Konkurs rozstrzygnięty!

Konkurs “Chwała bohaterom” — pow­stanie wielkopol­skie ocza­mi najmłod­szych został rozstrzyg­nię­ty! Jury miało twardy orzech do zgryzienia wybier­a­jąc najlep­sze prace. Poniżej prezen­tu­je­my listę nagrod­zonych. Wszys­tkim uczest­nikom serdecznie gratulujemy!

KLASA PIERWSZA
I MIEJSCE Pauli­na Przy­byl­s­ka, Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny im. Pow­stańców Wielkopol­s­kich w Mielżynie
II MIEJSCE Jakub Grze­gorek, Szkoła Pod­sta­wowa z Odd­zi­ała­mi Inte­gra­cyjny­mi im. Pow­stańców Wielkopol­s­kich w Nowych Skalmierzycach
Pra­ca pt. Jan Mert­ka — Pow­staniec Wielkopolski
III MIEJSCE Weroni­ka Kujawa, Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny im. Pow­stańców Wielkopol­s­kich w Mielżynie

KLASA DRUGA
I MIEJSCE Maja Czwo­j­drak, Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 w Wolsztynie
II MIEJSCE Ula Tom­czak, Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 w Pleszewie
III MIEJSCE Patryc­ja Smół­ka, Szkoła Pod­sta­wowa im. Pow­stańców Wielkopol­s­kich w Nowych Skalmierzycach

KLASA TRZECIA
I MIEJSCE Alic­ja Fór­ma­ni­ak, Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. Pol­s­kich Olimpi­jczyków w Grodzisku Wielkopolskim
Pra­ca pt. Stanisław Taczak
II MIEJSCE Dami­an Stasi­ak, Szkoła Pod­sta­wowa im. Pow­stańców Wielkopol­s­kich w Nowych Skalmierzycach
Pra­ca pt. Pom­nik Pow­stańców Wielkopol­s­kich w Poznaniu
III MIEJSCE Wanes­sa Pup­ka, Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny Kamionna
Pra­ca pt. „Chwała bohaterom — wiwat wol­na Polska”

KLASA CZWARTA
I MIEJSCE Julia Katarzy­na Rosa, Szkoła Pod­sta­wowa im. Pow­stańców Wielkopol­s­kich w Konojadzie
Pra­ca pt. Bohaterowie Pow­sta­nia Wielkopolskiego
II MIEJSCE Tomasz Toma­lik, Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 w Kępnie
Pra­ca pt. Charak­terysty­czny ele­ment Pow­sta­nia: sztan­dar, kotylion, rogatywka
III MIEJSCE Mar­i­an Szpot, Szkoła Pod­sta­wowa w Ptaszkowie

KLASA PIĄTA
I MIEJSCE Klau­dia Figu­ra, Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. Księdza Majo­ra Mateusza Zabłock­iego w Gnieźnie
II MIEJSCE Klau­dia Stankiewicz, Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 w Chodzieży
Pra­ca pt. Mundur, Pow­staniec Wielkopolski
III MIEJSCE Anna Niko­dem, Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 w Rogoźnie
Pra­ca pt. Wal­ki przy moś­cie Chwal­iszewskim w Poznaniu

KLASA SZÓSTA
I MIEJSCE Klau­dia Zuzan­na Karaś, Szkoła Pod­sta­wowa w Okonku
Pra­ca pt. Pamięć tym, którzy odeszli
II MIEJSCE Andże­li­ka Staszak, Samorzą­dowa Szkoła Pod­sta­wowa w Lisewie 108
III MIEJSCE Alek­san­dra Biesz­ka, Kamionki

NAGRODA PUBLICZNOŚCI - 415 głosów
Pauli­na Ludwiczak
I klasa Sportowa Szkoła Pod­sta­wowa nr 14 w Poznaniu
Pra­ca pt. Mieczysław Paluch

 

Gale­ria prac: https://picasaweb.go…CNisuoH3qoSwCw#

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress