90-ciu wyróżnionych przez Lecha Poznań

Dzisi­aj pod­czas Kon­cer­tu Jubileuszowego “Kole­jorz” uhonorował 90 najbardziej zasłużonych dla his­torii Lecha osób. Poniżej prezen­tu­je­my alfa­bety­czną listę piłkarzy, tren­erów, dzi­ałaczy, a także postaci, które w jak­iś sposób wpłynęły na his­torię naszego klubu.

1.    Anioła  Teodor
2.    Antkowiak Ste­fan
3.    Apos­tel Hen­ryk
4.    Araszkiewicz Jarosław
5.    Atlasińs­ki Stanisław
6.    Bani­ak Bogusław
7.    Bar­czak Hieron­im
8.    Bereszyńs­ki Prze­mysław
9.    Białas Edmund
10. Bilewicz Alek­sander
11.  Bosac­ki Bar­tosz
12.  But­ka Stanisław
13.  Chudzi­ak Mieczysław
14.  Cza­pczyk Hen­ryk
15.  Danielewicz Jerzy
16.  Dem­bińs­ki Jacek
17.  Derez­ińs­ki Stanisław
18.  Dola­ta Ryszard
19.  Domi­no Jan
20. Drab Wacław
21.  Fra­ni­ak Zbig­niew
22.  Frankiewicz Maciej
23.  Głoz­ińs­ki Euge­niusz
24.  Gogolews­ki Janusz
25.  Jakołcewicz Czesław
26.  Jakóbczak Roman
27.  Jakubows­ki Włodz­imierz
28.  Jankows­ki Mirosław
29.  Jankows­ki Ryszard
30.  Juskowiak Andrzej
31.   Justek Mirosław
32.   Kacz­marek Jan
33.   Kadz­ińs­ki Andrzej
34.   Karasińs­ki Jerzy
35.   Kar­bowiak Andrzej
36.   Kasa­lik Jerzy
37.   Kofnyt Dar­iusz
38.   Kopa Jerzy
39.   Kotorows­ki Krzysztof
40.   Kraw­czyńs­ki Mar­i­an
41.    Kryger Walde­mar
42.    Łazarek Woj­ciech
43.    Łoś Roman
44.    Łukasik Dami­an
45.    Majchrzak Radosław
46.    Mich­niewicz Czesław
47.    Milews­ki Zbig­niew
48.    Miłoszewicz Hen­ryk
49.    Mow­lik Piotr
50.    Mroc­zoszek Andrzej
51.    Napier­ała Teodor
52.    Niewiadom­s­ki Mar­iusz
53.    Nowak Hilary
54.    Oblews­ki Bogusław
55.    Okońs­ki Mirosław
56.    Pachel­s­ki Bogusław
57.    Paj­dak Zbig­niew
58.    Pawlak Krzysztof
59.    Pieńczak Jan
60.    Pietrzak Hen­ryk
61.    Piskuła Krzysztof
62.    Pleśnierow­icz Zbig­niew
63.    Płot­ka Tadeusz
64.    Reiss Piotr
65.    Rędzioch Jan
66.    Remień Ryszard
67.    Rutkows­ki Jacek
68.    Rybak Ryszard
69.    Rzep­ka Marek
70.    Sidor­czuk Kaz­imierz
71.    Skowrońs­ki Antoni
72.    Skrzypczak Dar­iusz
73.    Skur­czyńs­ki Marek
74.    Sło­ma Zygfryd
75.    Smu­da Fran­ciszek
76.    Sobkowiak Władysław
77.    Stępczak Jan
78.    Stru­garek Andrzej
79.    Szafczyk Tadeusz
80.    Szczepankiewicz Czesław
81.    Szer­szenow­icz Grze­gorz
82.    Szpakows­ki Ryszard
83.    Szew­czyk Józef
84.    Tar­ka Mieczysław
85.    Turek Andrzej
86.    Woj­ciechows­ki Flo­ri­an
87.    Woj­ciechows­ki Włodz­imierz
88.    Wró­bel Hen­ryk
89.    Zei­dler Bog­dan
90.    Zielińs­ki Jacek

Pod­czas kon­cer­tu poin­for­mowano również, że listy grat­u­la­cyjne otrzy­ma­ją oso­by, które w mniejszy, ale równie ważny sposób przy­czyniły się do kul­ty­wowa­nia trady­cji i his­torii “Kole­jorza”. Wśród nich są dzi­en­nikarze:

Listy grat­u­la­cyjne:

91.    Boguc­ki Grze­gorz
92.    Hałasik Jacek
93.    Markiewicz Maciej

Dzi­en­nikarze – pośmiert­nie:

94.    Chomicz Ryszard
95.    Gar­czarczyk Stanisław
96.    Łuczak Wiesław
97.    Pachol­s­ki Edmund
98.    Staniewicz Romuald

Dzi­en­nikarze obec­ni:

99.    Bernard Woj­ciech,
100. Daw­id­ows­ki Andrzej,
101.  Djaczenko Józef,
102.  Hałasik Grze­gorz,
103.  Hen­szel Maciej,
104.  Kaźmier­czak Mar­i­o­la,
105.  Kaliszan Czesław,
106.  Kubi­ak Zbig­niew,
107.  Kuczyńs­ki Andrzej,
108.  Lehmann Maciej,
109.  Lubaw­ińs­ki Marek,
110.  Michal­s­ki Woj­ciech,
111.   Nawrot Radosław,
112.   Rata­jczak Krzysztof.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress