Arboleda najszybciej dotarł na stadion

Pod­czas Poz­nań Traf­fic Race czterech uczest­ników starało się w jak najkrót­szym trasie dotrzeć ze skrzyżowa­nia ul. Mogielińskiej i Warsza­wskiej na ul. Buł­garską. Najszy­b­ciej udało się to podróżu­jące­mu samo­cho­dem Manuelowi Arboledzie. Ostat­ni na mecie był Ryszard Gro­bel­ny, który zau­fał komu­nikacji miejskiej.

Manuel Arbole­da (samochód) 37 min. 44 sek.

Michał Kowalonek (row­er) 38 min. 6 sek.

Sła­womir Bajew (bieg) 57 min. 59 sek.

Ryszard Gro­bel­ny (komu­nikac­ja miejs­ka) 1 godz. 10 min. 10 sek.

Manuel Arbole­da (samochód): - Kluczem do sukce­su był wybór odpowied­niej trasy. Małe ulice nie są zako­rkowane, a na Gło­gowskiej jest dużo samo­chodów i są światła. Na Palacza nie ma świateł.

Michał Kowalonek (row­er):Ze złoś­cią spo­jrza­łem, że Manuel na mecie mnie wyprzedza. Byłem zde­ter­mi­nowany i skon­cen­trowany, że nic mi nie przeszkadza­ło, dlat­ego trud­no mi powiedzieć o jakichś trudnościach..

Sła­womir Bajew (bieg): - Moim marze­niem było być szy­b­ciej, niż tramwaj i to się udało. Spełniło się jakieś moje marze­nie. Ciężko na to pra­cow­ałem, ponieważ, na co dzień jeżdżę row­erem. Mam jeszcze jed­no marze­nie, żeby zain­tere­sował się mną tren­er nar­o­dowej reprezen­tacji Kenijczyków.

Gro­bel­ny (komu­nikac­ja miejs­ka): - Wygod­nie, ale wol­no. Wkoło było tylu dzi­en­nikarzy, że zasła­niali pasażera. Spodziewam się, że kole­gom, aż tylu nie towarzyszyło. Mam wraże­nie, że tramwaj był pusty, było kom­for­towo. Spodziewałem się, że będzie pełen. Pełen kom­fort. Tramwaj jedzie w tak zaw­iły sposób. To wynik fatal­ny, to widać, że dzisi­aj utrud­nienia na tej trasie są najwięk­sze dla komu­nikacji. Zaskocze­niem jest dla mnie wynik samochodu.

- Dzisi­aj może­my powiedzieć, że okres remon­tów jest trud­ny, szczegól­nie dla tych, co korzys­ta­ją z komu­nikacji miejskiej, ale także dla samo­chodów, dlat­ego ten wynik mnie zaskoczył. Na pewno ciekawszy będzie wyś­cig w kwiet­niu. Myślę, że warto takie trasy zro­bić na kilku trasach, dlat­ego aby zas­tanow­ić się, jakie środ­ki przemieszcza­nia się na różnych trasach są efektywne.

- Prze­si­ada­jąc się jechałbym dłużej. Trze­ba dołożyć czas oczeki­wa­nia. Jechałem 17 min­ut dłużej, niż w rozkładzie. Rozważałem trasę i brałem pod uwagę auto­bus, ale odcinek Buł­garskiej został zamknię­ty i od Gro­chowskiej musi­ałbym iść pieszo.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress