Trenerski dwugłos po meczu Lech — Ruch

Trenerski dwugłos po meczu Lech — Ruch

Poniżej pomec­zowe komen­tarze tren­erów Lecha Poz­nań oraz Ruchu Chorzów po meczu 36 kole­j­ki T‑Mobile Ekstrak­lasy.

Jan Kocian (tren­er Ruchu Chorzów):

W niedzielę grat­u­lowałem Legii mis­tr­zost­wa, więc ter­az grat­u­lu­ję Lechowi, który zdobył dzisi­aj wicemistr­zost­wo. Mieliśmy w dzisiejszym meczu prob­le­my w defesy­wie, szczegól­nie z prawej strony, z której stra­cil­iśmy trzy bram­ki. Kole­jny mecz zagramy z Pogo­nią i mam nadzieję, że do tego cza­su uda nam się popraw­ić for­mę, zagrać dobry mecz i zapewnić trze­cie miejsce w tabeli.

Mar­iusz Rumak (tren­er Lecha Poz­nań):

Za dużo nie ma co opowiadać o tym meczu. W pier­wszej połowie 2 bram­ki, potem 2 i jest 4:0. Ciesze się, że zespół wygrał, bo mamay wicemistrza. Jesteśmy szczęs­li­wi z tego, że tak się to skończyło, bo pamię­tam jed­ną z kon­fer­encji, kiedy dzi­en­nikarze mówili o katas­trofie.
Ruch dzisi­aj był wyma­ga­ją­cym przei­wnikiem. Stworzył sytu­acje, których nie wyko­rzys­tał — w pier­wszej połowie słu­pek.
Myślę, że różni­ca między tym meczem, a poprzed­nim pole­gała na tym, że tu było widac naszą grę, automatyzmy były lep­sze, bo wypra­cow­ane przez cały rok. Nasza gra nabier­ała ryt­mu i wyglą­dało to dobrze.

Dięku­je­my kibi­com za dop­ing, bo jes za co. Dzięku­ję wszys­tikm tym, którzy w nas wierzyli i tej wiary nie stra­cili, byli z nami.
Przy Buł­garskiej były mecze trudne i smutne, ale raczej gral­iśmy dobrze.Kilka meczów było naprawdę dobrych, ale myślę, że jed­nym z lep­szych było potkanie z Jagiel­lonią, mecz w śniegu z Wisła. Ciężko ter­az mi wymienić jeden, który uważam za najlep­szy. Bardziej amię­tam te, które nam nie wyszły. Ciężko mi z powodu tej Pogo­ni.

Co do Claase­na, to mam nadzieję, że nie był to jego ostat­ni sezon. Roz­maw­ial­iśmy tym, czu­je się tu dobrze. Wszys­tk zależy od decyzji, które zostaną pod­jęte “wyżej”.

 

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Sponsor serwisu

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress