Bosacki: Bakero mógł powiedzieć, że mnie już nie chce

- Od jakiegoś cza­su byłem przy­go­towany na taką opcję. Trochę żal, bo ten sezon nam wszys­tkim nie wyszedł — mówi w roz­mowie z “Głosem Wielkopol­skim” Bar­tosz Bosac­ki, były kap­i­tan Lecha, z którym nie przedłuży on obow­iązu­jącej do koń­ca czer­w­ca kontraktu.

 

Doświad­c­zony piłkarz ma żal do klubu, który zapowiedzi­ał przedłuże­nie umowy z Bosackim. - Zła­mane zostały wcześniejsze ustal­e­nia. Były już dyrek­tor sportowy, pan Pogorzel­czyk, przed kam­era­mi telewiz­ji klubowej zapew­ni­ał, że wszys­tko jest dogadane. Ter­az okazu­je się, że to niepraw­da i nie będę grał w Kole­jorzu. Tak nie powin­no się załatwiać poważnych spraw — oce­nia “Bosy”.

Zdaniem zawod­ni­ka relac­je z trenerem Jose Mari Bakero przez dłuższy czas układały się dobrze. - Chy­ba pod koniec roz­gry­wek coś pękło. Pod­jęliśmy z chłopaka­mi jakąś decyzję w szat­ni, mniejsza już o to, czego doty­czyła, a tren­er miał później pre­ten­sje, że go o tym nie poin­for­mowałem - zdradza były kap­i­tan Lecha. — Bywało też tak, że że tłu­macz przekazy­wał mi infor­ma­c­je, które powinienem usłyszeć z ust tren­era. Myślę, że Jose Bakero mógł­by mieć odwagę powiedzieć mi pros­to w oczy: nie chcę cię już w moim zes­pole — kontynuuje.

Władze Lecha wyszły z inic­jaty­wą orga­ni­za­cji meczu pożeg­nal­nego dla wielo­let­niego zawod­ni­ka klubu, jed­nak sam piłkarz do sprawy pod­chodzi spoko­jnie. — Na razie nie ma co mówić o konkret­nym ter­minie. Uważam, że moż­na było to zor­ga­ni­zować wcześniej. Dochodz­iły do mnie różne infor­ma­c­je, w tym takie, że przesąd­zono o moim ode­jś­ciu już w trak­cie trwa­nia sezonu — uważa Bosac­ki. - Z kolega­mi z zespołu na pewno się pożeg­nam w dobrej atmos­ferze. Chci­ałbym jeszcze to samo uczynić wzglę­dem kibiców - dodaje.

Trud­no przewidzieć, jak potoczą się losy piłkarza. Niewyk­luc­zone, że będzie on kon­tyn­uował swo­ją piłkarską kari­erę. — Były zapy­ta­nia z różnych klubów. Nawet z różnych stron świa­ta: Stany Zjed­noc­zone, Aus­tria… Mogłem też pod­pisać kon­trakt z Wartą. To były jed­nak roz­mowy wstęp­ne i na tym etapie już odmówiłem Zielonym. Mam już przy­go­towany sce­nar­iusz, co zro­bię jeśli nie będę grał w piłkę - zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress