Bakero: Gra z Chrobrym sprawiła mi dużo przyjemności

- Ostate­cznie o naszym zwycięst­wie zade­cy­dowała jakość poszczegól­nych zawod­ników, a także aspek­ty fizy­czne. Pod tym wzglę­dem domi­nowal­iśmy w drugiej połowie. Wynik nie odzwier­cied­la prze­biegu meczu, który był trud­niejszy, niż może się to wydawać po rezulta­cie – przyz­nał po zakończe­niu meczu Jose Mari Bakero.

- Zawsze w meczach pucharowych trud­no jest trafić z odpowied­nim doborem jede­nast­ki, tym bardziej na sta­dion­ie niżej notowanego rywala. Gospo­darze mieli swo­ją sytu­ację już w pier­wszej min­u­cie spotka­nia. Nas wejś­cie w mecz kosz­towało kil­ka minut.

- Chce pograt­u­lować tren­erowi Chro­brego, bo to druży­na, która stara się grać piłką od swo­jej bram­ki. Mi dużo przy­jem­noś­ci spraw­iła gra prze­ci­wko tej drużynie.

- Nigdy nie oce­ni­am indy­wid­u­al­nych walorów zawod­ników, dla mnie znacze­nie mnie kolek­tyw, gra zespołu, jako całoś­ci. Pił­ka noż­na to gra zespołowa, choć aby grać piłkę, jaką gra Chro­bry potrzeb­ne są odpowied­nie umiejęt­noś­ci zawod­ników - zakończył Bakero.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress