01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.7godz.31min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bramkarze walczą o numer jeden

Pod okiem tren­erów bramkarzy Krzysztof Kotorows­ki oraz Jasin Burić wal­czą o miano numeru jeden. W Niem­czech wyjaśni się, który z nich będzie pełnił tę rolę pod­czas rundy jesi­en­nej zbliża­jącego się coraz więk­szy­mi kroka­mi sezonu. Razem z nimi trenu­je dwóch młodych zawod­ników, czyli Daw­id Smug i Prze­mysław Frąckowiak

 

Do tej pory więcej, bo 135 min­ut na boisku spędz­ił Kotorows­ki. Lech roze­grał jed­nak dopiero dwa mecze kon­trolne, a “Kotor” w jed­nym z nich, wczo­ra­jszym prze­ci­wko Panathi­naikosowi, zagrał całe spotkanie. Jutro taką okazję mieć będzie Burić.

Jed­nak rywal­iza­c­ja o miano pier­wszego bramkarza toczy się przede wszys­tkim na treningach. Już przed wyjaz­dem do Mies­bach zaczęli oni indy­wid­u­alne trenin­gi z tren­era­mi. Swo­je zaję­cia odby­wali oni m.in. we Wronkach. Wtedy w nich udzi­ał brało pię­ciu golkiperów, a wśród nich Jas­min Burić, Krzysztof Kotorows­ki, Grze­gorz Kasprzik, Prze­mysław Frąck­owiak oraz Daw­id Smug.

Kasprzik dostał zielone światło w kwestii poszuki­wa­nia dla siebie nowego klubu, lecz niewiele wskazu­je na to, że dojdzie do jakiegoś trans­feru. Zain­tere­sowanie piłkarzem jest, jed­nak nie pojaw­iły się żadne ofer­ty kup­na, bądź wypoży­czenia zawod­ni­ka Lecha.

Szan­sę pokaza­nia się, a także pod­niesienia swoich umiejęt­noś­ci pod­czas zgrupowa­nia w Bawarii mają Daw­id Smug oraz Prze­mysław Frąck­owiak. Obaj są kluc­zowy­mi bramkarza­mi w swo­jej kat­e­gorii wiekowej i toczą rywal­iza­cję o miano pier­wszego bramkarza reprezen­tacji U‑17. Nie ule­ga wąt­pli­woś­ci, że duży wpływ na taką możli­wość, jaką otrzy­mali oni od klubu, ma Andrzej Daw­idz­iuk, który Smu­ga do Poz­na­nia sprowadz­ił z MSP Szamo­tuły, a Frąck­owia­ka z zespołu Młodej Ekstraklasy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.