06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.15godz.22min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Sparing: Bezlitosny Smura, stadiony świata i remis z A‑klasowym Phytopharmem

Sparing: Bezlitosny Smura, stadiony świata i remis z A‑klasowym Phytopharmem

W drugim sparingu okre­su przy­go­towaw­czego do rundy wiosen­nej poz­nańskiej okręgów­ki Wiara Lecha zremisowała z A‑klasowym Phy­topharmem Klę­ka. W drugim meczu z rzę­du gola dla kiboli zdobył Tomasz Smu­ra. Oprócz niego do siat­ki trafili jeszcze Maciej Łaszyńs­ki- kap­i­tan zespołu, oraz Jakub Pawlaczyk. Ten ostat­ni zdobył gola, który urodą wpisał­by się w kli­mat fut­bolu najwyższej klasy.

Podob­nie, jak to miało miejsce w meczu kon­trol­nym z Kłosem Budzyń, tren­er Wróblews­ki zde­cy­dował się na roze­granie meczu w trzech ter­c­jach. W pier­wszych dwóch zagrały dwa pełne składy z kole­jowym herbem na pier­si. W trze­ciej par­tii tren­er Drużyny Wiary Lecha zas­tosował zmi­any hokejowe.

Po pier­wszym dwóch kwad­ransach gry z wysoko pod­nie­siony­mi głowa­mi z boiska schodzili właśnie podopieczni tren­era Mar­iusza Wróblewskiego. Już w czter­nastej min­u­cie w polu karnym goś­ci powalony został jeden z zawod­ników ofen­sy­wnych Wiary Lecha i sędzia główny wskazał na jede­nasty metr. Do pił­ki pod­szedł Smu­ra i strza­łem obok prawego słup­ka bramkarza pewnie zamienił rzut karny na bramkę otwier­a­jącą wynik spotka­nia. Kilka­naś­cie min­ut później po rzu­cie rożnym bramkę zdobył kap­i­tan zespołu. Z narożni­ka boiska piłkę wbi­jał Szen­feld i niepo­rad­ność bramkarza Phy­tophar­mu wyko­rzys­tał Łaszyńs­ki wbi­ja­jąc fut­bolówkę do siat­ki, DWL prowadz­iła 2:0.

Strze­lanie w drugiej ter­cji rozpoczęli goś­cie, którzy znacznie nie odstawali w niedzielne popołud­nie od ekipy fanatyków Kole­jorza. Bramkę kon­tak­tową zdobyli dokład­nie w 44. min­u­cie spotka­nia. W środ­ku pola piłkę stracił Norek, następ­nie akc­ja przemieś­ciła się na prawą flankę, skąd pier­wszego gola wpuś­cił Robert Kacz­marek. Na odpowiedź Wiary Lecha nie trze­ba było dłu­go czekać. W 53. min­u­cie Daw­id Norek został prze­sunię­ty na pozy­cję prawego skrzy­dłowego i już min­utę później ten zawod­nik zal­iczył pośred­nią asys­tę. Pog­nał z piłką wzdłuż linii boiska i płasko dograł moc­ną piłkę w pole karne. Tam piłkę próbował wybić jeden z defen­sorów Phy­tophar­mu, lecz pił­ka spadła na nogę Pawlaczy­ka, a ten per­fek­cyjnie bez zas­tanowienia huknął z wole­ja, jak­by z moździerza, armaty, czy innego dzi­ała o poraża­jącej mocy. Pił­ka wpadła do sieci tuż pod poprzeczką, a kibole prowadzili już 3:1.

Kole­jnych 36 min­ut zawod­ni­cy Wiary Lecha nie będą dobrze wspom­i­nać. Pięć min­ut po fenom­e­nal­nym golu Pawlaczy­ka, a na min­utę przed końcem drugiej ter­cji zawod­ni­cy Phy­tophar­mu zdobyli kole­jną bramkę, która poz­woliła im mieć nadzieję na wywiezie­nie z poz­nańskiej Śród­ki pozy­ty­wnego rezul­tatu. Z dośrod­kowaniem z prawego skrzy­dła minął się w powi­etrzu Kacz­marek i napast­nik goś­ci mógł z dosyć dużym kom­fortem skierować piłkę do bram­ki głową. Gra podopiecznych tren­era Wróblewskiego zde­cy­dowanie osi­adła. Nawet strza­ły, które zmierza­ły w światło bram­ki śred­nio dys­ponowanego dzisi­aj golkipera Phy­tophar­mu dwukrot­nie zatrzy­mały się jedynie na poprzeczce. Nieu­dane pró­by gospo­darzy tylko uskrzy­dliły ekipę z odd­alonej od Poz­na­nia o pon­ad 50 kilo­metrów Klę­ki i w 68. min­u­cie goś­cie mogli cieszyć się z wyrównu­jącej bram­ki. Do koń­ca meczu w zes­pole kiboli doko­nanych zostało kil­ka hoke­jowych zmi­an, lecz nie miały one więk­szego wpły­wu na ich styl gry i wynik nie uległ już zmianie.

_DSC0239

Wiara Lecha zremisowała dru­gi mecz kon­trol­ny z drużyną gra­jącą na co dzień poziom niżej sto­sunkiem bramek 3:3. Za tydzień o tej samej porze czeka ich kole­jny mecz z Błęk­it­ny­mi Wron­ki. Ci podob­nie jak Druży­na Wiary Lecha również gra­ją w klasie Okrę­gowej, lecz w grupie zachodniej.

K.K.S. Wiara Lecha – Phy­topharm Klę­ka 3:3

Bram­ki: 14’ Smu­ra, 26’ Łaszyńs­ki, 54’ Pawlaczyk – 44’, 59’, 68’

Pier­wsza jede­nast­ka: Juchacz- Nowak, Olaszczyk, Łaszyńs­ki, Sł. Makows­ki- Kwaśnik, J.Makowski – Niedźwiedz­ki, Smu­ra, Szen­feld – Wyka

Dru­ga jede­nast­ka: Kacz­marek – Norek, St. Makows­ki, Ślisińs­ki, Sta­chowiak – Woj­ciechows­ki, Pawlaczyk – Matysik, Kuznow­icz, Gór­czak – P.Makowski

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.