02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.5godz.5min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Arboleda bliski nowej umowy

Od dłuższego cza­su Lech prowadzi negoc­jac­je trans­fer­owe, które zbliża­ją się powoli ku koń­cowi. “Kole­jorz” ma coraz mniej cza­su na zatrzy­manie obroń­cy w klu­bie, ponieważ już w czer­w­cu temu grac­zowi kończy się umowa z mis­trzem Pol­s­ki, a to oznacza, że już 1 sty­cz­nia może on prowadz­ić roz­mowy z inny­mi druży­na­mi, bez zgody Lecha. Wszys­tko wskazu­je na to, że Lechowi “Manu” uda się w Poz­na­niu zatrzymać.

Wczo­raj odbyła się kole­j­na tura rozmów piłkarza z władza­mi klubu, po której osiąg­nię­to pewien etap porozu­mienia. Zawod­nik wielokrot­nie pow­tarzał, że to Lech ma pier­wszeńst­wo w roz­mowie z nim w spraw­ie nowej umowy i dopó­ki nie zakończy negoc­jacji z tym zespołem nie będzie prowadz­ił nowych. W kulu­arach speku­lowało się jed­nak na tem­at zain­tere­sowa­nia meksykańs­kich klubach, a także… Legii Warsza­wa, która jest ponoć poważnie zain­tere­sowana pozyskaniem gracza.

- Arbole­da jeśli ode­jdzie ode­jdzie z Poz­na­nia, to na pewno nie do Legii, a gdzieś za granicę – przyz­na­je Fran­ciszek Smu­da, który w ostat­ni week­end roz­maw­iał z Kolumbi­jczykiem. W ten sposób rozwiał on speku­lac­je doty­czące prze­jś­cia Arboledy do Legii. – Z tego, co mi powiedzi­ał jest blisko pod­pisa­nia nowego kon­trak­tu, a wszys­tko ma się wyjaśnić w najbliższym cza­sie – doda­je selekcjon­er pol­skiej kadry.

Zdaniem Smudy od ewen­tu­al­nego przedłuże­nia kon­trak­tu z Lechem zależy przyszłość Manuela w reprezen­tacji Pol­s­ki. – Jeśli zostanie w Poz­na­niu to myślę, że złoży papiery o oby­wa­telst­wo i jeśli je otrzy­ma to wtedy go powołam - zdradza trener.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.