01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
7dn.8godz.37min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bosacki: Bakero mógł powiedzieć, że mnie już nie chce

- Od jakiegoś cza­su byłem przy­go­towany na taką opcję. Trochę żal, bo ten sezon nam wszys­tkim nie wyszedł — mówi w roz­mowie z “Głosem Wielkopol­skim” Bar­tosz Bosac­ki, były kap­i­tan Lecha, z którym nie przedłuży on obow­iązu­jącej do koń­ca czer­w­ca kontraktu.

 

Doświad­c­zony piłkarz ma żal do klubu, który zapowiedzi­ał przedłuże­nie umowy z Bosackim. - Zła­mane zostały wcześniejsze ustal­e­nia. Były już dyrek­tor sportowy, pan Pogorzel­czyk, przed kam­era­mi telewiz­ji klubowej zapew­ni­ał, że wszys­tko jest dogadane. Ter­az okazu­je się, że to niepraw­da i nie będę grał w Kole­jorzu. Tak nie powin­no się załatwiać poważnych spraw — oce­nia “Bosy”.

Zdaniem zawod­ni­ka relac­je z trenerem Jose Mari Bakero przez dłuższy czas układały się dobrze. - Chy­ba pod koniec roz­gry­wek coś pękło. Pod­jęliśmy z chłopaka­mi jakąś decyzję w szat­ni, mniejsza już o to, czego doty­czyła, a tren­er miał później pre­ten­sje, że go o tym nie poin­for­mowałem - zdradza były kap­i­tan Lecha. — Bywało też tak, że że tłu­macz przekazy­wał mi infor­ma­c­je, które powinienem usłyszeć z ust tren­era. Myślę, że Jose Bakero mógł­by mieć odwagę powiedzieć mi pros­to w oczy: nie chcę cię już w moim zes­pole — kontynuuje.

Władze Lecha wyszły z inic­jaty­wą orga­ni­za­cji meczu pożeg­nal­nego dla wielo­let­niego zawod­ni­ka klubu, jed­nak sam piłkarz do sprawy pod­chodzi spoko­jnie. — Na razie nie ma co mówić o konkret­nym ter­minie. Uważam, że moż­na było to zor­ga­ni­zować wcześniej. Dochodz­iły do mnie różne infor­ma­c­je, w tym takie, że przesąd­zono o moim ode­jś­ciu już w trak­cie trwa­nia sezonu — uważa Bosac­ki. - Z kolega­mi z zespołu na pewno się pożeg­nam w dobrej atmos­ferze. Chci­ałbym jeszcze to samo uczynić wzglę­dem kibiców - dodaje.

Trud­no przewidzieć, jak potoczą się losy piłkarza. Niewyk­luc­zone, że będzie on kon­tyn­uował swo­ją piłkarską kari­erę. — Były zapy­ta­nia z różnych klubów. Nawet z różnych stron świa­ta: Stany Zjed­noc­zone, Aus­tria… Mogłem też pod­pisać kon­trakt z Wartą. To były jed­nak roz­mowy wstęp­ne i na tym etapie już odmówiłem Zielonym. Mam już przy­go­towany sce­nar­iusz, co zro­bię jeśli nie będę grał w piłkę - zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.