Żuraw: Wygramy wszystko — do samego końca

Żuraw: Wygramy wszystko — do samego końca

Lech Poz­nań rozpoczy­na we wtorek zma­gania w Pucharze Pol­s­ki. Kole­jorz zmierzy się ze starym, dobrym zna­jomym — Olimpią Grudziądz. 

Po meczu z Koroną Kielce sytu­ac­ja kadrowa poz­na­ni­aków nie jest dobra. Przed pucharowym spotkaniem jest wiele znaków zapy­ta­nia. -  Jesteśmy cały czas w kon­tak­cie ze sztabem medy­cznym, Są jeszcze niewiadome. Do Grudz­iądza na pewno nie pojedzie Darko Jevtić i Bar­ry Dou­glas, który w poniedzi­ałek przeszedł zabieg.  Co do resz­ty zawod­ników — będziemy wiedzieć więcej po treningu  — przyz­nał asys­tent tren­era Sko­rży, Dar­iusz Żuraw. — Mamy nadzieję, że kon­tuz­ja Darko nie jest poważ­na. Z Szymkiem Pawłowskim nie jest chy­ba aż tak źle, ale musimy poczekać na dokładne wyni­ki — dodał.

Kole­jorz rywal­i­zował już w Pucharze Pol­s­ki z Olimpią. Przed trze­ma laty podopieczni ówczes­nego szkole­niow­ca Ruma­ka niespodziewanie prze­grali 1:2 w Grudz­iądzu. — Nie wracamy do tego, co nam się źle kojarzy. My bard­zo poważnie trak­tu­je­my Puchar Pol­s­ki. Wys­taw­imy w spotka­niu opty­mal­ny skład, chce­my dotrzeć do finału. Ja zakładam, że wygramy wszys­tko — do samego koń­ca. W Grudz­iądzu chce­my osiągnąć korzyst­ny wynik. Zro­bimy wszys­tko, aby po 90 min­u­tach być w kole­jnej rundzie. Każdego przeciwnika trak­tu­je­my tak samo, bez różni­cy na to, w jakiej lidze wys­tępu­je. Mieliśmy swoich wysłan­ników ma meczu Olimpii. To doświad­c­zony zespół, który w przeszłoś­ci wys­tępował w ekstrak­lasie. Spodziewamy się trud­nej przeprawy  — dodał były reprezen­tant Polski.

- Dla nas było­by lep­iej, gdy­byśmy zagrali w ter­minie późniejszym. Rok temu na prośbę Legii, PZPN przy­chylił do przełoże­nia meczu, a ter­az jeden z dwóch zespołów, gra­ją­cy w Europie, nie może liczyć na przy­chyl­ność związku.

Mis­tr­zowie Pol­s­ki od dwóch tygod­ni nie mogą wygrać spotka­nia. Początek w ekstrak­lasie nie należy do udanych.  — Planowal­iśmy wygrać mecz z Korona — nie udało się. Chce­my w Grudz­iązu prze­jść do kole­jnej rundy, w Lubinie musimy zapunk­tować, aby zawod­ni­cy zaczęli wierzyć we własne umiejęt­noś­ci. Nie moż­na zapom­i­nać o tym, że w ostat­nich dwóch tygod­ni­ach gral­iśmy z zespołem, który reg­u­larnie wys­tępu­je w Lidze Mis­trzów. Oczy­wiś­cie, brak wygranej to dla nas  jest jak­iś mały syg­nał alar­mowy. To dopiero początek ligi i mam nadzieje, ze zespół złapie właś­ci­wy rytm — przyz­nał Żuraw.

We wtorkowym spotka­niu szan­sę do gry mogą dostać zawod­ni­cy, którzy we wcześniejszych meczach wys­tępowali rzad­ko, albo wcale. — Oczy­wiś­cie, że jest możli­wość, iż Kotor zagra. Decyz­je pode­jmie przede wszys­tkim tren­er bramkarzy, Myślę, że Jas­min jutro będzie odpoczy­wał, bo jest to mecz, w którym moż­na dać szan­sę do gry tym zawod­nikom, którzy np. grali w rez­erwach. Maciej Wilusz jest także gotowy do gry. Trenu­je na 100%. To pro­fesjon­al­ista. Kto ostate­cznie zagra, zobaczymy we wtorek — zakończył asys­tent Macie­ja Skorzy. .

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress