06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
5dn.2godz.21min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bakero: Do gry w piłkę musimy dołożyć agresywność

- W każdym meczu musimy wys­taw­ić najlep­szą jede­nastkę. Część zawod­ników ze zgrupowa­nia reprezen­tacji wró­ciła wczo­raj, część dopiero dzisi­aj. Na treningu wiec­zorem zobaczymy, którzy będą w opty­mal­nej formie. Musimy prze­ci­w­staw­ić w tym meczu swo­ją jakość gry, ich jakoś­ci – pod­kreśla przed piątkowym spotkaniem Jose Mari Bakero.

Dla sztabu szkole­niowego najwięk­szą zag­wozd­ką przed meczem z Koroną jest zestaw­ie­nie składu. Aż jede­nas­tu piłkarzy Lecha wyjechało na zgrupowa­nia swoich reprezen­tacji i ten fakt może mieć decy­du­jące znacze­nie w kwestii wyboru jede­nas­tu piłkarzy na jutrze­jszy mecz.

 — Wiemy, że piłkarze swo­je mecze roze­grali 48 godzin temu, a w przy­pad­ku Luisa Hen­riqueza nawet mniej. Ważne jest to, jakie dzisi­aj pod­czas treningu odniosę wraże­nie. Mam swój pomysł na ten mecz, ale trze­ba zanal­i­zować to, jak będą wyglą­dać zawod­ni­cy. Trze­ba poszukać równowa­gi pomiędzy świeżoś­cią, a moc­nym ustaw­ie­niem – pod­kreśla trener.

Tren­er zaz­naczył, że ma w głowie zestaw­ie­nie per­son­alne na to spotkanie. – To, że kilku piłkarzy wraca ze zgrupowań reprezen­tacji kilka­naś­cie godzin przed meczem, nie może być dla nas wymówką. Musimy zagrać z intencją wygra­nia, tak jak było to w Krakowie. Połączyć dobry styl, wykony­wanie poszczegól­nych ele­men­tów gry z wynikiem – dodał.

Pod­kreślił on również, że kluc­zowe znacze­nie będzie miała jego intu­ic­ja. – Ważne jest to, co czu­ję i to, co zobaczę na treningu. Piłkarz może w różny sposób powiedzieć mi, że „chce grać”. Moż­na zro­bić to ane­micznie i z energią. Ja to widzę – zauważa Jose Mari Bakero.

Jego zdaniem fenomen Korony Kielce pole­ga na przy­go­towa­niu wyniku na dzisi­aj. – Każdy mecz jest dla nich walką. Pracu­ją na śmierć, aby wygrać kole­jną walkę, nie myśląc o następ­nym. To będzie inny mecz, niż ten z maja. Koro­nia nie miała wtedy, o co grać, dlat­ego ten mecz będzie inny. Widać, że bije ter­az od nich pewność siebie, wychodzą agresy­wnie z pressingiem. My wiemy, jak się temu prze­ci­w­staw­ić – zaznaczył.

- Bard­zo ważne jest to, żeby zachować równowagę pomiędzy staraniem się gry w piłkę i agresy­wnoś­cią. Podobała mi się gra w meczu w Krakowie. Właśnie dlat­ego podobał mi się mecz ze Śląskiem, ale brakowało agresy­wnoś­ci. Walo­ry piłkarskie już mamy – kon­tyn­uował trener.

Jose Mari Bakero zdradz­ił, że w jutrze­jszym meczu zagra w bram­ce Jas­min Burić. – Zagra on i dziesię­ciu innych. To decyz­ja pod­ję­ta na spoko­jnie. Jas­min pracu­je na treningach i jest na takim poziomie, że zasługu­je na szan­sę. Myślę, że to dobry moment, aby dać możli­wość gry Jas­mi­nowi – mówił tren­er. – Kotorows­ki jest zawsze przy­go­towany do gry. On dał mi najwięcej wdz­ięcznoś­ci i wspar­cia, odkąd jestem w klu­bie – zakończył Hiszpan.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.