Bakero: Polonia zmobilizuje się podwójnie

- Cel jest pros­tu. Chce­my prze­jść kole­jną fazę. To fajne roz­gry­w­ki, które dają awans do europe­js­kich pucharów, dlat­ego trak­tu­je­my ten mecz, jak finał – mówi przed spotkaniem z Polonią Bytom, tren­er Lecha.

Jose Mari Bakero obser­wował tę drużynę w jed­nym spotka­niu. — To druży­na, która ma doświad­cze­nie zdobyte w Ekstrak­lasie, ono pro­cen­tu­je. Nie gra­ją wid­owiskowo na wyjaz­dach, ale u siebie strze­la­ją gole. Na taki mecz, jak z nami na pewno się pod­wójnie zmo­ty­wu­ją – przyznaje.

Prob­le­my przed jutrze­jszym spotkaniem ma dwóch piłkarzy Lecha.- Hubert Wołąkiewicz ma drob­ne dolegli­woś­ci bólowe, podob­nie Alek­sander Tonew. Resz­ta jest jed­nak gotowa do gry. Zobaczymy po treningu, jak będą wyglą­dali. Więcej szans na wys­tęp ma Hubert, jeszcze czeka nas w week­end bard­zo ważny mecz. Tonew ma prob­le­my z mięśniem dwugłowym. Oni byli poobi­jani po meczu z Lechią – zaznacza.

Zdaniem tren­era mecz w środ­ku tygod­nia nie zach­wieje przy­go­towań do spotka­nia z Legią. - Jesteśmy w dobrej linii, wygral­iśmy dwa dobre mecze, bard­zo dobrze zagral­iśmy w Gdańsku. Zro­bil­iśmy wszys­tko, co moż­na było zro­bić, aby wygrać, nieste­ty nie udało się. Jesteśmy moc­ni w tym momen­cie i lubimy takie mecze – twierdzi Hiszpan.

W prasie sporo miejs­ca poświę­ca się dobrej dys­pozy­cji Jaku­ba Świer­c­zo­ka, który jest obser­wowany przez kil­ka klubów Ekstrak­lasy. - Ja obser­wu­ją wszys­t­kich zawod­ników, tym bardziej, gdy gra prze­ci­wko mnie. Dużo się o nim mówi, jutro zobaczymy, jak się prezen­tu­je. Widzi­ałem go w jed­nym spotka­niu prze­ci­wko Zaw­iszy, nie mam zda­nia. Żeby mieć o nim jakieś zdanie trze­ba było­by go obe­jrzeć w przy­na­jm­niej pię­ciu-sześ­ciu meczach. Prawdą jest, że wyda­je się dobrym zawod­nikiem, tym bardziej, że wszyscy o nim mówią – oce­nia Jose Mari Bakero.

Czy tren­er przewidu­je na spotkanie Pucharu Pol­s­ki jakieś zmi­any w kadrze zespołu? - Nie prze­myślałem jeszcze tego, nie będzie raczej wielu zmi­an. Jeżeli będą to tylko, dlat­ego, że ja tak uważam, nie ze wzglę­du na jak­iś odpoczynek. Wstęp­nie w bram­ce zagra Jas­min – podkreśla.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress