Rumak: Jeśli chcemy zagrać na Narodowym, musimy wygrać w Niecieczy

rumak mariusz- Żaden zespół wys­tępu­ją­cy w Ekstrak­lasie nie jest przyzwycza­jony do gry o 13, ale musimy tam pojechać i zagrać, bo taki ter­min nam wyz­nac­zono. Niedziela, 13, środek sierp­nia, ma być ciepło. To nie sprzy­ja jakoś­ci i tem­pie gry i może mieć znacze­nie — zaz­nacza przed niedziel­nym meczem Pucharu Pol­s­ki Mar­iusz Rumak.

- Ter­mal­i­ca to prze­ci­wnik wyma­ga­ją­cy, bo ostat­nie dwa lata wal­czyli o awans do Ekstrak­lasy. Mają w swoim składzie wielu doświad­c­zonych piłkarzy, tren­era również, więc to się rozu­mie samo przez się, że to druży­na niebez­piecz­na. Darzymy tego rywala sza­cunkiem, ale w walce o awans mamy jed­no spotkanie, nie ma rewanżu więc trze­ba pojechać i zagrać dobry mecz — mówi trener.

- To taki sam mecz jak każdy inny. Do tej rywal­iza­cji pod­chodz­imy z pełnym skupi­e­niem. Nie moż­na skreślać rywala, bo dla niego Puchar Pol­s­ki też jest ważny. Przed meczem z Żal­girisem wszyscy skazy­wali nas na awans, bo na papierze byliśmy lep­si. Na papierze nikt jeszcze nie wygrał tro­feum. Mecz musi się odbyć, druży­na musi wygrać — pod­kreśla szkoleniowiec.

- Wiele osób nie wytrzy­mało­by presji po meczu z Żal­girisem. My dzisi­aj mamy więcej punk­tów niż Śląsk, ale gdy­by porów­nać nas i Śląsk, to wszyscy lep­iej oce­ni­a­ją ich. Lech musi wygry­wać kluc­zowe mecze, te które się liczą, żeby wygry­wać tytuły. Powiedzi­ałem piłkar­zom, że jeśli chcą zagrać w finale na Sta­dion­ie Nar­o­dowym, to muszą pojechać do Niecieszy, zagrać tam w niedzielę o 13 i wygrać. Musimy to zro­bić, nieza­leżnie od tego czy potrze­ba do tego 90 czy 120 min­ut — zaz­nacza Rumak.

- Musimy wyko­rzysty­wać sytu­acje, które mamy. Jeśli wyko­rzys­tamy 50% z nich, to będzie się mówiło, że Lech ma styl. Z Koroną wys­zliśmy z kon­trą 5 na 3 i zami­ast zakończyć to groźną akcją, odd­a­je­my strzał zza poza karnego — zauważa szkoleniowiec.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress