Kandydat na trenera: Maciej Skorża

Kandydat na trenera: Maciej Skorża

Drugim poważnym kandy­datem, który mógł­by zastąpić Mar­iusza Ruma­ka w razie ewen­tu­al­nego zwol­nienia go z funkcji tren­era jest, obok Walde­mara For­nali­ka, Maciej Sko­rża. W pol­skiej piłce jest osobą bard­zo cenioną, która na swoim kon­cie ma wiele sukcesów.

Wielkiej kari­ery piłkarskiej nie zro­bił, jak pod­kreśla w wywiadach, jest to jed­no z tych marzeń, których nigdy nie będzie w stanie już spełnić. Jego pier­wszym tren­er­skim doświad­cze­niem była pra­ca z młodzieżową drużyną Legii Warszawa.

Najwięk­szym sukce­sem nato­mi­ast dwukr­tone zdoby­cie z Wisłą Kraków mis­tr­zost­wa Pol­s­ki. W 2008 i 2009 roku. Kole­jny­mi sukce­sa­mi m.in. Puchar Pol­s­ki zdoby­ty z Dyskobolią i dwa razy z Legią Warszawa.

Jego ostat­nim klubem był Etti­faq FC, zespoł z Ara­bii Saudyjskiej, jed­nak już po pier­wszym sezonie Sko­rża zrezyg­nował z posady i nie przedłużył kon­trak­tu. Po rezy­gnacji głośno mówiło się o tym, że wró­ci do Pol­s­ki i obe­jmie poz­nańską „Loko­mo­ty­wę”, jed­nak do tego nie doszło.

Maciej Sko­rża lubi, gdy jego pra­ca szy­bko owocu­je, swo­je sukcesy najczęś­ciej osią­gał w pier­wszym sezonie współpra­cy z kluba­mi. Władze „Kole­jorza” staw­iały na cier­pli­wość, która częs­to szy­b­ciej kończyła się jego kibicom.

Piotr Rutkows­ki, wiceprezes ds. sportowych Lecha Poz­nań, pod­czas jed­nego z wywiadów udzielone­mu Pol­skiej Agencji Pra­sowej pod­kreśla: „Staw­iamy na kon­tynu­ację, real­iza­cję wiz­ji i filo­zofii. Nasza strate­gia jest jed­noz­nacz­na z tym, co chce z klubem osiągnąć tren­er. Tak jak w każdym zawodzie potrze­ba cza­su, żeby udowod­nić swo­ją wartość.”

Ważnym aspek­tem, który należy brać pod uwagę anal­izu­jąc ewen­tu­alne zatrud­nie­nie Sko­rży jest jego zna­jo­mość z preze­sem Rutkowskim, która została zapoc­zątkowana, podob­nie jak w sytu­acji z For­nalikiem, prowadze­niem zespołu Ami­ki Wron­ki. Co ciekawe, tych dwóch kandy­datów na posadę tren­era Lecha współpra­cow­ało ze sobą właśnie we Wronkach.

Jeśli Sko­rża zostanie trenerem Lecha, wypom­ni­ane zostaną mu na pewno słowa, które powiedzi­ał do kibiców Wisły, której wów­czas był trenerem, przed wyjaz­dowym meczem do Poz­na­nia: „Będziecie mieli okazję zmierzyć się z kibi­ca­mi, którzy uzur­pu­ją sobie pra­wo do tego, żeby być najlep­szy­mi (…) wspól­nie powin­niśmy im pokazać, kto tak naprawdę rządzi.”

zdję­cie: legia.net

Kursy na mecze Lecha

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.