90-ciu wyróżnionych przez Lecha Poznań

Dzisi­aj pod­czas Kon­cer­tu Jubileuszowego “Kole­jorz” uhonorował 90 najbardziej zasłużonych dla his­torii Lecha osób. Poniżej prezen­tu­je­my alfa­bety­czną listę piłkarzy, tren­erów, dzi­ałaczy, a także postaci, które w jak­iś sposób wpłynęły na his­torię naszego klubu.

1.    Anioła  Teodor
2.    Antkowiak Stefan
3.    Apos­tel Henryk
4.    Araszkiewicz Jarosław
5.    Atlasińs­ki Stanisław
6.    Bani­ak Bogusław
7.    Bar­czak Hieronim
8.    Bereszyńs­ki Przemysław
9.    Białas Edmund
10. Bilewicz Aleksander
11.  Bosac­ki Bartosz
12.  But­ka Stanisław
13.  Chudzi­ak Mieczysław
14.  Cza­pczyk Henryk
15.  Danielewicz Jerzy
16.  Dem­bińs­ki Jacek
17.  Derez­ińs­ki Stanisław
18.  Dola­ta Ryszard
19.  Domi­no Jan
20. Drab Wacław
21.  Fra­ni­ak Zbigniew
22.  Frankiewicz Maciej
23.  Głoz­ińs­ki Eugeniusz
24.  Gogolews­ki Janusz
25.  Jakołcewicz Czesław
26.  Jakóbczak Roman
27.  Jakubows­ki Włodzimierz
28.  Jankows­ki Mirosław
29.  Jankows­ki Ryszard
30.  Juskowiak Andrzej
31.   Justek Mirosław
32.   Kacz­marek Jan
33.   Kadz­ińs­ki Andrzej
34.   Karasińs­ki Jerzy
35.   Kar­bowiak Andrzej
36.   Kasa­lik Jerzy
37.   Kofnyt Dariusz
38.   Kopa Jerzy
39.   Kotorows­ki Krzysztof
40.   Kraw­czyńs­ki Marian
41.    Kryger Waldemar
42.    Łazarek Wojciech
43.    Łoś Roman
44.    Łukasik Damian
45.    Majchrzak Radosław
46.    Mich­niewicz Czesław
47.    Milews­ki Zbigniew
48.    Miłoszewicz Henryk
49.    Mow­lik Piotr
50.    Mroc­zoszek Andrzej
51.    Napier­ała Teodor
52.    Niewiadom­s­ki Mariusz
53.    Nowak Hilary
54.    Oblews­ki Bogusław
55.    Okońs­ki Mirosław
56.    Pachel­s­ki Bogusław
57.    Paj­dak Zbigniew
58.    Pawlak Krzysztof
59.    Pieńczak Jan
60.    Pietrzak Henryk
61.    Piskuła Krzysztof
62.    Pleśnierow­icz Zbigniew
63.    Płot­ka Tadeusz
64.    Reiss Piotr
65.    Rędzioch Jan
66.    Remień Ryszard
67.    Rutkows­ki Jacek
68.    Rybak Ryszard
69.    Rzep­ka Marek
70.    Sidor­czuk Kazimierz
71.    Skowrońs­ki Antoni
72.    Skrzypczak Dariusz
73.    Skur­czyńs­ki Marek
74.    Sło­ma Zygfryd
75.    Smu­da Franciszek
76.    Sobkowiak Władysław
77.    Stępczak Jan
78.    Stru­garek Andrzej
79.    Szafczyk Tadeusz
80.    Szczepankiewicz Czesław
81.    Szer­szenow­icz Grzegorz
82.    Szpakows­ki Ryszard
83.    Szew­czyk Józef
84.    Tar­ka Mieczysław
85.    Turek Andrzej
86.    Woj­ciechows­ki Florian
87.    Woj­ciechows­ki Włodzimierz
88.    Wró­bel Henryk
89.    Zei­dler Bogdan
90.    Zielińs­ki Jacek

Pod­czas kon­cer­tu poin­for­mowano również, że listy grat­u­la­cyjne otrzy­ma­ją oso­by, które w mniejszy, ale równie ważny sposób przy­czyniły się do kul­ty­wowa­nia trady­cji i his­torii “Kole­jorza”. Wśród nich są dziennikarze:

Listy grat­u­la­cyjne:

91.    Boguc­ki Grzegorz
92.    Hałasik Jacek
93.    Markiewicz Maciej

Dzi­en­nikarze – pośmiertnie:

94.    Chomicz Ryszard
95.    Gar­czarczyk Stanisław
96.    Łuczak Wiesław
97.    Pachol­s­ki Edmund
98.    Staniewicz Romuald

Dzi­en­nikarze obecni:

99.    Bernard Wojciech,
100. Daw­id­ows­ki Andrzej,
101.  Djaczenko Józef,
102.  Hałasik Grzegorz,
103.  Hen­szel Maciej,
104.  Kaźmier­czak Mariola,
105.  Kaliszan Czesław,
106.  Kubi­ak Zbigniew,
107.  Kuczyńs­ki Andrzej,
108.  Lehmann Maciej,
109.  Lubaw­ińs­ki Marek,
110.  Michal­s­ki Wojciech,
111.   Nawrot Radosław,
112.   Rata­jczak Krzysztof.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress