzył kil­ka sytu­acji bramkowych, jed­ną udało się Wiślakom wyko­rzys­tać, a potem sam dokon­ał egzekucji, strze­la­jąc z rzu­tu wol­nego bramkę na wagę remisu.

 

Wiele do Semi­ra moż­na było mieć pre­ten­sji, gdy grał w Lechu. Bo był i pewnie jest humorza­sty, ale w każdym spotka­niu potrafi zagrać jed­ną albo dwie pił­ki bramkowe. Sam kiedyś mówił, popros­zony o ocenę swo­jego wys­tępu. “Pet­naś­cie mynut to nie występ”.

 

A my w Poz­na­niu czekać będziemy na to, aż w formie podob­nej do tej, którą prezen­tu­je Stil­ić, będzie jeden z naszych zawodników.

 

Dar­iusz Motała, kierown­ik Lecha, napisał na jed­nym z por­tali społecznoś­ciowym: “Semir Piłkarz super, dzis gra w Wiśle. My mamy Kaspra, Ger­go, Szym­ka Pawłowskiego. Semir dał Lechowi wiele, ale to już było. Gramy dalej.”

 

Gra­jmy więc dalej, a Semir zapewne przy­pom­ni o swoim ist­nie­niu wład­zom Lecha, gdy zagra — oby w kwiet­niu bądź maju — z naszym klubem w grupie mistrzowskiej.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.