Czy Król faktycznie chce zatrzymać Tedorczyka na wiosnę?

teodorczyk lukaszTrud­no powiedzieć, jakie zami­ary wobec Łukasza Teodor­czy­ka ma właś­ci­ciel Polonii, Ireneusz Król. Pewne jest to, że napast­nik „Czarnych Koszul” najpóźniej 1 lip­ca zostanie graczem Lecha. „Kole­jorz” jed­nak już ter­az chci­ał­by mieć do swo­jej dys­pozy­cji tego zawod­ni­ka. Prezes Polonii mówi, że to niemożli­we, zawod­nik, że chci­ał­by prze­jść już ter­az. Gdzie leży prawda?

Lech po pod­pisa­niu umowy z Łukaszem Teodor­czykiem dłu­go nie składał propozy­cji wykupi­enia zawod­ni­ka. Wcześniej jed­nak stosował podob­ny manewr – pod­pisu­jąc wcześniej kon­trakt z Sła­womirem Peszko czy Hubertem Wołąkiewiczem. Ten dru­gi do Lecha trafił już zimą, bo „Kole­jorz” był zde­ter­mi­nowany, aby to zro­bić. Negoc­jac­je trwały kil­ka dni i w końcu Lechia Gdańsk zde­cy­dowała się sprzedać piłkarza.

Właś­ci­ciel Polonii mówi jed­nak na łamach prasy zde­cy­dowane „nie” dla trans­feru Teodor­czy­ka. Moż­na mieć jed­nak wąt­pli­woś­ci, co do tego czy na pewno „nie” to „nie”. Podob­ną grę medi­al­ną Ireneusz Król roze­grał na początku sty­cz­nia, gdy zain­tere­sowanie zawod­nikiem wykazy­wało kil­ka klubów, a prezes klubu, wiedząc o tym infor­mował, że jego piłkarz jest kon­tuzjowany i nie zagra wios­ną w piłkę. Pod­pisał kon­trakt, a już kil­ka dni później zagrał w sparingu Polonii a Arką, w którym zdobył gola. Niedawno pojechał na zgrupowanie reprezen­tacji i w meczu z Rumu­nią dok siat­ki rywala trafił dwa razy.

Pytanie czy i ter­az zachowanie Ireneusza Króla, to gra medi­al­na. Czy chce ponown­ie zabaw­ić się z rywala­mi, jed­nocześnie licząc na bard­zo dobrą ofer­tę finan­sową? Sytu­ac­ja Polonii nie jest dobra, kilku piłkarzy ze wzglę­du na zaległoś­ci finan­sowe odeszło już z klubu. W kole­jce czeka­ją następ­ni. Trans­fer Łukasza Teodor­czy­ka na jak­iś czas rozwiąza­ła­by prob­le­my Polonii. Przyjś­cie piłkarza do Lecha już ter­az, rozwiąza­ło­by również, albo mogło­by rozwiązać, prob­le­my Lecha w ofen­sy­wie. Bo ten, choć tylko w jed­nym meczu kon­trol­nym nie zdobył gola, to ze skutecznoś­cią ma spore problemy.

Lech son­du­je póki co son­du­je możli­wość sprowadzenia zawod­ni­ka zimą, lecz na razie dzi­ała­nia wło­darzy poz­nańskiego klubu nie wskazu­ją na wyso­ki poziom deter­mi­nacji. Ofic­jal­nej ofer­ty na razie nie złożono, przed­staw­iciele obu klubów nie spotkali się na roz­mowach w spraw­ie trans­feru piłkarza. Trud­no więc na razie staw­iać sprawę jas­no. Bo Lech nie złożył ofer­ty, Król twierdzi, że piłkarz wios­ną zagra u niego. A jak wiado­mo pieniądze wiele zmieni­a­ją, więc może  dobra ofer­ta przekona właś­ci­ciela Polonii do zmi­any zda­nia. A może to zdanie, to tylko wymusze­nie od Lecha bardziej konkret­nych działań?

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress