27.01.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Stal Mielec vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.7godz.45min.
13.45 X3.50 22.10 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

10. kolejka przeciwko rasizmowi

Rozpoczy­na­ją­ca się jutro 10. kole­j­ka meczów T‑Mobile Ekstrak­lasy będzie częś­cią akcji “Fut­bol Prze­ci­wko Rasiz­mowi” w Europie. Każ­da przed­mec­zowa prezen­tac­ja drużyn będzie miała spec­jal­nie przy­go­towaną oprawę, a spik­erzy na sta­dionach odczy­ta­ją komu­nikaty poświę­cone akcji. Pro­jek­towi patronu­je UEFA.

W tym roku Liga Zawodowa Pił­ki Nożnej przyłącza się do apelu sze­fa UEFA Michela Pla­tiniego, biorąc po raz kole­jny akty­wny udzi­ał w Tygod­ni­ach Akcji Fut­bol Prze­ci­wko Rasiz­mowi w Europie (Action Weeks Foot­ball Against Racism in Europe). Ekstrak­lasa SA w pełni wspiera ideę wal­ki z rasizmem w piłce nożnej, w swej dzi­ałal­noś­ci pro­mu­jąc tol­er­ancję i postawę Fair Play na wszys­t­kich sta­dionach najwyższej klasy roz­gry­wkowej w Polsce.

Mecze 10. kole­j­ki T‑Mobile Ekstrak­lasy będą miały spec­jal­nie na tę okazję przy­go­towaną oprawę. Drużyny wejdą na boisko w towarzys­t­wie dzieci ubranych w koszul­ki z napisem „Wykop­my Rasizm ze Sta­dionów”, a następ­nie zro­bią sobie wspól­ną fotografię z banerem z hasłem kampanii.

Celem Tygod­ni Akcji jest zwal­czanie dyskrymi­nacji i świę­towanie wielokul­tur­owego pięk­na pił­ki nożnej, nieza­leżnie od koloru skóry, pochodzenia, czy wyz­na­nia, tak piłkarzy jak i kibiców. Tygod­nie te mają służyć propagowa­niu inic­jatyw pro­mu­ją­cych pozy­ty­wne postawy na boisku i na try­bunach. Pod­czas Tygod­ni Akcji FARE 2011, oprócz dzi­ałań pro­fesjon­al­nych klubów i lig, jak Ligi Mis­trzów UEFA czy Ligi Europy UEFA, kibice, przed­staw­iciele mniejs­zoś­ci nar­o­dowych i etnicznych oraz ama­torskie klu­by piłkarskie będą pokazy­wać jed­noczącą siłę futbolu.

Także w Polsce w wielu mias­tach odbędą się spon­tan­iczne akc­je, takie jak: mecze towarzyskie z udzi­ałem przed­staw­icieli różnych kul­tur, turnieje dla młodzieży, akc­je infor­ma­cyjne na sta­dionach i w szkołach, spotka­nia z piłkarza­mi wywodzą­cy­mi się z mniejs­zoś­ci nar­o­dowych i etnicznych, wydarzenia kul­tur­alne takie jak kon­cer­ty i wystawy.

Tygod­nie Akcji FARE to pon­ad tysiąc inic­jatyw w 40 kra­jach Europy.

***

Sto­warzysze­nie NIGDY WIĘCEJ 

Sto­warzysze­nie NIGDY WIĘCEJ jest apoli­ty­czną orga­ni­za­cją, która prowadzi kam­panię ‘Wykop­my Rasizm ze Sta­dionów’. Jest współza­łoży­cielem sieci Fut­bol Prze­ci­wko Rasiz­mowi w Europie (FARE).
Od 2009 roku przy wspar­ciu UEFA i FARE Sto­warzysze­nie NIGDY WIĘCEJ koor­dynu­je eduka­cyjne dzi­ała­nia antyra­sis­towskie związane z przy­go­towa­ni­a­mi do turnieju UEFA EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie oraz Pro­jekt Odpowiedzial­noś­ci Społecznej UEFA EURO 2012: „RESPECT Diversity”.

Kursy na mecze Lecha

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Miedź Legnica - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

27/01/2023 / 18:00

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Cracovia Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.