Cracovia powstała 106 lat temu

13 czer­w­ca jest wyjątkowym dniem dla fanów Cra­covii. Dokład­nie 106 lat temu pow­stał Aka­demic­ki Klub Foot­bal­istów, który jest pro­to­plas­tą dzisiejszej Cra­covii. “Pasy” to najs­tarszy pol­s­ki klub piłkarski.

O pow­sta­niu tego klubu ofic­jal­nie poin­for­mowano w lokalnym dzi­en­niku “Nowa Refor­ma”, w którym napisano:

- Aka­demic­ki Klub Foot­bal­listów (gra w piłkę nożną) zaw­iązu­je się w Krakowie. Ćwiczenia w grze w piłkę nożną rozpoczy­na­ją się we środę 13 b. m. Uprasza się wszys­t­kich, którzy chcą do tego klubu należeć, o przy­by­cie do parku dra Jor­dana we środę o godz. 6 wiec­zorem przed paw­ilonem. Nie wąt­pimy, że tak zdrowy sport, jakim jest gra w piłkę nożną, zna­jdzie wielu zwolen­ników wśród młodzieży akademickiej.

O pow­sta­niu klubu zade­cy­dowano właśnie 13 czer­w­ca 1906 roku pod­czas spotka­nia na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim. Impulsem do pow­sta­nia zespołu był przy­jazd kilka­naś­cie dni wcześniej, 3 czer­w­ca 1906 roku do Krakowa zespołu z Lwowa. Wtedy odbyły się pier­wsze poty­cz­ki drużyn z obu miast, jed­nak w Krakowie nie zaw­iąza­ła się jeszcze ofic­jal­na druży­na piłkarska.

Nadro­biono to 13 czer­wce­nie i postanowiono a, a zespół przez kil­ka miesię­cy nosił nazwę Aka­demic­ki Klub Foot­bal­istów. Z cza­sem doszło do jej rozsz­erzwyko­rzys­tać łacińską nazwę mias­ta Kraków, czyli Cra­covia. Praw­dopodob­nie pomysło­daw­cą tej idei był Józef Lusta­garten, o czym wspom­i­nał blisko 60 lat później we wspomnieniach.

Jed­nak w his­torii Cra­covi wielokrot­nie uży­wano innych nazw. Błęd­nie o zes­pole z Kałuży mówiono Mazur albo nawet Lech. Na teren, na którym dzisi­aj roz­gry­wane są mecze “Pasów” te przeniosły się w 1912 roku, gdy wydzierżaw­iły go od kon­wen­tu Panien Nor­ber­tanek. Pier­wszy mecz odbył się tam 31 mar­ca 1912 roku, a rywalem była Pogoń Lwów.

W his­torii klubu Cra­covia zdobyła Mis­tr­zost­wo Gal­icji w 1913 roku, 5 razy Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki (w tym pier­wsze w 1921 roku), 2 razy Wicemistr­zost­wo Pol­s­ki. Nigdy “Pasom” nie udało się tri­um­fować w Pucharze Pol­s­ki i Super­pucharze Polski.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress