07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
3dn.23godz.38min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech walczył o tytuł do końca

Wyda­je się, że Lech nie ma prawa obronić tytułu. “Kole­jorz” gra słabo, nieskutecznie, popeł­nia sporo błędów, no i najważniejsze — nie ma pomysłu na grę. Do tego Wisła, choć bez polo­tu, reg­u­larnie wygry­wa. Poza tym, te dwa klu­by rozdziela­ją jeszcze inne drużyny, które również chci­ały­by dogo­nić Wisłę.

 

Jest jed­nak coś (oprócz kiboli), co daje Lechowi szanse i nadzieję na to, że Wisła jest do dogo­nienia. Jest to matem­aty­ka. Do koń­ca sezonu zostało jeszcze dziewięć kole­jek, w których Lech może zdobyć całe 27. punk­tów. Więc szansa pozosta­je. A kiedy w poprzed­nich sezonach Lech tracił nawet matem­aty­czne szanse na mistrzostwo?

Tuż po fuzji z Amicą, w sezonie 2006/07, Lech o “majs­tra” wal­czył do 25. kole­j­ki. W tam­tym momen­cie Lech miał stratę 15 punk­tów do prowadzącego Zagłębia Lubin, które trenowane było przez byłego szkole­niow­ca Lecha — Czesława Mich­niewicza. Ostate­cznie sezon zakończyliśmy na 6. miejs­cu, a stra­ta 15 punk­tów utrzy­mała się do samego koń­ca rozgrywek.

Rok później teo­re­ty­czne szanse na tytuł Lech miał do 24 kole­j­ki. W tam­tym momen­cie zaj­mował czwartą pozy­cję i miał 17. punk­tów straty do prowadzącej krakowskiej Wisły. Po kole­jnej serii ośmiu meczów klub z Wielkopol­s­ki mógł zapom­nieć o mis­tr­zost­wie. Lech sezon zakończył na 4. miejs­cu, ze stratą 20 oczek.

W sezonie 2008/09 “Kole­jorz” znów tytułu nie zdobył, choć o mis­tr­zost­wo wal­czył do ostat­niej kole­j­ki. Lech musi­ał liczyć na porażkę Wisły. “Biała Gwiaz­da” jed­nak nie zaw­iodła swoich fanów i ode­brała tytuł dla najlep­szej drużyny w kra­ju. “Kole­jorz” roz­gry­w­ki zakończył na pudle, a stra­ta do Wisły wyniosła 5 punktów.

W poprzed­nim sezonie Lech zdobył mis­tr­zost­wo. Wal­ka znów trwała do ostat­nich sekund. W prze­dostat­niej kole­jce Wisła straciła pier­wsze miejsce w dra­maty­cznych okolicznoś­ci­ach, co bez kom­plek­sów wyko­rzys­tali podopieczni Jac­ka Zielińskiego.

Ter­az jed­nak “Kole­jorz” nie będzie wal­czył o mis­tr­zost­wo, a chy­ba więk­szość z fanów Lecha już się z tym pogodz­iła. W tej chwili stra­ta do Wisły wynosi 11 punk­tów, a lid­er ma jeszcze jeden mecz więcej do roze­gra­nia. Już dzisi­aj stra­ta wynieść może 14 punk­tów, a czeka nas jeszcze 9 spotkań. Zakłada­jąc, że do koń­ca sezonu będziemy wygry­wać, a Wisła także nie zal­iczy żad­nej wpad­ki z teo­re­ty­czne szanse na tytuł stracimy w 25. kolejce.

Moż­na więc odnieść wraże­nie, że po dwóch emocjonu­ją­cych sezonach, znów będziemy musieli zde­cy­dowanie szy­b­ciej obe­jść się ze smakiem.

2006/2007: 25. kole­j­ka (ostate­cznie 15 punk­tów straty)

2007/2008: 24. kole­j­ka (ostate­cznie 20 punk­tów straty)

2008/2009: 30. kole­j­ka (ostate­cznie 5. punk­tów straty)

2009/2010: 30. kole­j­ka (mis­tr­zost­wo)

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.