Arboleda: Źle się z tym czuję

Manuel Arbole­da w tym sezonie zagrał do tej pory 180 min­ut. W sierp­niu doz­nał kon­tuzji, która wye­lim­i­nowała go z gry na dłuższy okres cza­su. – Tęsknię już za piłką. Chci­ałbym wró­cić na boisku i grać ponown­ie w piłkę – mówi Kolumbijczyk.

Kłopo­ty obroń­cy Lecha pojaw­iły się w meczu z Zagłę­biem Lubin. W trak­cie jego trwa­nia zawod­nik narzekał na prob­le­my, a bada­nia po meczu potwierdz­iły uraz Arboledy. Okaza­ło się, że  miał on nader­wany mięsień przywodziciela.

W przy­pad­ku tego piłkarza rozważano oper­ację, lecz ostate­cznie zde­cy­dowano się na lecze­nie zapo­b­ie­gaw­cze. Arbole­da do gry wró­cić miał po dwóch miesią­cach, jed­nak lekarze zde­cy­dowali, że powrót będzie trwał dłużej. – Roz­maw­iałem z lekarza­mi i dali mi jeszcze kil­ka tygod­ni na powrót. Ter­az trenu­ją indy­wid­u­al­nie, bie­gam wokół boiska, i prze­chodzę reha­bil­i­tację – zaz­nacza zawod­nik Lecha.

Kolumbi­jczyk do tren­ingów z drużyną powinien wró­cić jeszcze jesienią, ale jego wys­tępy w meczach w tym roku sto­ją pod dużym znakiem zapy­ta­nia. – Pracu­ję nad wzmoc­nie­niem nogi, to jest ter­az najważniejsze. Mam nadzieję, że nie będę miał później prob­lemów z mięśniem, bo dłu­go nie gram już w piłkę i źle się z tym czu­ję – przyz­na­je Arboleda.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress