18.08.2022, g. 20:30
Liga Konferencji Europy
Lech Poznań vs F91 Dudelange
Do meczu pozostało:
0dn.11godz.36min.
11.25 X5.50 210.00 Odbierz 830 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Chaos przegrał z liderem rozgrywek

Chaos przegrał z liderem rozgrywek

W ostat­nim ligowym meczu roze­granym w 2014 r., Chaos Poz­nań uległ drużynie lid­era — Czarnym Pruszcz Gdańs­ki 15:36 (3:17).

W pochmurny listopad­owy dzień, na golę­cińskim sta­dion­ie druży­na Chao­su pode­j­mowała lid­era II ligi Czarnych Pruszcz Gdańs­ki. Spotkanie to było roze­grane awansem jako mecz rundy wiosen­nej — prze­sunię­cie ter­minu spowodowane jest planem remon­tu pły­ty głównej obiek­tu, która real­i­zowana będzie z budże­tu oby­wa­tel­skiego w ramach pro­jek­tu Sportowy Golaj.
Tren­erzy Chao­su, którzy w pamię­ci mieli porażkę 84:3 w pier­wszym meczu roze­granym w Pruszczu Gdańskim, żeby zdjąć z drużyny dodatkową presję wyniku potrak­towali mecz jako doskon­ałą jed­nos­tkę treningową. Nie oznacza­ło to byna­jm­niej odpuszczenia meczu przez zawod­ników gospo­darzy, a wręcz prze­ci­wnie zgro­mad­zona pub­liczność była świad­kiem najlep­szego w tym sezonie meczu roze­granego przez poz­nańską piętnastkę.

Przed rozpoczę­ciem spotka­nia mecz zakończył się dla rwacza poz­nańskiej drużyny — Rafała Bar­toszewskiego, który na przed­mec­zowej roz­grzew­ce nader­wał mięsień brzuchaty łyd­ki. Jego miejsce na boisku zajął Prze­mysław Połczyńs­ki, a ta przed­mec­zowa kon­tuz­ja w znaczą­cy sposób ograniczyła tren­erom w końców­ce meczu możli­wość manewru w obrę­bie for­ma­cji mły­na. Serce do gry i charak­ter spowodowały, że pomi­mo kon­tuzji w 80 min­u­cie poz­nańs­ki rwacz zastąpił kon­tuzjowanego kolegę Prze­mysława Morawskiego.
Mecz rozpoczął się ataka­mi drużyny gospo­darzy, którzy w 3 min­u­cie meczu objęli prowadze­nie 3:0 po rzu­cie karnym skutecznie wyko­nanym przez Bar­tosza Wło­dar­ka. Stra­cone punk­ty i zde­cy­dowana postawa poz­nańskiej drużyny nie zde­pry­mowała doświad­c­zonej drużyny z Pruszcza, która szukała swo­jego pomysłu na roze­granie tego meczu. Zaowocow­ało to w 12 min­u­cie zdoby­ciem pię­ciu punk­tów po niepod­wyżs­zonym przyłoże­niu Patry­ka Koś­ciel­ni­a­ka. Kon­sek­went­nie real­izu­ją­cy swo­ją tak­tykę zawod­ni­cy drużyny przy­jezd­nej do prz­er­wy jeszcze dwukrot­nie zamel­dowali się na polu punk­towym poz­nańskiej pięt­nast­ki. W 21 min­u­cie dokon­ał tego Mar­iusz Kostrzewińs­ki, a w 39 min­u­cie Rafał Bała­chows­ki. Wynik do prz­er­wy skutecznym pod­wyższe­niem ustal­ił Patryk Kościelniak.

Dru­ga odsłona meczu rozpoczęła się od zma­sowanych ataków poz­nańskiej drużyny. Doprowadz­iło to w 47 min­u­cie do zdoby­cia pię­ciu punk­tów po przyłoże­niu Oskara Górskiego, a w 50 min­u­cie po błędzie drużyny z Pruszcza, pięknym raj­dem zakońc­zonym przyłoże­niem popisał się Bartłomiej Kar­lińs­ki. Skuteczne pod­wyższe­nie Bar­tosza Wło­dar­ka spowodowało, że zawod­ni­cy Chao­su zmniejszyli stratę do drużyny goś­ci do zaled­wie dwóch punk­tów. Dal­szy prze­bieg połowy uświadomił wszys­tkim jak ważne jest w tym sporcie doświad­cze­nie i chłod­na głowa. Zawod­ni­cy Czarnych kon­sek­went­nie real­i­zowali założe­nia nakreślone w prz­er­wie przez tren­era Jerzego Jumasa, co doprowadz­iło do zdoby­cia 14 punk­tów po dwóch przyłoże­ni­ach Dar­iusza Lach­my­ca (57 i 65 min­u­ta), które skutecznie pod­wyższył Patryk Koś­ciel­ni­ak. Wynik spotka­nia w 73 min­u­cie ustal­ił Rafał Bała­chows­ki zdoby­wa­jąc pięć punk­tów z przyłoże­nia. Pomi­mo poraż­ki 15:36 zad­owoleni z meczu byli tren­erzy poz­nańskiej drużyny Paweł Borows­ki i Paweł Rodziejczak, którzy pochwalili walkę i zaan­gażowanie zawod­ników oraz poczynione postępy.

