Lech — Lechia: Rudnev nie może, Ubiparip pomoże

Lech Poz­nań po niezłym spotka­niu, które kibi­com dostar­czyło sporo emocji, pokon­ał Lechię Gdańsk 2:1. Bram­ki w tym meczu strze­lali Vojo Ubi­parip i Mateusz Możdżeń dla Lecha, a dla Lechii samobójcze trafie­nie zal­iczył Dim­itri­je Injac. Po tym spotka­niu podopieczni Mar­iusza Ruma­ka awan­sowali na czwarte miejsce i pozostaną na nim przy­na­jm­niej do jutra.

Mecz dobrze rozpoczęli Lechi­ci, którzy od razu zepch­nęli grę na połowę prze­ci­wni­ka, ale jedyny strzał na bramkę Tonewa z dys­tan­su był bard­zo niecel­ny. Lechia próbowała zepch­nąć ciężar gry pod bramkę Lecha, jed­nak nie zaowocow­ało to żad­ną, nawet potenc­jal­nie niebez­pieczną akcją. Za to w 7. min­u­cie najpierw strzał z dys­tan­su odd­ał Muraws­ki, nieste­ty zbyt moc­ny, a chwilę później mało brakowało do tego, żeby Rud­nev mógł dopiąć do swo­jego bilan­su bramkowego 21 gola. Po dobrym dośrod­kowa­niu fut­bolówka trafiła w sam środek pola karnego, gdzie wbie­gał Łotysz, który zdążył odd­ać strzał, ale pił­ka niez­nacznie minęła bramkę.

W 15. min­u­cie dobrze zain­ter­we­niował Burić, który obronił strzał Koseck­iego z rzu­tu wol­nego, z boku pola karnego. Trzy min­u­ty później sędzia znów odg­wiz­dał rzut wol­ny, tym razem dla Lecha. Nieste­ty Tonew trafił w mur, a piłkę prze­jęła Lechia. Lechowi udało się jed­nak odzyskać fut­bolówkę i stworzyć sobie świet­ną sytu­ację do strze­le­nia gola. Po aucie fut­bolówka trafiła pod nogi Murawskiego, który odd­ał ją Kik­i­u­towi, a ten wykon­ał bard­zo dobrze podał do Rud­ne­va ustaw­ionego w polu karnym. Łotysz jed­nak tak samo jak przy poprzed­niej sytu­acji niedokład­nie uderzył i pił­ka minęła bramkę.

Lechi­ci zde­cy­dowanie narzu­cili Lechii swój styl gry, a Pawłóws­ki musi­ał coraz częś­ciej inter­we­niować. Najpierw w 24. min­u­cie w polu karnym strzał próbował odd­ać Ubi­parip, ale został zablokowany, a chwilę później z dys­tan­su uderzał Injac i pozornie niezbyt moc­ne kop­nię­cie było strza­łem ide­al­nie w światło bramki.

Rud­nev trze­ci raz miał ide­al­ną sytu­ację do strze­le­nie abram­ki i trze­ci raz jej nie wyko­rzys­tał w taki sam sposób. W 34. min­u­cie Łotysz miał kole­jną okazję, żeby się przeła­mać. Po dośrod­kowa­niu Tonewa fut­bolówka trafiła wprost pod nogi poz­nańskiego napas­tani­ka. Nieste­ty i tym razem się nie udało.

Chwilę później ostre dośrod­kowanie pił­ki w pole karne spraw­iło sporo prob­lemów bramkar­zowi Lechii, który inter­we­niował nogą, pił­ka trafiła pod nogi Vojo Ubi­pari­pa, odbiła się od nich i trafiła w bramkarza. Minęło kilka­naś­cie sekund i ponown­ie zakotłowało się pod bramką goś­ci. Tym razem z bliska głową uderzał Grze­gorz Wojtkowiak, a fut­bolówka trafiła wprost w Woj­ciecha Pawłowskiego. Niepil­nowany Tra­ore prze­dostał się z piłką pod pole karne Lecha, gdzie odd­ał fut­bolówkę koledze z zespołu. Akc­ja była na tyle niebez­piecz­na, że Burić musi­ał inter­we­niować. Na szczęś­cie bez prob­le­mu zła­pał piłkę.

Pier­wszy gol w spotka­niu padł w 43. min­u­cie. Strzel­cem bram­ki został Ubi­parip. Po błędzie Baji­cia pił­ka trafiła pod nogi Vojo, który zwlekał z odd­aniem strza­łu, a potem umieś­cił piłkę w siatce.

