Murawski: Lech może, a nawet powinien być mistrzem

Rafał Muraws­ki jest ostat­nim trans­fer­em “Kole­jorza” tej zimy. Pomoc­nik do Poz­na­nia wró­cił po pół­torej sezonu. Bogat­szy o doświad­czenia piłkarz ma pomóc Lechowi w walce o najwyższe ligowe cele.

Jak sam mówił w roz­mowie z Grze­gorzem Hałasikiem dla “Radia Merkury” bard­zo się cieszy z tego, że ponown­ie będzie mógł zagrać przy uli­cy Buł­garskiej. — Udało się, cieszę się z tego. Jeszcze raz będę mógł spotkać się z kolega­mi z drużyny. Ze stary­mi, z nowy­mi. Jest o czym roz­maw­iać, wspominać.

Muraws­ki pod­kreśla, że ten czas spęd­zony w Rosji jest dla niego, a także jego kari­ery bard­zo ważny. - Cieszę się, że tam byłem, cieszę się, że zagrałem te spotka­nia w Lidze Mis­trzów, z Barceloną na Camp Nou. Na pewno dużo mi dały i zostanie to w pamię­ci. Klub i mias­to też będę fajnie wspom­i­nał. Mam tam wielu przy­jaciół - pod­kreśla piłkarz.

Pomoc­nik Lecha odniósł się również do sytu­acji ligowej klubu. - Wszyscy wiemy, że ta druży­na może być mis­trzem i nawet powin­na nim być, bo klub się rozwi­ja. Wyni­ki w Lidze Europy mówią same za siebie — mówi zawod­nik. To się jed­nak trochę dobiło na lidze, co jest w pol­s­kich klubach trochę nor­malne, gdyż nie mamy tak sze­ro­kich kadr - zauważył zawodnik.

Na zakończe­nie “Muraś” zdradz­ił z jakim numerem będzie ter­az wys­tępował w “Kole­jorzu”. - Była szes­nast­ka, ter­az będzie jedenastka.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress