Arboleda bliski nowej umowy

Od dłuższego cza­su Lech prowadzi negoc­jac­je trans­fer­owe, które zbliża­ją się powoli ku koń­cowi. “Kole­jorz” ma coraz mniej cza­su na zatrzy­manie obroń­cy w klu­bie, ponieważ już w czer­w­cu temu grac­zowi kończy się umowa z mis­trzem Pol­s­ki, a to oznacza, że już 1 sty­cz­nia może on prowadz­ić roz­mowy z inny­mi druży­na­mi, bez zgody Lecha. Wszys­tko wskazu­je na to, że Lechowi “Manu” uda się w Poz­na­niu zatrzymać.

Wczo­raj odbyła się kole­j­na tura rozmów piłkarza z władza­mi klubu, po której osiąg­nię­to pewien etap porozu­mienia. Zawod­nik wielokrot­nie pow­tarzał, że to Lech ma pier­wszeńst­wo w roz­mowie z nim w spraw­ie nowej umowy i dopó­ki nie zakończy negoc­jacji z tym zespołem nie będzie prowadz­ił nowych. W kulu­arach speku­lowało się jed­nak na tem­at zain­tere­sowa­nia meksykańs­kich klubach, a także… Legii Warsza­wa, która jest ponoć poważnie zain­tere­sowana pozyskaniem gracza.

- Arbole­da jeśli ode­jdzie ode­jdzie z Poz­na­nia, to na pewno nie do Legii, a gdzieś za granicę – przyz­na­je Fran­ciszek Smu­da, który w ostat­ni week­end roz­maw­iał z Kolumbi­jczykiem. W ten sposób rozwiał on speku­lac­je doty­czące prze­jś­cia Arboledy do Legii. – Z tego, co mi powiedzi­ał jest blisko pod­pisa­nia nowego kon­trak­tu, a wszys­tko ma się wyjaśnić w najbliższym cza­sie – doda­je selekcjon­er pol­skiej kadry.

Zdaniem Smudy od ewen­tu­al­nego przedłuże­nia kon­trak­tu z Lechem zależy przyszłość Manuela w reprezen­tacji Pol­s­ki. – Jeśli zostanie w Poz­na­niu to myślę, że złoży papiery o oby­wa­telst­wo i jeśli je otrzy­ma to wtedy go powołam - zdradza trener.

Kursy na mecze Lecha

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

24/09/2021 / 20:30

Lech Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

02/10/2021 / 17:30

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

24/09/2021 / 20:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Górnik Łęczna - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

24/09/2021 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

24/09/2021 / 20:30

Stal Mielec - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2021 / 15:00

Warta Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2021 / 17:30

Legia Warszawa - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2021 / 20:00

Górnik Łęczna - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

24/09/2021 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

24/09/2021 / 20:30

Stal Mielec - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2021 / 15:00

Warta Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2021 / 17:30

Legia Warszawa - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2021 / 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress