Bakero dostał ulitmatum od władz Lecha

Przed opiekunem poz­nańskiego Lecha niezwyk­le trud­no tydzień. W sobotę mis­trz Pol­s­ki pode­jmie Legię, a trzy dni później roze­gra bard­zo ważny mecz w pół­fi­nale Pucharu Pol­s­ki z Podbeskidziem. Te mecze będą decy­du­jące dla przyszłoś­ci Hisz­pana w “Kole­jorzu”, który otrzy­mał od władz klubu ultimatum.

 

Dzisi­aj rano Jose Mari Bakero spotkał się z Andrze­jem Kadz­ińskim. Roz­mowa pomiędzy dwoma pana­mi doty­czyła obec­nej postawy Lecha. Zarówno wyni­ki, jak i styl nie napawa­ją optymizmem, a pre­mia awan­su do europe­js­kich pucharów z każdym meczem odd­ala się.

Dlat­ego właśnie szkole­niowiec dostał wyz­nac­zony cel, który musi zre­al­i­zować, aby zachować posadę w Poz­na­niu. Tren­er Lecha usłyszał, że władze oczeku­ją od niego zwycięstw w dwóch zbliża­ją­cych się meczach: zarówno z Legią, jak i Podbeskidziem. Te rezul­taty będą decy­du­jące w kwestii dal­szej współpra­cy Bakero z klubem.

Trud­no jed­nak przewidzieć, czy nieko­rzystne wyni­ki w tych spotka­ni­ach będą skutkowały naty­ch­mi­as­towym zwol­nie­niem szkole­niow­ca, czy zarząd poczeka do zakończenia sezonu. Hisz­pan ma wpisaną w swo­ją umowę klauzulę rozwiąza­nia kon­trak­tu, która wynosi 1,5 mln złotych.

Nie­ofic­jal­nie dowiedzieliśmy się, że ta kwo­ta jest “strasza­kiem” dla władz Lecha. Nie zamierza­ją one płacić aż tak dużej sumy za zer­wanie umowy z Bakero. Dlat­ego brak zwycięstw w dwóch najbliższych meczach może skutkować nieprzedłuże­niem kon­trak­tu z opiekunem pier­wszego zespołu. Malo praw­dopodob­ne wyda­je się więc, że Hisz­pan ode­jdzie przed zakończe­niem sezonu.

 

 

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.