01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.15godz.45min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bordowa przeszłość “Kolejorza”

dekady lechaKibi­com Lecha Poz­nań ten klub kojarzy się tylko i wyłącznie z Niebiesko-Biały­mi bar­wa­mi. Takie właśnie posi­a­da „Kole­jorz”. Mało kto jed­nak wie, że pocz­ci­wy staruszek, który w tym roku obchodzi swo­je 91. urodziny gry­wał również w bor­dowych strojach.

Gdy w 1922 roku piłkarze KS Lut­ni Dębiec roz­gry­wali swo­je mecze mało kto myślał o niebiesko-białych barwach dla tego klubu. Druży­na, której korze­nie się­gały przykoś­ciel­nej orga­ni­za­c­ja, jeszcze dłu­go nie wys­tępowała w stro­jach, których kolory jed­noz­nacznie kojarzą na się ze współczes­nym Lechem Poznań.

Wtedy jeszcze tak naprawdę kolor stro­jów nie miał żad­nego znacze­nie. Przez kil­ka miesię­cy zespół nie posi­adał zdefin­iowanych barw klubowych. Trud­no w tej chwili rozstrzygnąć, kiedy je wybra­no. Pomiędzy sierp­niem 1922 roku a sty­czniem 1925 piłkarze Ligi Dębiec jak wów­czas nazy­wa się Lech Poz­nań po raz pier­wszy zagrali w bor­dowych stro­jach. Dlat­ego też na piłkarzy tego zespołu mówiono potocznie „czer­wone koguty” bądź „gajo­ry”.

Kolor stro­jów był zupełnie przy­pad­kowy. Klub zgłosił się do firmy kraw­ca Bucher­ta z Dęb­ca i poprosił go o uszy­cie stro­jów. To właśnie praw­dopodob­nie ten kraw­iec dokon­ał wyboru koloru bor­dowego, który został pier­wszą ofic­jal­ną bar­wą „Kole­jorza”. Jed­nak nie tylko przy­padek miał wpływ na his­torię klubu w kon­tekś­cie „bor­dowego”.

Ta bar­wa wiele lat później związana była z orga­ni­za­cją Kole­jowego Przys­poso­bi­enia Wojskowego, czyli KPW, w którego skład przez kil­ka lat wchodz­iła druży­na Lecha Poz­nań. KPW posi­adało w swoim her­bie kolor bor­dowy i również wtedy znana była analo­gia pomiędzy stro­ja­mi drużyny a kolorem organizacji.

Wiele lat później, w lat­ach siedemdziesią­tych, odnos­zono się do his­torii zespołu i również gry­wano z bor­dowy­mi ele­men­ta­mi na stro­jach. Wtedy jed­nak Lech Poz­nań był już zespołem niebiesko-białym, a kolor bor­dowy miał jedynie przy­pom­i­nać o his­torii KS Lut­ni Dębiec oraz KPW Poz­nań. Lechit­om zdarza­ło się gry­wać w niebies­kich stro­jach z dwoma pasa­mi — białym oraz bordowym.

Dzisi­aj mało kto pamię­ta o bor­dowej przeszłoś­ci Lecha Poznań.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.