Akcja “Twoja krew — Moje życie” przed meczem z Jagą

W ten week­end na sta­dionach pol­skiej Ekstrak­lasy przeprowad­zona zostanie akc­ja społeczno-eduka­cyj­na „Two­ja krew – Moje życie”, real­i­zowana przez Min­is­terst­wo Zdrowia i Nar­o­dowe Cen­trum Krwi. Celem pro­gra­mu jest uświadomie­nie opinii pub­licznej koniecznoś­ci zwięk­szenia licz­by stałych daw­ców krwi. Także przed meczem Lecha z Jagiel­lonią będzie moż­na wziąć udzi­ał w akcji.

 

Pod­czas meczów 19. kole­j­ki Ekstrak­lasy (18, 19 i 20 mar­ca 2011) przy sta­dionach GKS‑u Bełchatów, Śląs­ka Wrocław, Lecha Poz­nań, Polonii Bytom, Ruchu Chorzów, Cra­covii Kraków, Arki Gdy­nia i Polonii Warsza­wa będą pod­staw­ione krwiobusy, w których będą prowad­zone zbiór­ki krwi. Krwiobusy będą stały 2 godziny przed każdym meczem w pobliżu sta­dionów, w dobrze widocznych dla kibiców miejscach.

Kibice Lecha będą mogli odd­ać krew już od godziny 15:00, a akc­ja zakończy się o 18:30.

Pon­ad­to, w ramach współpra­cy kam­panii „Two­ja krew – Moje życie” z Ekstrak­lasą pod­czas 19. kole­j­ki będą miały miejsce następu­jące działania:

- przy wejś­ciu na każdy sta­dion będą roz­dawane ulot­ki obal­a­jące mity związane z krwiodawstwem
— spik­erzy na sta­dionach i komen­ta­torzy sportowi będą zachę­cać do odd­awa­nia krwi
— przed rozpoczę­ciem meczy na murawę boiska zostanie wnie­siona fla­ga z hasłem „Two­ja krew – Moje życie”
— juniorzy wprowadza­ją­cy piłkarzy na boisko będą ubrani w koszul­ki z logo kampanii

- Ogrom­ną pop­u­larność pił­ki nożnej w Polsce powin­niśmy wspól­nie wyko­rzysty­wać do wspiera­nia tak szczyt­nych inic­jatyw i pro­jek­tów. Piłkars­ka Ekstrak­lasa to jej klu­by i tysiące wiernych kibiców. Wierzę, że wielu z nich wesprze kam­panię «Two­ja krew – Moje życie», odd­a­jąc krew przed mecza­mi 19. kole­j­ki” – przyz­nał Andrzej Rusko, prezes Ekstraklasy.

Pola­cy wierzą w wiele mitów na tem­at krwio­daw­st­wa. Przeła­manie negaty­wnego nastaw­ienia i przeko­nanie Polaków o koniecznoś­ci zwięk­szenia grupy reg­u­larnych daw­ców krwi to główne pri­o­ry­te­ty kam­panii „Two­ja krew – Moje życie”. Serdecznie zaprasza­my kibiców do odd­awa­nia krwi. Fani fut­bolu nier­az pokaza­li, że mają wielkie serce i chcą pomagać!

 

Kursy na mecze Lecha

Lugano - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Yverdon Sport - FC Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Lugano - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Yverdon Sport - FC Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Lugano - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Yverdon Sport - FC Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Lugano - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Yverdon Sport - FC Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.