06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.13godz.23min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

10. kolejka przeciwko rasizmowi

Rozpoczy­na­ją­ca się jutro 10. kole­j­ka meczów T‑Mobile Ekstrak­lasy będzie częś­cią akcji “Fut­bol Prze­ci­wko Rasiz­mowi” w Europie. Każ­da przed­mec­zowa prezen­tac­ja drużyn będzie miała spec­jal­nie przy­go­towaną oprawę, a spik­erzy na sta­dionach odczy­ta­ją komu­nikaty poświę­cone akcji. Pro­jek­towi patronu­je UEFA.

W tym roku Liga Zawodowa Pił­ki Nożnej przyłącza się do apelu sze­fa UEFA Michela Pla­tiniego, biorąc po raz kole­jny akty­wny udzi­ał w Tygod­ni­ach Akcji Fut­bol Prze­ci­wko Rasiz­mowi w Europie (Action Weeks Foot­ball Against Racism in Europe). Ekstrak­lasa SA w pełni wspiera ideę wal­ki z rasizmem w piłce nożnej, w swej dzi­ałal­noś­ci pro­mu­jąc tol­er­ancję i postawę Fair Play na wszys­t­kich sta­dionach najwyższej klasy roz­gry­wkowej w Polsce.

Mecze 10. kole­j­ki T‑Mobile Ekstrak­lasy będą miały spec­jal­nie na tę okazję przy­go­towaną oprawę. Drużyny wejdą na boisko w towarzys­t­wie dzieci ubranych w koszul­ki z napisem „Wykop­my Rasizm ze Sta­dionów”, a następ­nie zro­bią sobie wspól­ną fotografię z banerem z hasłem kampanii.

Celem Tygod­ni Akcji jest zwal­czanie dyskrymi­nacji i świę­towanie wielokul­tur­owego pięk­na pił­ki nożnej, nieza­leżnie od koloru skóry, pochodzenia, czy wyz­na­nia, tak piłkarzy jak i kibiców. Tygod­nie te mają służyć propagowa­niu inic­jatyw pro­mu­ją­cych pozy­ty­wne postawy na boisku i na try­bunach. Pod­czas Tygod­ni Akcji FARE 2011, oprócz dzi­ałań pro­fesjon­al­nych klubów i lig, jak Ligi Mis­trzów UEFA czy Ligi Europy UEFA, kibice, przed­staw­iciele mniejs­zoś­ci nar­o­dowych i etnicznych oraz ama­torskie klu­by piłkarskie będą pokazy­wać jed­noczącą siłę futbolu.

Także w Polsce w wielu mias­tach odbędą się spon­tan­iczne akc­je, takie jak: mecze towarzyskie z udzi­ałem przed­staw­icieli różnych kul­tur, turnieje dla młodzieży, akc­je infor­ma­cyjne na sta­dionach i w szkołach, spotka­nia z piłkarza­mi wywodzą­cy­mi się z mniejs­zoś­ci nar­o­dowych i etnicznych, wydarzenia kul­tur­alne takie jak kon­cer­ty i wystawy.

Tygod­nie Akcji FARE to pon­ad tysiąc inic­jatyw w 40 kra­jach Europy.

***

Sto­warzysze­nie NIGDY WIĘCEJ 

Sto­warzysze­nie NIGDY WIĘCEJ jest apoli­ty­czną orga­ni­za­cją, która prowadzi kam­panię ‘Wykop­my Rasizm ze Sta­dionów’. Jest współza­łoży­cielem sieci Fut­bol Prze­ci­wko Rasiz­mowi w Europie (FARE).
Od 2009 roku przy wspar­ciu UEFA i FARE Sto­warzysze­nie NIGDY WIĘCEJ koor­dynu­je eduka­cyjne dzi­ała­nia antyra­sis­towskie związane z przy­go­towa­ni­a­mi do turnieju UEFA EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie oraz Pro­jekt Odpowiedzial­noś­ci Społecznej UEFA EURO 2012: „RESPECT Diversity”.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.