Celność i efektywność, czyli o skuteczności statystyk kilka…

Statysty­ki doty­czące licz­by min­ut bez zdobytej bram­ki znamy już niemal na pamięć. Czekamy już nie tylko na prze­budze­nie Artioma Rud­ne­va, który już od kilku meczów nie trafił do siat­ki rywala, ale również jakiegokol­wiek z zawod­ników „Kole­jorza”.

Wiele razy przy różnych okaz­jach Jose Mari Bakero odwoły­wał się do statystyk. Postanow­iliśmy to zro­bić i pod anal­izę wzięliśmy kwest­ię nas wszys­t­kich najbardziej intere­su­jącą, a więc tę doty­czącą skutecznoś­ci zespołu.

Ta, wbrew pozorom wyglą­da bard­zo dobrze, lecz duże znacze­nie mają świet­nie wyni­ki osią­gane przez drużynę na początku roz­gry­wek. W czter­nas­tu doty­chczas roze­granych meczach „Kole­jorz” na bramkę rywala strze­lał 161 razy, z czego cel­nych uderzeń było 77, co daje skuteczność cel­noś­ci wynoszącą 47,8%.

Do tej pory Lechi­ci zdobyli 22 bram­ki, które biorąc pod uwagę liczbę prób jej zdoby­cia, a za taką uważamy odd­anie strza­łu na bramkę prze­ci­wni­ka, pozwala uzyskać naszej drużynie efek­ty­wność wynoszącą 13,6%.

Dla porów­na­nia lid­er T‑Mobile Ekstrak­lasy wcale nie ma dużo lep­szych statystyk. Różnice są niez­naczne. Co ciekawe Śląsk Wrocław, który w tym sezonie zdobył 27 goli na bramkę rywala strze­lał również 161 razy, a 79 z tych prób leci­ało w światło bram­ki. W przy­pad­ku zespołu Ores­ta Lenczy­ka mówić może­my zatem o wyniku 49% skutecznoś­ci. Więk­sza różni­ca jest jed­nak efek­ty­wnoś­ci tych uderzeń. Ta w przy­pad­ku lid­era wynosi 16,7%.

386 min­ut nieskutecznoś­ci w przy­pad­ku czołowego zespołu ligi brz­mi jed­nak bard­zo źle. Bezsil­ność „Kole­jorza” przekła­da się na coraz to gorszą pozy­cję w tabeli, ale również zwięk­sza­jącą się przewagę Śląs­ka Wrocław. Ten ma już 9 punk­tów przewa­gi. Jose Mari Bakero postanow­ił ostat­nio przeprowadz­ić tren­ing strz­elec­ki, czy przyniesie on efekt? Jed­no jest pewne. Każdy z nas odetch­nie z ulgą, gdy w końcu uda się zdobyć gola. Pamię­ta­jmy także o tym, że statysty­ki nie grają.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress