02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.2godz.35min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Akcja “Twoja krew — Moje życie” przed meczem z Jagą

W ten week­end na sta­dionach pol­skiej Ekstrak­lasy przeprowad­zona zostanie akc­ja społeczno-eduka­cyj­na „Two­ja krew – Moje życie”, real­i­zowana przez Min­is­terst­wo Zdrowia i Nar­o­dowe Cen­trum Krwi. Celem pro­gra­mu jest uświadomie­nie opinii pub­licznej koniecznoś­ci zwięk­szenia licz­by stałych daw­ców krwi. Także przed meczem Lecha z Jagiel­lonią będzie moż­na wziąć udzi­ał w akcji.

 

Pod­czas meczów 19. kole­j­ki Ekstrak­lasy (18, 19 i 20 mar­ca 2011) przy sta­dionach GKS‑u Bełchatów, Śląs­ka Wrocław, Lecha Poz­nań, Polonii Bytom, Ruchu Chorzów, Cra­covii Kraków, Arki Gdy­nia i Polonii Warsza­wa będą pod­staw­ione krwiobusy, w których będą prowad­zone zbiór­ki krwi. Krwiobusy będą stały 2 godziny przed każdym meczem w pobliżu sta­dionów, w dobrze widocznych dla kibiców miejscach.

Kibice Lecha będą mogli odd­ać krew już od godziny 15:00, a akc­ja zakończy się o 18:30.

Pon­ad­to, w ramach współpra­cy kam­panii „Two­ja krew – Moje życie” z Ekstrak­lasą pod­czas 19. kole­j­ki będą miały miejsce następu­jące działania:

- przy wejś­ciu na każdy sta­dion będą roz­dawane ulot­ki obal­a­jące mity związane z krwiodawstwem
— spik­erzy na sta­dionach i komen­ta­torzy sportowi będą zachę­cać do odd­awa­nia krwi
— przed rozpoczę­ciem meczy na murawę boiska zostanie wnie­siona fla­ga z hasłem „Two­ja krew – Moje życie”
— juniorzy wprowadza­ją­cy piłkarzy na boisko będą ubrani w koszul­ki z logo kampanii

- Ogrom­ną pop­u­larność pił­ki nożnej w Polsce powin­niśmy wspól­nie wyko­rzysty­wać do wspiera­nia tak szczyt­nych inic­jatyw i pro­jek­tów. Piłkars­ka Ekstrak­lasa to jej klu­by i tysiące wiernych kibiców. Wierzę, że wielu z nich wesprze kam­panię «Two­ja krew – Moje życie», odd­a­jąc krew przed mecza­mi 19. kole­j­ki” – przyz­nał Andrzej Rusko, prezes Ekstraklasy.

Pola­cy wierzą w wiele mitów na tem­at krwio­daw­st­wa. Przeła­manie negaty­wnego nastaw­ienia i przeko­nanie Polaków o koniecznoś­ci zwięk­szenia grupy reg­u­larnych daw­ców krwi to główne pri­o­ry­te­ty kam­panii „Two­ja krew – Moje życie”. Serdecznie zaprasza­my kibiców do odd­awa­nia krwi. Fani fut­bolu nier­az pokaza­li, że mają wielkie serce i chcą pomagać!

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.