01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
9dn.3godz.47min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bakero: Decyzje, które podejmuje są dla mnie logiczne

Wielu kibiców zas­tanaw­ia się, w jaki sposób tren­er Lecha usta­la skład na mecze drużyny. Nawet tren­er Bar­toszek po ostat­nim spotka­niu zażar­tował i powiedzi­ał, że łatwiej trafić „szóstkę” w tot­ka, niż zgad­nąć, jakim skła­dem zagra Lech. – To ja jestem trenerem – odpowia­da na wszys­tkie ata­ki szkole­niowiec mis­trza Polski.

 

Najwięk­sze kon­trow­er­sje w ostat­nim cza­sie wzbudza­ją decyz­je związane z grą Semir Stili­cia i Artjom­sa Rud­nevsa. W drugiej połowie spotka­nia w Biel­sku-Białej, obaj pokaza­li jak ważny­mi są dla Lecha zawod­nika­mi. – Nor­mal­nie w drużynie gra­ją najlep­si, ale cza­sa­mi z różnych przeczyn nie mogą ich wys­taw­ić – komen­tu­je Bakero. – Nie zawsze potrzeb­ne są nam zale­ty, jaki­mi oni dys­ponu­ją – dodaje.

Ostat­nio kil­ka razy trenin­gi Lecha opuś­cił Artjoms Rud­nevs, które­mu przed dwoma tygod­ni­a­mi nar­o­dz­iła się cór­ka. — Najpierw chcieliśmy, żeby dobrze się wyleczył, ale nie zapom­i­namy o tym, że będzie nam potrzeb­ny 3 maja i chce­my, aby w gotowy do tego meczu na 100% - tłu­maczy opiekun „Kole­jorza”.

Zdaniem Jose Mari Bakero obserwac­ja zawod­ników na treningach pozwala obiek­ty­wnie ocenić ich umiejęt­noś­ci, możli­woś­ci oraz zdol­ność do gry. - Pracu­je razem ze swo­ją drużyną i staram się wycią­gać maksy­malne możli­woś­ci. Decyz­je, które pode­j­mu­je są dla mnie log­iczne, a ja zawsze szukam najlep­szych rozwiązań – pod­kreśla trener.

Zarówno Łotysz, jak i Boś­ni­ak wzbudza­ją bard­zo duże zain­tere­sowanie zachod­nich klubów. Ist­nieje duże praw­dopodobieńst­wo, że latem mogą opuś­cić Poz­nań. - Nie mam żad­nych powodów, aby wyobrażać sobie zespołu bez Stili­cia i Rud­nevsa w składzie. Trenu­ją w tej chwili z nami. Prob­le­my trans­fer­owe są daleko przed nami – po chwili uci­na spekulacje.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.