Bakero: Należy wymagać od nas więcej

- Po tym bard­zo trud­nym tygod­niu na pewno jestem zad­owolony z wyniku, choć pier­wsze 5 min­ut zaczęliśmy ner­wowo. Potem zagral­iśmy bardziej agresy­wnie, moc­niej men­tal­nie i od pier­wszego gola widać było, że druży­na na poważnie chci­ała zagrać w tym meczu – przyz­nał na spotka­niu z dzi­en­nikarza­mi po meczu Jose Mari Bakero, tren­er Lecha Poznań.

- Pier­wszą połowę zagral­iśmy efek­ty­wnie, o czym świad­czy wynik do prz­er­wy. W drugiej ŁKS nie spraw­iał wraże­nia, jak­by chci­ał rzu­cić się do ataku. Jestem zad­owolony z wyniku, aczkol­wiek po takiej drużynie, jak my moż­na było się spodziewać kole­jnych bramek. Trze­ba powiedzieć, że należy wyma­gać od nas więcej — zaz­naczył opiekun zespołu.

- W prz­er­wie powiedzi­ałem zawod­nikom, że zaczy­namy grać tak, jak­by było 0:0, ale cza­sa­mi, gdy się prowadzi tak wyraźnie do trud­no z siebie wykrze­sać więcej. W pier­wszej połowie było to co trze­ba, mniejsza licz­ba podań, szyb­sze akc­je – zauważył Jose Mari Bakero.

- Chci­ałbym również pochwal­ić Siergie­ja Kri­w­ca, które­mu ostat­nio nie wszys­tko wychodz­iło tak, jak­byśmy tego od niego oczeki­wali. Dzisi­aj jed­nak zagrał bard­zo dobry mecz. Ważne jest również odblokowanie się Artioma, a także to, że bram­ki strze­lali także pomoc­ni­cy. To nie jest jedynie wyłączność napast­ni­ka, ale również ofen­sy­wnych pomoc­ników i dzisi­aj to widzieliśmy - kon­tyn­uował Hiszpan.

- Bardziej, niż Stili­cia, w tym meczu potrze­bowal­iśmy piłkarza, który ma więcej agresji i woli wal­ki. Za takiego uznałem Możdże­nia, który z więk­szą szy­bkoś­cią może inicjować akc­je ofen­sy­wnie. Zawsze pozostała opc­ja, aby w drugiej połowie zagrał Semir, który ma lep­szą jakość tech­niczną. Dzisi­aj jed­nak potrze­bowal­iśmy pra­cy i agresji, tę dał na Mateusz – tłu­maczył swój wybór szkole­niowiec „Kole­jorza”.

- W tym tygod­niu druży­na była spoko­j­na i skon­cen­trowana. To praw­da, że jeśli zebrało się tyle spotkać bez bram­ki i meczów bez zwycięst­wa, to widać było ekspan­sję radoś­ci i to, że wresz­cie udało się przeła­mać te nieko­rzystne passy – przyz­nał Jose Mari Bakero.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress