02.06.2023, g. 02:00
WNBA
Minnesota Lynx vs Connecticut Sun
Do meczu pozostało:
0dn.22godz.6min.
11.12 X16.00 28.60 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Czy Król faktycznie chce zatrzymać Tedorczyka na wiosnę?

teodorczyk lukaszTrud­no powiedzieć, jakie zami­ary wobec Łukasza Teodor­czy­ka ma właś­ci­ciel Polonii, Ireneusz Król. Pewne jest to, że napast­nik „Czarnych Koszul” najpóźniej 1 lip­ca zostanie graczem Lecha. „Kole­jorz” jed­nak już ter­az chci­ał­by mieć do swo­jej dys­pozy­cji tego zawod­ni­ka. Prezes Polonii mówi, że to niemożli­we, zawod­nik, że chci­ał­by prze­jść już ter­az. Gdzie leży prawda?

Lech po pod­pisa­niu umowy z Łukaszem Teodor­czykiem dłu­go nie składał propozy­cji wykupi­enia zawod­ni­ka. Wcześniej jed­nak stosował podob­ny manewr – pod­pisu­jąc wcześniej kon­trakt z Sła­womirem Peszko czy Hubertem Wołąkiewiczem. Ten dru­gi do Lecha trafił już zimą, bo „Kole­jorz” był zde­ter­mi­nowany, aby to zro­bić. Negoc­jac­je trwały kil­ka dni i w końcu Lechia Gdańsk zde­cy­dowała się sprzedać piłkarza.

Właś­ci­ciel Polonii mówi jed­nak na łamach prasy zde­cy­dowane „nie” dla trans­feru Teodor­czy­ka. Moż­na mieć jed­nak wąt­pli­woś­ci, co do tego czy na pewno „nie” to „nie”. Podob­ną grę medi­al­ną Ireneusz Król roze­grał na początku sty­cz­nia, gdy zain­tere­sowanie zawod­nikiem wykazy­wało kil­ka klubów, a prezes klubu, wiedząc o tym infor­mował, że jego piłkarz jest kon­tuzjowany i nie zagra wios­ną w piłkę. Pod­pisał kon­trakt, a już kil­ka dni później zagrał w sparingu Polonii a Arką, w którym zdobył gola. Niedawno pojechał na zgrupowanie reprezen­tacji i w meczu z Rumu­nią dok siat­ki rywala trafił dwa razy.

Pytanie czy i ter­az zachowanie Ireneusza Króla, to gra medi­al­na. Czy chce ponown­ie zabaw­ić się z rywala­mi, jed­nocześnie licząc na bard­zo dobrą ofer­tę finan­sową? Sytu­ac­ja Polonii nie jest dobra, kilku piłkarzy ze wzglę­du na zaległoś­ci finan­sowe odeszło już z klubu. W kole­jce czeka­ją następ­ni. Trans­fer Łukasza Teodor­czy­ka na jak­iś czas rozwiąza­ła­by prob­le­my Polonii. Przyjś­cie piłkarza do Lecha już ter­az, rozwiąza­ło­by również, albo mogło­by rozwiązać, prob­le­my Lecha w ofen­sy­wie. Bo ten, choć tylko w jed­nym meczu kon­trol­nym nie zdobył gola, to ze skutecznoś­cią ma spore problemy.

Lech son­du­je póki co son­du­je możli­wość sprowadzenia zawod­ni­ka zimą, lecz na razie dzi­ała­nia wło­darzy poz­nańskiego klubu nie wskazu­ją na wyso­ki poziom deter­mi­nacji. Ofic­jal­nej ofer­ty na razie nie złożono, przed­staw­iciele obu klubów nie spotkali się na roz­mowach w spraw­ie trans­feru piłkarza. Trud­no więc na razie staw­iać sprawę jas­no. Bo Lech nie złożył ofer­ty, Król twierdzi, że piłkarz wios­ną zagra u niego. A jak wiado­mo pieniądze wiele zmieni­a­ją, więc może  dobra ofer­ta przekona właś­ci­ciela Polonii do zmi­any zda­nia. A może to zdanie, to tylko wymusze­nie od Lecha bardziej konkret­nych działań?

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.