07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.9godz.0min.
13.60 X3.50 21.91 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bartek już taki jest i niewiele się zmieni

Nie łatwe jest życie Bart­ka Ślusarskiego. Napast­nik Lecha z każdej strony jest atakowany, zarzu­cany jest mu brak skutecznoś­ci. Nawet w ostat­nim meczu 31-let­ni piłkarz miał kil­ka okazji do zdoby­cia bram­ki. Gdy­by wykazał się więk­szą pre­cyzją wynik nie tylko w tym, ale także innych meczach mógł­by być inny.

- Kry­tykę odczuwam na każdym kroku. Padało w moim kierunku wiele negaty­wnych komen­tarza. Ja sam się z nimi zgadza­łem, ale starałem się nimi nie zaprzą­tać sobie głowy. Miałem do siebie duże pre­ten­sje, bo nie potrafiłem w dogod­nych sytu­ac­jach zdoby­wać bramek — mówił kil­ka miesię­cy temu Ślusarski.

I na przekór jego kry­tykan­tom, to właśnie on jest w tej chwili najskuteczniejszym zawod­nikiem Lecha. Atmos­fera wokół postawy tego zawod­nik nie jest jed­nak najlep­sza. Mogliśmy się o tym przekon­ać po ostat­nim meczu, gdy „Ślusarz” wdarł się w słowną przepy­chankę z jed­nym z kibiców. Nie wytrzy­mali obaj. Trud­no zresztą im się dzi­wić. Kibic mógł mieć pre­ten­sje do Lechi­ty, że ten nie wyko­rzys­tu­je swoich okazji bramkowych. A piłkarz? No właśnie. Wszys­tkie oczy są zwró­cone na niego, nie zawsze mu się uda­je i sam dobrze sobie z tego zda­je sprawę. A na domi­ar złego jeszcze wszyscy go atakują.

Z jed­nej strony może iry­tować nieskuteczność Bart­ka, z kolei z drugiej pres­ja, jaka na nim ciąży jest również bard­zo duża. Jeszcze kil­ka miesię­cy temu nie musieliśmy się martwić o bramkostrzel­nego napast­ni­ka, bo takiego mieliśmy. Owszem, zdarza­ły się prob­le­my ze skutecznoś­cią, ale był to bardziej złożony prob­lem, niż może się pier­wot­nie wydawać. Dzisi­aj „Ślusarz” mógł­by mieć znacznie lep­szy bilans bramkowy, gdy­by wyko­rzysty­wał sytu­acje, które sobie stwarza.  A z każdą kole­jną zmarnowaną okazją wspom­ni­ana przed chwilą pres­ja jest coraz większa.

Bartek jest, jaki jest i tego już nikt nie zmieni. Gra w klu­bie z duży­mi aspirac­ja­mi, gdzie potrzeb­ny jest kla­sowy napast­nik. Taki jakiego Lech miał w ostat­nich lat­ach — Robert czy później Artiom. Sam “Slusarz” jeszcze całkiem niedawno stwierdz­ił, że nie jest typem napast­ni­ka bramkostrzel­nego. I to chy­ba najlep­sze pod­sumowanie tego napast­ni­ka. Rozczu­lanie się nad nim i kole­jne wyśmiewanie niewyko­rzys­tanych okazji niewiele zmieni. Gdy na boisku stworzy sobie dobrą sytu­ację, to albo ją wyko­rzys­ta albo nie. Kibice oczy­wiś­cie chcieli­by, żeby trafi­ał gole na zawołanie, ale też muszą sobie zdawać sprawę z tego, że nie zawsze w przy­pad­ku „Ślusarza” tak właśnie będzie.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.