Teodorczyka trzeba sprzedać póki wzbudza zainteresowanie

Teodorczyka trzeba sprzedać póki wzbudza zainteresowanie

Doniesienia doty­czące zain­tere­sowa­nia pozyskaniem Teodor­czy­ka przez Dinamo Zagrzeb skła­ni­a­ją do reflek­sji. Wyda­je mi się bowiem, że najbliższe okienko trans­fer­owe będzie najlep­szą okazją do tego, aby Teodor­czy­ka sprzedać. Tak dobrego sezonu ten zawod­nik już prze­cież nie powtórzy.

Obec­ny sezon dla napast­ni­ka Lecha jest póki co świet­ny. 19 bramek w Ekstrak­lasie, pier­wszy w kari­erze hat-trick. Wiem, że statysty­ki nie gra­ją, ale gdy­by porów­nać doko­na­nia Teodor­czy­ka z poprzed­ni­mi sezon­a­mi w jego wyko­na­niu, to obec­ny jest szczytem jego możliwości.

Eksper­ci przy­pom­i­na­ją nawet, że Lewandows­ki, gdy odchodz­ił z Lecha do Borus­sii nie miał tylu zdoby­tych goli w sezonie — choć został królem strzel­ców, a Teodor­czyk wciąż o to miano wal­czy. Zdoby­cie 19 goli, to wyczyn — niewielu zawod­nikom to się udało.

Lech powinien to wyko­rzys­tać. W porów­na­niu do Paixao czy Roba­ka, na plus dla Teodor­czy­ka jest na pewno wiek. Swo­je też robi sama mar­ka Lecha, który w ostat­nim cza­sie wypro­dukował wspom­ni­anego Lewandowskiego i Rud­nevsa. Dwóch bard­zo wysok­iej klasy napast­ników i choć ten dru­gi jeszcze na dobre w Bun­deslidze nie odpal­ił, to jego osiąg­nię­cia również robią wrażenie.

Mam przeko­nanie, że Teodor­czyk takiej licz­by bramek może już nie zdobyć. Nieza­leżnie od tego czy zagra w kole­jnym sezonie w barwach Lecha czy nie, to mak­si­mum. Także jeśli chodzi o zau­fanie, to trze­ba zaz­naczyć, że po ode­jś­ciu Ślusarskiego nie ma on żad­nej konkurencji — niby jest Kow­nac­ki, ale nie brany na poważnie pod uwagę przez tren­era Ruma­ka. Teodor­czyk jest jedynym napast­nikiem i to świet­nie wykorzystuje.

Nie chcę oce­ni­ać jego gry i przy­dat­noś­ci dla zespołu, bo pra­ca jaką wykonu­je na boisku i licz­ba sytu­acji bramkowych, to jed­no, drugiej nato­mi­ast, to statysty­ki, które gra­ją na jego korzyść. I to powinien wyko­rzys­tać Lech.

Teodor­czyk budzi na rynku trans­fer­owym zain­tere­sowanie. Nieza­leżnie od tego czy to Bun­desli­ga czy Ekstrak­lasa, to zdoby­cie 19 bramek przez zawod­ni­ka w wieku 22 lat musi robić wraże­nie i budz­ić zain­tere­sowanie. Ter­az wszys­tko w rękach menadżerów i dyrektorów.

3 mln to dobra cena za Teodor­czy­ka i moim zdaniem ewen­tu­al­ny wybór Dinamo Zagrzeb, nieza­leżnie od tego na ile to prawdzi­we doniesienia, były ciekawym kierunk­iem. Tam na pewno pres­ja jest mniejsza, niż z Bun­deslidze, a mam obawy czy z wysoką presją Teodor­czyk sobie radzi. W Poz­na­niu trak­towany jest z przym­roże­niem oka.

To zawod­nik humorza­sty i póki wzbudza zain­tere­sowanie, to to trze­ba go zapakować w samolot, zaw­ieźć na miejsce i sprzedać. A następ­ca? O to nie trze­ba się bać. Sprzedaż zawod­ni­ka jest niemal gwaran­tem kup­na jego następ­cy, a trze­ba też pamię­tać, że w Lechu mamy megatal­ent — Daw­i­da Kownackiego.

Kursy na mecze Lecha

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.