Bakero: Media napiszą, że Lech jest w kryzysie

- Jesteśmy zaw­iedzeni, bo mieliśmy duże nadzieje związane z tym spotkaniem. Po porażce wyda­je się, że wszys­tko zostało wyko­nane źle. Uważam jed­nak, że pier­wsze dwadzieś­cia min­ut zagral­iśmy fan­tasty­cznie, nie wyko­rzys­tal­iśmy jed­nak trzech sytu­acji — pod­kreślał na kon­fer­encji pra­sowej Jose Mari Bakero, opiekun gospodarzy.

- Mieliśmy łatwe, w porów­na­niu z poprzed­ni­mi mecza­mi, sytu­acje, ale nie potrafil­iśmy umieś­cić pił­ki w siatce. Wisła w pier­wszej sytu­acji jaką sobie stworzyła zdobyła bramkę i zaczęliśmy grać ta, jak ona tego chci­ała. Nie mieliśmy kon­troli, bo ona nam jest potrzeb­na. Rywale mieli swo­je sytu­acje, a my mieliśmy bard­zo dużą dzi­urę pomiędzy wszys­tki­mi for­ma­c­ja­mi i odd­al­iśmy grę nasze­mu prze­ci­wnikowi — mówił trener.

- W drugiej połowie odsłonil­iśmy się, a Wisła miała znów wiele okazji. W ostat­nich 20. min­u­tac my nadawal­iśmy ton gry, Wisła była zamknię­ta w polu karnym. Brakowało nam wykończenia i pewnoś­ci siebie przy strza­łach na bramkę. Musimy wyciągnąc z tego meczu to kon­kluz­je pozy­ty­wne i negaty­wne. Z pewnoś­cią media napiszą, że Lech jest w kryzysie. Po ostat­nim meczu byliśmy dośc zaw­iedzeni, ale jak mówiłem ostat­nio z każdego spotka­nia moż­na wyciągnąć ważne wnioski.

- Rafał Muraws­ki jest zawod­nikiem, który daje na boisku z siebie wszys­tko. Zagrał cięż­ki mecz w kadrze i wiedzi­ałem, że nie będzie wstanie zagrać całego meczu. Kri­wiec wyglą­dał dobrze na treningach, a Muraws­ki miał wejść w drugiej połowie i poder­wać nas do wal­ki. Uważam, że to zro­bił. Wys­taw­iłem również Ślusarskiego, bo potrze­bowal­iśmy z przo­du wysok­iego zawod­ni­ka, za którym miał grać Stil­ić - zakończył Hiszpan.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress