01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
6dn.23godz.20min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

CBA sprawdzi stadion w Poznaniu

Funkcjonar­iusze Cen­tral­nego Biu­ra Antyko­rup­cyjnego wes­zli dzisi­aj do Poz­nańskiego Ośrod­ka Sportu i Rekreacji oraz Urzę­du Mias­ta. Kon­tro­la związana jest z badaniem niepraw­idłowoś­ci przy Sta­dion­ie Miejskim. Ma ona potr­wać do koń­ca maja.

” Gaze­ta Wybor­cza” podała, że agen­ci CBA żądali od prezy­den­ta mias­ta, Ryszar­da Gro­bel­nego, wyda­nia audy­tu związanego z budową sta­dionu. Ten jed­na odmówił, tłu­macząc że nie został on jeszcze ukończony.

Sytu­ac­ja wokół sta­dionu wyda­je się być z każdym dniem coraz bardziej napię­ta. Punk­tem kul­mi­na­cyjnym była kara, która otrzy­mał klub w związku ze złym przy­go­towaniem obiek­tu do meczu Ligi Europy. Za niedo­ciąg­nię­cia związane z obiek­tem odwołany ze swo­jego stanowiska został dyrek­tor POSiRu, Janusz Rajewski.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.