Drugą połowę Lech rozpoczął w takim samym sty­lu jak pier­wszą. Chwilę po pier­wszym gwiz­d­ku sedziego pił­ka trafiła do Tonewa, który wbie­gał pod pole karne z piłką. Buł­gar został jed­nak zatrzy­many przez jed­nego z obrońców Lechii. W 51. min­u­cie mogła być dru­ga bram­ka, kiedy fut­bolówka trafiła do Ubi­pari­pa ustaw­ionego przy bram­ce Pawłowskiego. Dobrze zain­ter­we­niowali jed­nak obroń­cy drużyny goś­ci i ostate­cznie Madera wybił piłkę. Lech jed­nak naciskał dalej i w kil­ka min­ut później do Ruden­va podawał Tonew. Tym razem też zabrakło trochę dokład­noś­ci w uderze­niu Łotysza zna­j­du­jącego się w polu karnym Lechii.

W 64. min­u­cie samobójczego gola strzelił Injac. Po dośrod­kowa­niu Nowa­ka pił­ka trafiła między Bąka i Inja­ca, który chcąc wybić fut­bolówkę uderzył ją tak nieszczęśli­wie, że ta poszy­bowała w stronę bram­ki Buri­cia. Golkiper próbował bronić, ale pił­ka po jego rękaw­icy wpadła do siatki.

Po stra­conym golu Lech, mimo że szukał okazji, to jed­nak nie potrafił prze­jść obrony Lechii. Po wejś­ciu Drew­ni­a­ka pił­ka trafiła do Ubi­pari­pa, który próbował prz­erzu­cić fut­bolówkę nad zawod­nika­mi goś­ci, jed­nak dwa razy pił­ka odbiła się od defen­sorów. Swo­jego dobrego ustaw­ienia nie wyko­rzys­tał też Rud­nev, które­mu fut­bolówka prz­ele­ci­ała prak­ty­cznie pod noga­mi po strza­le Vojo. Na szczęś­cie Lechia także nie wyko­rzys­tała rzu­tu wol­nego z linii pola karnego. Pił­ka poszy­bowała wysoko pon­ad poprzeczką.

W 85. min­u­cie niebepicznie zro­biło się po bramką Lecha, kiedy niepil­nowany Tra­ore wbieg z piłką w pole karne. Na szczęś­cie Burić zdążył z inter­wencją i zatrzy­mał piłkarza goś­ci. „Kole­jorz” wyszedł z kon­trą. Z boku pola karnego Ubi­paripowi udałó się podać piłkę w stronę Możdże­nia, który zde­cy­dował się na strzał z dys­tan­su i tak pokon­ał Pawłowskiego. Chwilę później Lecha ratował Burić, a jego podanie do kolegów z zespołu zaowocow­ało dobrze rozpoczętą akcją. Przez środek boiska z piłką biegł Rud­nev, który przed polem karnym zde­cy­dował się na podanie do niekry­tego Drew­ni­a­ka. Nieste­ty Młody zawod­nik w sytu­acji sam na sam z bramkarzem strzelił pros­to w niego.

W ostat­nich min­u­tach spotka­nia obie drużyny pokaza­ły jak bard­zo zależy obu na zwycięst­wie. Na szczęś­cie w ostat­niej akcji Burić nie musi­ał szczegól­nie inter­we­niować po strza­le jed­nego z Lechistów, a sędzia odg­wiz­dał koniec meczu. Lech po trud­nym, ale i ciekawym meczu pokon­ał Lechię 2:1.

LECH POZNAŃ – LECHIA GDAŃSK 2:1

BRAMKI: 43‘ Ubi­parip, 85‘Możdżeń – 64‘ Injac (s)

Żółte kart­ki: -

LECH: Burić — Kikut, Wojtkowiak, Kamińs­ki, Hen­riquez — Możdżeń, Injac, Muraws­ki, Tonew(71‘ Drew­ni­ak), Ubiparip(90‘Drygas) – Rudnev(90‘ Djurdjevic)

LECHIA: Pawłows­ki – Jan­ic­ki, Madera, Bąk, Wilk – Bajić(87‘ Daw­id­ows­ki), Sur­ma, Airapetian(56‘ Machaj), Nowak – Kosecki(74‘ Luk­janovs), Traore

Widzów: 19 737

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress