Chaos przegrał z liderem rozgrywek

Chaos przegrał z liderem rozgrywek

W ostat­nim ligowym meczu roze­granym w 2014 r., Chaos Poz­nań uległ drużynie lid­era — Czarnym Pruszcz Gdańs­ki 15:36 (3:17).

W pochmurny listopad­owy dzień, na golę­cińskim sta­dion­ie druży­na Chao­su pode­j­mowała lid­era II ligi Czarnych Pruszcz Gdańs­ki. Spotkanie to było roze­grane awansem jako mecz rundy wiosen­nej — prze­sunię­cie ter­minu spowodowane jest planem remon­tu pły­ty głównej obiek­tu, która real­i­zowana będzie z budże­tu oby­wa­tel­skiego w ramach pro­jek­tu Sportowy Golaj.
Tren­erzy Chao­su, którzy w pamię­ci mieli porażkę 84:3 w pier­wszym meczu roze­granym w Pruszczu Gdańskim, żeby zdjąć z drużyny dodatkową presję wyniku potrak­towali mecz jako doskon­ałą jed­nos­tkę treningową. Nie oznacza­ło to byna­jm­niej odpuszczenia meczu przez zawod­ników gospo­darzy, a wręcz prze­ci­wnie zgro­mad­zona pub­liczność była świad­kiem najlep­szego w tym sezonie meczu roze­granego przez poz­nańską piętnastkę.

Przed rozpoczę­ciem spotka­nia mecz zakończył się dla rwacza poz­nańskiej drużyny — Rafała Bar­toszewskiego, który na przed­mec­zowej roz­grzew­ce nader­wał mięsień brzuchaty łyd­ki. Jego miejsce na boisku zajął Prze­mysław Połczyńs­ki, a ta przed­mec­zowa kon­tuz­ja w znaczą­cy sposób ograniczyła tren­erom w końców­ce meczu możli­wość manewru w obrę­bie for­ma­cji mły­na. Serce do gry i charak­ter spowodowały, że pomi­mo kon­tuzji w 80 min­u­cie poz­nańs­ki rwacz zastąpił kon­tuzjowanego kolegę Prze­mysława Morawskiego.
Mecz rozpoczął się ataka­mi drużyny gospo­darzy, którzy w 3 min­u­cie meczu objęli prowadze­nie 3:0 po rzu­cie karnym skutecznie wyko­nanym przez Bar­tosza Wło­dar­ka. Stra­cone punk­ty i zde­cy­dowana postawa poz­nańskiej drużyny nie zde­pry­mowała doświad­c­zonej drużyny z Pruszcza, która szukała swo­jego pomysłu na roze­granie tego meczu. Zaowocow­ało to w 12 min­u­cie zdoby­ciem pię­ciu punk­tów po niepod­wyżs­zonym przyłoże­niu Patry­ka Koś­ciel­ni­a­ka. Kon­sek­went­nie real­izu­ją­cy swo­ją tak­tykę zawod­ni­cy drużyny przy­jezd­nej do prz­er­wy jeszcze dwukrot­nie zamel­dowali się na polu punk­towym poz­nańskiej pięt­nast­ki. W 21 min­u­cie dokon­ał tego Mar­iusz Kostrzewińs­ki, a w 39 min­u­cie Rafał Bała­chows­ki. Wynik do prz­er­wy skutecznym pod­wyższe­niem ustal­ił Patryk Kościelniak.

Dru­ga odsłona meczu rozpoczęła się od zma­sowanych ataków poz­nańskiej drużyny. Doprowadz­iło to w 47 min­u­cie do zdoby­cia pię­ciu punk­tów po przyłoże­niu Oskara Górskiego, a w 50 min­u­cie po błędzie drużyny z Pruszcza, pięknym raj­dem zakońc­zonym przyłoże­niem popisał się Bartłomiej Kar­lińs­ki. Skuteczne pod­wyższe­nie Bar­tosza Wło­dar­ka spowodowało, że zawod­ni­cy Chao­su zmniejszyli stratę do drużyny goś­ci do zaled­wie dwóch punk­tów. Dal­szy prze­bieg połowy uświadomił wszys­tkim jak ważne jest w tym sporcie doświad­cze­nie i chłod­na głowa. Zawod­ni­cy Czarnych kon­sek­went­nie real­i­zowali założe­nia nakreślone w prz­er­wie przez tren­era Jerzego Jumasa, co doprowadz­iło do zdoby­cia 14 punk­tów po dwóch przyłoże­ni­ach Dar­iusza Lach­my­ca (57 i 65 min­u­ta), które skutecznie pod­wyższył Patryk Koś­ciel­ni­ak. Wynik spotka­nia w 73 min­u­cie ustal­ił Rafał Bała­chows­ki zdoby­wa­jąc pięć punk­tów z przyłoże­nia. Pomi­mo poraż­ki 15:36 zad­owoleni z meczu byli tren­erzy poz­nańskiej drużyny Paweł Borows­ki i Paweł Rodziejczak, którzy pochwalili walkę i zaan­gażowanie zawod­ników oraz poczynione postępy.

Składy drużyn:

Chaos Poz­nań: Łukasz Mądry , Jacek Biskup­s­ki, Mateusz Krzemins­ki (60‘ Patryk Borkows­ki), Arka­diusz Biała­chows­ki, Prze­mysław Moraws­ki (80‘ Rafał Bar­toszews­ki), Prze­mysław Połczyńs­ki (66‘ Prze­mysław Plewińs­ki), Mateusz Płowens, Piotr Myd­lak, Bar­tosz Wło­darek, Krzysztof Kuśnierek II, Maciej Kar­lińs­ki (57‘ Mateusz Saw­ic­ki), Piotr Kaszkowiak, Oskar Górs­ki (66‘ Tomasz Włoch), Sebas­t­ian Graczyk (66‘ Daniel Gmiter), Bartłomiej Karliński.

Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Patryk Borkows­ki, Daniel Gmiter, Prze­mysław Plewińs­ki, Tomasz Włoch, Rafał Bar­toszews­ki, Mateusz Saw­ic­ki, Krzysztof Kuśnierek I, Paweł Rodziejczak

Czarni Pruszcz Gdańs­ki: Adam Ciesiołkiewicz, Daniel Skonieczny, Tomasz Jan­ic­ki (41‘ Mateusz Sztomber­s­ki), Woj­ciech Wój­cik, Łukasz Katyszews­ki (55‘ Daw­id Tro­ka), Krzysztof Lach­myc, Dar­iusz Lach­myc, Tomasz Siel­s­ki (50‘ Jacek Poży­cz­ka), Patryk Koś­ciel­ni­ak, Mar­iusz Kostrzewińs­ki, Kamil Kasperek (70‘ Walde­mar Ronow­icz), Tomasz Zajkows­ki, Adri­an Kostrzewińs­ki, Rafał Bała­chows­ki, Piotr Orzłowski

Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Mateusz Sztomber­s­ki, Daw­id Tro­ka, Jacek Poży­cz­ka, Walde­mar Ronow­icz, Mar­iusz Gdaniec, Kamil Jarząbek.

Punk­ty dla Chao­su: Oskar Górs­ki 5 ℗, Bartłomiej Kar­lińs­ki 5 ℗, Bar­tosz Wło­darek 5 (K, Pd).
Punk­ty dla Czarnych: Patryk Koś­ciel­ni­ak 11 (P,3Pd), Dar­iusz Lach­myc 10 (2P), Rafał Bała­chows­ki 10 (2P), Mar­iusz Kostrzewińs­ki 5 ℗.

Kursy na mecze Lecha

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.