Bakero: Bardzo dobry trening przy fantastycznej publiczności

Jose Mari Bakero po meczu był zad­owolony i podtrzymy­wał swo­ją opinię sprzed meczu, że trak­tu­je je, jako piłkarskie świę­to. - Jestem bard­zo zad­owolony z atmos­fery, a także tego, że zagrali wszyscy zdrowi zawod­ni­cy. Cieszy mnie postawa chłopaków z Młodej Ekstrak­lasy, to że ogry­wamy młodzież jest pozy­ty­wnym zjawiskiem — mówił na kon­fer­encji po meczu tren­er Lecha.

 

- Pier­wsza połowa inten­sy­w­na, roz­gry­wana w dużym tem­pie. Oba zespoły miały swo­je sytu­acje pod­bramkowe, jed­nak niko­mu nie udało się strzelił. W drugiej połowie tem­po siadło. Jestem zad­owolony, bo zagral­iśmy prze­ci­wko mis­tr­zowi Niemiec.

- Tak oczy­wiś­cie, były okaz­je do strze­le­nia, dużo ciekaw­iej było­by, gdy­by mecz zakończył się wynikiem np. 2:2. To mecz towarzys­ki, ale nikt nie chci­ał prze­grać. Trze­ba postrze­gać to, jako dzień, który był świętem pił­ki, niż patrzeć pod kątem presji wyniku. Kibice przys­zli, żeby zobaczyć gole, ale się nie udało.

- Ten mecz był przewidziany od dłuższego cza­su, kon­tuz­je pokrzyżowały nam plany. Prze­ci­wnik zmusił nas do wysiłku, ale to bard­zo dobry tren­ing przy fan­tasty­cznej pub­licznoś­ci, aczkol­wiek pier­wsze 45 min­ut było na wysokim poziomie.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress