Samotność Mariusza Rumaka. Co udało mu się osiągnąć?

Samotność Mariusza Rumaka. Co udało mu się osiągnąć?

Mar­iusz Rumak we wtorek wiec­zorem został zwol­niony z funkcji tren­era Lecha Poz­nań. Okres jego pra­cy w Lechu przy­pom­i­na sinu­soidę. Przez kibiców zwal­ni­any był już przy­na­jm­niej dwa razy. Dzisi­aj stało się to fak­tem. Jakim był trenerem, co udało mu się osiągnąć?

Trenerem pier­wszego zespołu został 27 lutego 2012. Na tym stanowisku zastąpił Jose Mari Bakero, którego wcześniej był asys­ten­tem. Funkcję szkole­niow­ca miał pełnić do koń­ca sezonu, ale po tym jak udało mu się zak­wal­i­fikować do europe­js­kich pucharów, władze klubu zde­cy­dowały się pod­pisać z nim trzylet­ni kon­trakt. Klub poprowadz­ił w 101 meczach.

 

Był już szkole­niowiec Lecha dwukrot­nie z tym zespołem zdobył tytuł wicemistrza kra­ju. Był to pier­wsze tego typu wyróżnienia w niemal stulet­niej his­torii klubu. Gorzej jed­nak wiodło mu się w pucharach – kra­jowych oraz europe­js­kich. To właśnie brak sukcesów w tych rozry­wkach był przez prze­ci­wników Ruma­ka najczęś­ciej przywoływany.

 

W Pucharze Pol­s­ki prze­gry­wał kole­jno z Wisłą Kraków, Olimpią Grudz­iądz oraz Miedz­ią Leg­ni­ca. W kwal­i­fikac­jach do Ligi Europy odpadał z AIK-iem Sztokholm, Żal­girisem Wilno i Stjarnan.

 

Rumak był związany z klubem od 2000 roku. Prowadz­ił z powodze­niem zespoły juniorskie Lecha. Do pier­wszego składu wprowadz­ił m.in. Karo­la Linet­tego, Jana Bed­nar­ka oraz Daw­i­da Kow­nack­iego. Wszys­t­kich tych piłkarzy zna właśnie z wcześniejszej swo­jej pra­cy w klubie.

 

Pod jego wodzą zespół znacznie prze­bu­dowano. Zmienił się także sposób jego gry. Więk­szą uwagę przy­wiązano do ataków boczny­mi sek­tora­mi boiska, szukano dośrod­kowań. W ostat­nim meczu, w których prowadz­ił Lecha ten wykon­ał blisko 30 dośrod­kowań. I dwa z nich trafiły na głowę Teodor­czy­ka, który zdobył dwie, decy­du­jące o zwycięst­wie w Gdańsku, bramki.

 

His­to­ria jego pra­cy w Lechu związana jest z ciągłą kry­tyką. Od samego początku był osobą niezwyk­le pewną siebie, która wiedzi­ała jaki ma pomysł na drużynę. I o tym otwar­cie mówił. Dzię­ki swoim odważnym wypowiedziom skierowanym m.in. w stronę Legii stał się nielu­bianym w stol­i­cy trenerem. Jego poraż­ki i potknię­cia wypom­i­nano mu z nieby­wałą przyjemnością.

 

Nie łat­wo miał również z kibi­ca­mi poz­nańskiego klubu. Po porażce z Miedz­ią Leg­ni­ca został wys­taw­iony na sprzedaż na por­talu alle­gro. Wielokrot­nie był także wyzy­wany z try­bun sta­dionu. O dymisji mówił, że zde­cy­du­je się na nią, gdy nie będzie wiedzi­ał, jak popraw­ić grę zespołu. Do dymisji nie doszło nawet w czwartek, gdy „Kole­jorz” skom­pro­mi­tował się z ama­tora­mi z Islandii.

 

Bard­zo częs­to musi­ał zma­gać się z presją. I jej chy­ba nie do koń­ca podołał. W listopadzie 2013 roku po zwycięst­wie z Górnikiem Zabrze wyszedł z pomec­zowej kon­fer­encji pra­sowej, po tym jak podz­iękował piłkar­zom za zaan­gażowanie i wygraną. Sam zresztą mówił, że pres­ja nie jest dobrym dorad­cą. Dla niego też nie była.

 

Do dzisi­aj był najdłużej pracu­ją­cym trenerem w Ekstrak­lasie. Obec­nie jest nim Dar­iusz Wdow­czyk, prowadzą­cy Pogoń Szczecin. To właśnie najbliższy ryw­al Lecha.

Kursy na mecze Lecha

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.