Składy drużyn:

Chaos Poz­nań: Łukasz Mądry , Jacek Biskup­s­ki, Mateusz Krzemins­ki (60‘ Patryk Borkows­ki), Arka­diusz Biała­chows­ki, Prze­mysław Moraws­ki (80‘ Rafał Bar­toszews­ki), Prze­mysław Połczyńs­ki (66‘ Prze­mysław Plewińs­ki), Mateusz Płowens, Piotr Myd­lak, Bar­tosz Wło­darek, Krzysztof Kuśnierek II, Maciej Kar­lińs­ki (57‘ Mateusz Saw­ic­ki), Piotr Kaszkowiak, Oskar Górs­ki (66‘ Tomasz Włoch), Sebas­t­ian Graczyk (66‘ Daniel Gmiter), Bartłomiej Karliński.

Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Patryk Borkows­ki, Daniel Gmiter, Prze­mysław Plewińs­ki, Tomasz Włoch, Rafał Bar­toszews­ki, Mateusz Saw­ic­ki, Krzysztof Kuśnierek I, Paweł Rodziejczak

Czarni Pruszcz Gdańs­ki: Adam Ciesiołkiewicz, Daniel Skonieczny, Tomasz Jan­ic­ki (41‘ Mateusz Sztomber­s­ki), Woj­ciech Wój­cik, Łukasz Katyszews­ki (55‘ Daw­id Tro­ka), Krzysztof Lach­myc, Dar­iusz Lach­myc, Tomasz Siel­s­ki (50‘ Jacek Poży­cz­ka), Patryk Koś­ciel­ni­ak, Mar­iusz Kostrzewińs­ki, Kamil Kasperek (70‘ Walde­mar Ronow­icz), Tomasz Zajkows­ki, Adri­an Kostrzewińs­ki, Rafał Bała­chows­ki, Piotr Orzłowski

Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Mateusz Sztomber­s­ki, Daw­id Tro­ka, Jacek Poży­cz­ka, Walde­mar Ronow­icz, Mar­iusz Gdaniec, Kamil Jarząbek.

Punk­ty dla Chao­su: Oskar Górs­ki 5 ℗, Bartłomiej Kar­lińs­ki 5 ℗, Bar­tosz Wło­darek 5 (K, Pd).
Punk­ty dla Czarnych: Patryk Koś­ciel­ni­ak 11 (P,3Pd), Dar­iusz Lach­myc 10 (2P), Rafał Bała­chows­ki 10 (2P), Mar­iusz Kostrzewińs­ki 5 ℗.

Kursy na mecze Lecha

Lechia Gdańsk - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/08/2022 / 15:00

Lech Poznań - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

28/08/2022 / 17:30

Lech Poznań - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

28/08/2022 / 17:30

Lech Poznań - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

28/08/2022 / 17:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Miedź Legnica

PKO BP Ekstraklasa

19/08/2022 / 18:00

Legia Warszawa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/08/2022 / 20:30

Wisła Płock - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/08/2022 / 15:00

Śląsk Wrocław - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

20/08/2022 / 17:30

Warta Poznań - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/08/2022 / 20:00

Jagiellonia Białystok - Miedź Legnica

PKO BP Ekstraklasa

19/08/2022 / 18:00

Legia Warszawa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/08/2022 / 20:30

Wisła Płock - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/08/2022 / 15:00

Śląsk Wrocław - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

20/08/2022 / 17:30

Warta Poznań - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/08/2022 / 20:00

Jagiellonia Białystok - Miedź Legnica

PKO BP Ekstraklasa

19/08/2022 / 18:00

Legia Warszawa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/08/2022 / 20:30

Wisła Płock - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/08/2022 / 15:00

Śląsk Wrocław - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

20/08/2022 / 17:30

Warta Poznań - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/08/2022 / 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.