01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.9godz.12min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bakero sugerował wzmocnienie obrony ponad miesiąc temu?

Uraz Manuela Arboledy spowodował, że władze klubu z Buł­garskiej są poważnie zain­tere­sowane i zde­ter­mi­nowane do tego, aby kupić obrońcę, który uzu­pełnił­by lukę i prob­le­my ze skom­ple­towaniem defen­sy­wy. Podob­ną opinię już miesiąc temu zasug­erował Jose Mari Bakero jed­nak wtedy go nie posłuchano.

- Roz­maw­iałem pon­ad miesiąc temu z władza­mi klubu i wyjaśniłem, kogo bym potrze­bował, więc nie jest to sprawa, która pojaw­iła się ter­az. Na pewno nie będziemy kupować napast­ni­ka, bo nie potrze­bu­je­my piłkarza na tę pozy­cję – zdradza opiekun Lecha. W ostat­nim cza­sie speku­lu­je się na tem­at Mar­ciano Brumy, obroń­cy, który latem rozwiązał kon­trakt z Arką Gdy­nia i od tego cza­su pozosta­je bez klubu.

- Nazwiska, wokół których toczy się gra znane są już od miesią­ca – mówi tren­er lid­era Ekstrak­lasy. Miał on dyrek­torowi sportowe­mu przekazać listę, zaz­nacza­jąc, że wzmoc­nie­nie w defen­sy­wie może być kluc­zowe, tym bardziej, że nie zde­cy­dowano się na zatrud­nie­nie żad­nego obroń­cy po nieprzedłuże­niu umowy z Bar­toszem Bosackim.

Dzisi­aj w kadrze Lecha zna­j­du­je się sied­miu obrońców, z czego dwóch jest obec­nie kon­tuzjowanych. Marcin Kikut w najbliższym cza­sie rozpocznie trenin­gi z zespołem, a Manuel Arbole­da do dys­pozy­cji tren­era będzie praw­dopodob­nie pod koniec rundy jesi­en­nej. Wcześniej sztab szkole­niowy zrezyg­nował z Sew­ery­na Gan­car­czy­ka, który nie znalazł się w kadrze pier­wszego zespołu i trenu­je indywidualnie.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.