Kandydat na trenera: Maciej Skorża

Kandydat na trenera: Maciej Skorża

Drugim poważnym kandy­datem, który mógł­by zastąpić Mar­iusza Ruma­ka w razie ewen­tu­al­nego zwol­nienia go z funkcji tren­era jest, obok Walde­mara For­nali­ka, Maciej Sko­rża. W pol­skiej piłce jest osobą bard­zo cenioną, która na swoim kon­cie ma wiele sukcesów.

Wielkiej kari­ery piłkarskiej nie zro­bił, jak pod­kreśla w wywiadach, jest to jed­no z tych marzeń, których nigdy nie będzie w stanie już spełnić. Jego pier­wszym tren­er­skim doświad­cze­niem była pra­ca z młodzieżową drużyną Legii Warsza­wa.

Najwięk­szym sukce­sem nato­mi­ast dwukr­tone zdoby­cie z Wisłą Kraków mis­tr­zost­wa Pol­s­ki. W 2008 i 2009 roku. Kole­jny­mi sukce­sa­mi m.in. Puchar Pol­s­ki zdoby­ty z Dyskobolią i dwa razy z Legią Warsza­wa.

Jego ostat­nim klubem był Etti­faq FC, zespoł z Ara­bii Saudyjskiej, jed­nak już po pier­wszym sezonie Sko­rża zrezyg­nował z posady i nie przedłużył kon­trak­tu. Po rezy­gnacji głośno mówiło się o tym, że wró­ci do Pol­s­ki i obe­jmie poz­nańską „Loko­mo­ty­wę”, jed­nak do tego nie doszło.

Maciej Sko­rża lubi, gdy jego pra­ca szy­bko owocu­je, swo­je sukcesy najczęś­ciej osią­gał w pier­wszym sezonie współpra­cy z kluba­mi. Władze „Kole­jorza” staw­iały na cier­pli­wość, która częs­to szy­b­ciej kończyła się jego kibi­com.

Piotr Rutkows­ki, wiceprezes ds. sportowych Lecha Poz­nań, pod­czas jed­nego z wywiadów udzielone­mu Pol­skiej Agencji Pra­sowej pod­kreśla: „Staw­iamy na kon­tynu­ację, real­iza­cję wiz­ji i filo­zofii. Nasza strate­gia jest jed­noz­nacz­na z tym, co chce z klubem osiągnąć tren­er. Tak jak w każdym zawodzie potrze­ba cza­su, żeby udowod­nić swo­ją wartość.”

Ważnym aspek­tem, który należy brać pod uwagę anal­izu­jąc ewen­tu­alne zatrud­nie­nie Sko­rży jest jego zna­jo­mość z preze­sem Rutkowskim, która została zapoc­zątkowana, podob­nie jak w sytu­acji z For­nalikiem, prowadze­niem zespołu Ami­ki Wron­ki. Co ciekawe, tych dwóch kandy­datów na posadę tren­era Lecha współpra­cow­ało ze sobą właśnie we Wronkach.

Jeśli Sko­rża zostanie trenerem Lecha, wypom­ni­ane zostaną mu na pewno słowa, które powiedzi­ał do kibiców Wisły, której wów­czas był trenerem, przed wyjaz­dowym meczem do Poz­na­nia: „Będziecie mieli okazję zmierzyć się z kibi­ca­mi, którzy uzur­pu­ją sobie pra­wo do tego, żeby być najlep­szy­mi (…) wspól­nie powin­niśmy im pokazać, kto tak naprawdę rządzi.”

zdję­cie: legia.net

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Raków Częstochowa

Puchar Polski

03/03/2021 / 17:30

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Wisła Płock - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2021 / 12:30

Cracovia Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2021 / 15:00

Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2021 / 17:30

Stal Mielec - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2021 / 20:30

Wisła Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

05/03/2021 / 20:30

Wisła Płock - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2021 / 12:30

Cracovia Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2021 / 15:00

Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2021 / 17:30

Stal Mielec - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2021 / 20:30

Wisła Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

05/03/2021 / 20:30

Wisła Płock - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2021 / 12:30

Cracovia Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2021 / 15:00

Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2021 / 17:30

Stal Mielec - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2021 / 20:30

Wisła Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

05/03/2021 / 20:30

Wisła Płock - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2021 / 12:30

Cracovia Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2021 / 15:00

Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2021 / 17:30

Stal Mielec - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2021 / 20:30

Wisła Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

05/03/2021 / 20:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress