06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
5dn.2godz.54min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Polsat Sport chciał Rumaka na wyłączność

rumak mariusz (4)Rumak odmówił wywiadu dzi­en­nikar­zowi Pol­satu Sport. Zro­bił to w sposób wul­gar­ny. Ponoć, bo znamy tylko wer­sję stacji i dzi­en­nikarza. Tren­er przeprosił za swo­je zachowanie, bo puś­ciły mu ner­wy. Po sytu­acji pozosta­je duży niesmak.

Lech prze­gry­wa w Wilnie 1:0. Gra fatal­nie, kibice bluz­ga­ją na piłkarzy, chcą wyjaśnień od Ruma­ka. Wszyscy pod­chodzą pod sek­tor i przez kil­ka min­ut tłu­maczą się przed fana­mi “Kole­jorza”, którzy w pon­ad 500 osób przy­jechali do Wilna. Trud­no się dzi­wić — wyjaśnienia się należą, tym bardziej że styl drużyny pozostaw­ia wiele do życzenia. Nie chodzi nawet o wyni­ki, ale brak zaangażowania.

Dwie min­u­ty po meczu do tren­era Lecha pod­chodzi dzi­en­nikarz Pol­satu Sport, który przeprowadzał trans­misję z meczu. Szkole­niowiec odmaw­ia i po chwili idzie w kierunku kibiców, którzy oczeku­ją tren­era pod swoim sek­torem. Rumak od sym­pa­tyków klubu usłyszał kil­ka cierp­kich słów. Schodzi do budynku klubowego na kon­fer­encję pra­sową. Dzi­en­nikarz znów pod­chodzi — tren­erowi puszcza­ją nerwy.

- Tren­erzy i piłkarze muszą zrozu­mieć jed­no — my nie robimy tego dla siebie. Kiedy młody dzi­en­nikarz przykła­da sitko do ust szkole­niow­ca to robi to dla kibiców Lecha, który czeka­ją na Starym Rynku na słowo wytłu­maczenia. Może Rumak myślał, że już nie musi — prze­cież wytłu­maczył się kibi­com w Wilnie, przy pło­cie — powiedzi­ał o zachowa­niu tren­era Rumak Mateusz Borek z Pol­satu Sport.

Zresztą nie tylko on był obur­zony sytu­acją. Na szkole­niow­ca spadła kry­ty­ka ze strony dzi­en­nikarzy — ale, co ciekawe, nie zro­bili tego dzi­en­nikarze z Poz­na­nia, czyli Ci, z który­mi Rumak współpracu­je na co dzień.

Trze­ba zrozu­mieć jed­ną rzecz. Nie powin­no się przekraczać pewnej grani­cy, ustalonej pomiędzy trenerem a dzi­en­nikarza­mi. Te granice są znane i trze­ba wiedzieć, żeby od wytłu­maczenia i oce­ny spotka­nia jest kon­fer­enc­ja pra­sowa. Ta odbyła się kilka­naś­cie min­ut po zakończe­niu meczu — a tren­er dłu­go i cier­pli­wie odpowiadał na pyta­nia dzi­en­nikarzy — głównie z Pol­s­ki. Pol­sat Sport na kon­fer­encji pojaw­ił się w trak­cie, dość głośno man­i­fes­tu­jąc swo­je pojaw­ie­nie się, jak­by chci­ał zwró­cić uwagę trenera.

Oczy­wiś­cie kibice Lecha, Ci którzy nie pojaw­ili się w Wilnie, też powin­ni usłyszeć wytłu­macze­nie. Za pośred­nictwem obec­nym na Litwie mediów. I usłyszeli, przeczy­tali za pośred­nictwem gazet i telewiz­ji. Prob­lem Pol­satu Sport pole­ga na tym, że chci­ał mieć Ruma­ka na wyłączność.

Zachowanie Ruma­ka było złe. Wybuch emocji, kil­ka wul­gar­yzmów (które ponoć się pojaw­iły) nie powin­ny mieć miejs­ca. Fut­bol to jed­nak emoc­je, a Rumak to tren­er z charak­terem i jaja­mi — bo niewielu jest pewnie tren­erów, którzy by podes­zli do kibiców, którzy byli delikat­nie mówiąc zden­er­wowani. Tren­er Lecha zachował się źle, ale należy powiedzieć, że Pol­sat Sport nie zachował się najlepiej.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.