Bakero: Polonia nie musi grać dobrze, żeby coś strzelić

Jose Mari Bakero jest bard­zo zad­owolony z gry, jaką jego zespół zaprezen­tował w ostat­nim meczu. – To było jed­no z najbardziej kom­plet­nych spotkań, ale zabrakło bram­ki. Gdy­by ona padła, uznałbym to spotkanie za najlep­sze pod moją wodzą. Ter­az pracu­je­my nad struk­turą, ona jest najważniejsza. Widać, jak druży­na zachowu­je się na treningu, na boisku. To zachowanie pro­cen­tu­je – zauważa opiekun Lecha.

Tren­er uważa, że trze­ci obec­nie zespół T‑Mobile Ekstrak­lasy posi­a­da bard­zo duże możli­woś­ci. – Mamy jeszcze wiele rez­erw. Moż­na wyma­gać od siebie więcej, ter­az jedziemy do Warsza­wy i musimy wyjść z takim samym nastaw­ie­niem jak ostat­nio. Grać jak potrafimy, kon­struować akc­je od bram­ki. Musimy wyjść na boisko i zagrać swo­je – mówi Hisz­pan.

Jed­nak postawa zespołu w ostat­nich meczach cieszy tren­era, który widzi poprawę i postęp w zes­pole. – Cieszy mnie to i oczeku­je tej poprawy indy­wid­u­al­nej zawod­ników. Ona wprowadza więk­szą konkurencję i wal­ka o wyjś­ciowy skład jest coraz więk­sza. Chci­ałbym, aby zawod­ni­cy byli świado­mi tego i pod­jęli to wyzwanie. Chcę obser­wować właśnie takie zachowanie u piłkarzy – twierdzi Jose Mari Bakero.

Szkole­niowiec „Kole­jorza” nie prze­j­mu­je się brakiem skutecznoś­ci Lecha w ostat­nich dwóch meczach. - Bram­ki same przyjdą, najis­tot­niejsze jest to, że nie tracimy goli. W ostat­nim cza­sie dużo tra­cil­iśmy, ter­az to popraw­iliśmy. Nie jest nor­malne, że mamy dużo sytu­acji i że nie strze­lamy, ale jestem przeko­nany, że pił­ka prędzej czy później wpad­nie – pod­kreśla tren­er.

W piątek jego zespół pode­jmie na Kon­wik­torskiej Polonię Warsza­wa. — Wiemy, że będziemy grali z drużyną, która nie musi grać dobrze, żeby strzelić bram­ki. Jej jest trud­no strzelić gola, bronią wielo­ma zawod­nika­mi, gra­ją z kon­trataku. Polo­nia to druży­na, która ma swo­ją jakość, doświad­c­zonych zawod­ników, przede wszys­tkim w obronie i środ­ku pola – mówi opiekun Lecha.

- Ważne jest to żebyśmy my zagrali ze swoim ryt­mem, wtedy jestem spoko­jny o wynik. Polo­nia będzie chci­ała nas wybić z naszego ryt­mu faula­mi. Mam nadzieję, że sędzia nam pomoże i poz­woli nam grać — kon­tynu­u­je.

Tren­er jest także zad­owolony z dys­pozy­cji dwóch defen­sy­wnych pomoc­ników. W meczu z Legia nie mógł zagrać Dim­itri­je Injac, którego god­nie zastąpił Ivan Djur­d­je­vić. — Po meczu mówiłem, że jestem zad­owolony z dys­pozy­cji Ivana. Utrzy­mu­je wyso­ki poziom mimo braku reg­u­larnej gry. To czy zagra nie jest najważniejsze, bo Dima też utrzymy­wał wysoką for­mę i jest w dobrej dys­pozy­cji. Dima może zagrać także na innej pozy­cji – przyz­na­je Jose Mari Bakero.

Oczeku­je on od zawod­ników na ostat­nim etapie rud­ny jesi­en­nej pełnego zaan­gażowa­nia pod­czas tren­ingów oraz meczów. - Chce żeby zawod­ni­cy udowad­niali i pokazy­wali mi, że chcą grać. To będzie kluczem pod­czas przy­go­towań do najbliższych meczów. Tak jak wspom­ni­ałem Dim­itri­je może zagrać na innej pozy­cji, Możdżeń ter­az nie gra, wszedł do składu Alex także poziom drużyny utrzy­mu­je­my wyso­ki. Każdego z nich stać na więcej, każdy może od siebie dodać jeszcze więcej - zakończył.

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Liga Mistrzów

Gent - Dynamo Kijów

Liga Mistrzów

22/09/2020 / 19:00

Slavia Praga - Midtjylland

Liga Mistrzów

22/09/2020 / 19:00

FK Krasnodar - PAOK Saloniki

Liga Mistrzów

22/09/2020 / 19:00

Molde FK - Ferencvaros

Liga Mistrzów

22/09/2020 / 19:00

Gent - Dynamo Kijów

Liga Mistrzów

22/09/2020 / 19:00

FK Krasnodar - PAOK Saloniki

Liga Mistrzów

22/09/2020 / 19:00

Molde FK - Ferencvaros

Liga Mistrzów

22/09/2020 / 19:00

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

27/09/2020 / 13:00

Apollon Limassol - Lech Poznań

Liga Europejska

24/09/2020 / 13:00

Lech Poznań - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

27/09/2020 / 13:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

21/09/2020 / 16:00

Wisła Płock - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2020 / 15:30

Górnik Zabrze - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2020 / 18:30

Cracovia Kraków - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 13:00

Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 15:30

Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

21/09/2020 / 16:00

Wisła Płock - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2020 / 15:30

Górnik Zabrze - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2020 / 18:30

Cracovia Kraków - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 13:00

Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 15:30

Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

21/09/2020 / 16:00

Wisła Płock - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2020 / 15:30

Górnik Zabrze - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2020 / 18:30

Cracovia Kraków - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 13:00

Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 15:30

Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

21/09/2020 / 16:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress