01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
6dn.22godz.29min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Jaka była ta zima dla Polonii Warszawa?

Już w niedzielę Lech pode­jmie Polonię Warsza­wa w ramach ćwierć­fi­nału Pucharu Pol­s­ki. Jak spisy­wał się nasz najbliższy ryw­al pod­czas swoich przy­go­towań do sezonu i czego wobec tego może­my się spodziewać ze strony zespołu z Kon­wik­torskiej? Zaprasza­my do lektury.

Poloniś­ci do tren­ingów wró­cili 10. sty­cz­nia, mając już w składzie nowego zawod­ni­ka – zdol­nego Macie­ja Sad­lo­ka. Piłkarze mieli wtedy szan­sę poz­nać swo­jego nowego tren­era, Holen­dra Theo Bosa. Już dwa dni później pojechali do Tur­cji, gdzie rozpoczęli swo­je przy­go­towanie moto­ryczne do rundy rewanżowej.

Odwołano pier­wszy spar­ing z dru­goligowym rosyjskim Uralem Jekateryn­burg, gdyż zdaniem Bosa było na to za wcześnie. Pier­wszy mecz kon­trol­ny roze­gra­no po pię­ciu dni­ach prze­by­wa­nia w Belek, kiedy to rywalem Polonii były rez­er­wy niemieck­iego TSG 1899 Hof­fen­heim. W meczu padł remis 1:1, a jedyną bramkę dla naszych rywali strzelił młody Artur Sobiech. Kole­jnym meczem był poje­dynek z Loko­moti­wem Moskwa, prze­grany 0:1, a gola dla Ros­jan zdobył Baye Dji­i­by Fall. Jeśli moż­na nazwać sparingiem mecz trwa­ją­cy 41 min­ut, to w trzec­im meczu kon­trol­nym zawod­ni­cy ze stol­i­cy zremisowali 0:0 z Anżi Macza­kcza­ła. Spotkanie prz­er­wano, kiedy poziom wody niebez­piecznie zbliżał się do momen­tu, w którym zawod­ni­cy przestal­i­by grać w piłkę, a po pros­tu pluskali­by się w wodzie. Ostat­nim meczem był ten z ukraińskim Kry­w­basem Krzy­wy Róg, wygrany aż 3:0. Autorem bramek byli Bruno (45. min­u­ta), Gołę­biews­ki (76. min­u­ta) oraz Dar­iusz Pietrasi­ak (81. minuta).

Jeszcze w trak­cie tureck­iego zgrupowa­nia, do drużyny przy­jechał Adam Kokosz­ka. Został on wypoży­c­zony z włoskiego Empoli do koń­ca sezonu, grał kilkukrot­nie w reprezen­tacji. Były obroń­ca Wisły Kraków był uważany za bard­zo per­spek­ty­wicznego, ale jego kari­era w Empoli nie potoczyła się po jego myśli. Kole­jnym zawod­nikiem pozyskanym przez Polonię był Dorde Cotra, jego kon­trakt będzie obow­iązy­wał przez 2,5 roku. Na początku sty­cz­nia sprowad­zono z Sher­if­fa Tyraspol Milosa Adamovi­cia, gra­ją­cy w pomo­cy Serb jest wypoży­c­zony również do koń­ca sezonu.

Już 31. sty­cz­nia warsza­w­ian­ie pojechali na kole­jne zagraniczne zgrupowanie, tym razem do Hisz­panii. W pier­wszym iberyjskim sparingu, Polo­nia roz­gromiła Kubań Krasnodar aż 4:0. Bram­ki strzelili Adri­an Mierze­jew­s­ki, Ebi Smo­larek (aż dwie) oraz testowany San­ti­a­go Villafane.

W ramach turnieju Mar­bel­la Cup 2011 poloniś­ci zagrali mecz z Zen­item Sankt Peters­burg, klubem nieporówny­wal­nie bardziej uty­tułowanym od pol­skiego zespołu. Mimo to, Polo­nia pokon­ała Ros­jan 1:0, po bram­ce nieza­wod­nego Euze­biusza Smo­lar­ka. W finale “Czarne Koszule” prze­grały z Dnipro Dniepropi­etrowsk w rzu­tach karnych 5:6 – w reg­u­laminowym cza­sie gry padł bezbramkowy remis.

W między­cza­sie odbyła się słyn­na już afera, gdy Fran­ciszek Smu­da chci­ał powołać zawod­ników z Polonii na zgrupowanie przed meczem z Moł­daw­ią i Nor­wegią. Jed­nak Józef Woj­ciechows­ki wraz z Theo Bosem nie zgodzili się na to, argu­men­tu­jąc swo­ją decyzję tym, że potrze­bu­ją oni tych  zawod­ników na zgranie się z zespołem i nowym trenerem. Ostate­cznie Fran­ciszek Smu­da odwołał swo­je powoła­nia, spraw­iło to jed­nak, że zostało mu zaled­wie kilku rezerwowych.

Ostat­ni spar­ing, już po powro­cie do Pol­s­ki, zawod­ni­cy Polonii roze­grali z Loko­moti­wem Płowdiw. W tej pró­bie gen­er­al­nej padł remis 3:3, autorem bramek byli Mierze­jew­s­ki, Adamović oraz po raz kole­jny Smolarek.

Jak więc widać, Polo­nia Warsza­wa pod­czas przy­go­towań do sezonu nie próżnowała i roze­grała wiele spotkań kon­trol­nych i dobrze dawała sobie radę. O tym, czy te w więk­szoś­ci pozy­ty­wne wyni­ki będą przekładały się także wygrane na boiskach Ekstrak­lasy przekon­amy się już w niedzielę.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.