Bułgarska w liczbach

Prezen­tu­je­my poniżej krótkie zestaw­ie­nie statysty­czne kibiców, którzy pojaw­ili się przy Buł­garskiej pod­czas sied­miu meczów ligowych, które “Kole­jorz” roze­grał w min­ionej rundzie. Ile pro­cent spośród widzów stanow­iły kobi­ety, ile dzieci? Wszys­tkiego dowiecie się poniżej. Zapraszamy.

Wuch­ta Wiary

Dzię­ki świet­nej atmos­ferze w tej rundzie przy Buł­garskiej kibice zdobyli „mis­tr­zost­wo Jesieni” w kat­e­gorii najwyższej śred­niej frek­wencji w całej T‑Mobile Ekstrak­lasie – 23 960 osób (przy śred­niej całej ligi 8350), a mecz Lecha z Legią okazał się prawdzi­wym hitem. Na try­bunach sta­dionu przy Buł­garskiej zasi­adło 40 632 kibiców i kole­jne 2 mil­iony przed telewiz­o­ra­mi. Licząc również mecze kwal­i­fikacji Ligi Europy począwszy od lip­ca spotka­nia przy Buł­garskiej obe­jrza­ło blisko 230 tysię­cy kibiców. A mecze w 2 pier­wszych run­dach kwal­i­fika­cyjnych LE okaza­ły się reko­r­dowe w całej his­torii tych roz­gry­wek uwzględ­ni­a­jąc wszys­tkie mecze tych 2 rund.

Kobi­ety w szalikach

Kim są kibice Lecha, którzy przy­chodzili na Buł­garską w tej rundzie? 19% z nich to kobi­ety, które coraz częś­ciej przy­chodzą na sta­dion razem z koleżanka­mi, a nie tylko w towarzys­t­wie mężczyzn. W porów­na­niu z poprzed­nią rundą jesi­en­ną pro­cent kobi­et na try­bunach zwięk­szył się pon­ad dwukrot­nie (z 8%).

Kibice od najmłod­szych lat

Cieszy również wyso­ka frek­wenc­ja na sek­torze dziecię­cym, tzw. Duszy­czek, na którym zasi­adało nawet 3246 małych kibiców. Nie oznacza to, że to wszys­tkie dzieci na meczach Lecha, gdyż te coraz liczniej przy­chodzą również ze swoi­mi rodzi­ca­mi. Sek­tor rodzin­ny okazał się równie atrak­cyjny, a zasi­adało na nim nawet 607 kibiców. Pon­ad­to dużym zain­tere­sowaniem cieszyły się mecze, na które zaprosil­iśmy stu­den­tów poz­nańs­kich uczel­ni. Na spotkanie z Piastem Gli­wice i Jagiel­lonią Białys­tok bilet na mecz kosz­tował poz­nańs­kich żaków z I roku sym­bol­icz­na złotówkę (pozostałych za 50%), w związku z czym na sta­dion­ie zasi­adło odpowied­nio 3837 oraz 5778 kibiców w wieku 18–25 lat.

Coraz więk­szym zain­tere­sowaniem cieszy się również możli­wość zakupu wejś­ciówek przez inter­net. 38 pro­cent wszys­t­kich kar­netów na rundę jesi­en­ną zostało zaku­pi­onych w sys­temie sprzedaży on-line. Warto pod­kreślić, że klub zwięk­szył jed­nocześnie liczbę miejsc, gdzie moż­na kupić kar­ne­ty bile­ty do 34 punk­tów, a wśród nich pojaw­iło się cen­trum hand­lowe Malta.

Co nowego na stadionie?

Pod­czas spotkań rundy jesi­en­nej do dys­pozy­cji kibiców były śred­nio 22 nowoczesne kios­ki gas­tro­nom­iczne, a dostęp­ny w nich asorty­ment dos­tosowywany jest z meczu na mecz zgod­nie ze sug­es­ti­a­mi kibiców. Śred­nio co pią­ty kibic obec­ny na meczu dokonu­je zakupu dania w kioskach, co oznacza, że jesienią kibice zakupili pon­ad 45 tysię­cy kiełbas, zapiekanek czy hot-dogów!

Pozy­ty­wne zmi­any zaob­ser­wowali również klien­ci stref hos­pi­tal­i­ty, które pod­nie­siono do poziomu, który naw­iązu­je do jakoś­ci EURO 2012. Stre­fy VIP sta­dionu przy ul. Buł­garskiej przeszły przed rundą prawdzi­wą meta­mor­fozę. Dziś w tych ele­ganc­kich wnętrzach odby­wa­ją się w prz­er­wie czy po meczu kon­cer­ty, w holach cateringowych goszczą zawod­ni­cy i tren­erzy, a ama­torzy zdrowej rywal­iza­cji mogą spróbować swoich sił w grze w piłkarzy­ki. To wszys­tko przekła­da się na więk­sza pop­u­larność tej formy przeży­wa­nia wid­owisk sportowych. Na każdym meczu wyna­ję­tych było co najm­niej 17 sky­boxów, a na spotka­niu Lech – Legia 45 czy na Lech – Śląsk – 32 lóż. Dużym zain­tere­sowaniem cieszyły się również bile­ty SILVER i GOLD. Tylko na meczach elim­i­na­cyjnych do Ligi Europy bile­ty Sil­ver nabyło 871 klien­tów a Gold 296.

Kursy na mecze Lecha

Udinese Calcio - Istra 1961

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

Voltigeurs de Châteaubriant - Angers

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

Besiktas Stambuł - Szachtar Donieck

Mecz towarzyski

17/07/2024 17:30

Club Brugge - Norwich City

Mecz towarzyski

17/07/2024 18:30

Udinese Calcio - Istra 1961

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

Voltigeurs de Châteaubriant - Angers

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

Besiktas Stambuł - Szachtar Donieck

Mecz towarzyski

17/07/2024 17:30

Club Brugge - Norwich City

Mecz towarzyski

17/07/2024 18:30

Udinese Calcio - Istra 1961

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

Voltigeurs de Châteaubriant - Angers

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

Besiktas Stambuł - Szachtar Donieck

Mecz towarzyski

17/07/2024 17:30

Club Brugge - Norwich City

Mecz towarzyski

17/07/2024 18:30

Udinese Calcio - Istra 1961

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

Voltigeurs de Châteaubriant - Angers

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

Besiktas Stambuł - Szachtar Donieck

Mecz towarzyski

17/07/2024 17:30

Club Brugge - Norwich City

Mecz towarzyski

17/07/2024 18:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.