01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.1godz.25min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Czy Lech potrafi odrabiać straty? Niestety nie

portalWielu kibiców Lecha obec­ne­mu szkole­niow­cowi tej drużyny zarzu­ca przede wszys­tkim brak umiejęt­noś­ci odwróce­nia losów spotka­nia. Mar­iusz Rumak wygry­wa sporo ligowych meczów, zdoby­wa wiele punk­tów, lecz ich zde­cy­dowaną więk­szość Lech osiągnął, strze­la­jąc bramkę jako pier­wszy. A kibice tęsknią za Fran­ciszkiem Smudą.

Kwes­t­ia gry Fran­za jest owiana w Poz­na­niu już niemal leg­endą. Myśląc o spotka­ni­ach tego szkole­niow­ca wielu z nas ma w pamię­ci mecze z Wisłą Płock czy Cra­cov­ią, gdzie jeszcze 20 min­ut przed końcem spotka­nia druży­na prze­gry­wała dwoma, a nawet trze­ma bramka­mi i potrafiła naw­iązać walkę o zwycięst­wo. Nie zawsze oczy­wiś­cie się to udawało, jed­nak te spotka­nia wywoły­wały na try­bunach sporo emocji i do dziś fani Lecha czeka­ją na podob­ne widowiska.

Z każdym kole­jnym trenerem zarzutów wzglę­dem nieu­miejęt­noś­ci odra­bi­a­nia strat było coraz więcej. I tylko jed­ne­mu z nich nie udało się jeszcze wygrać meczu, gdy jego druży­na straciła bramkę jako pier­wsza. To Mar­iusz Rumak. Prowad­zony przez niego Lech tylko w trzech meczach potrafił niez­nacznie się pod­nieść z tej sytu­acji. Zobaczmy zresztą:

Z Koroną Kielce z 0:2 na 2:2.

Z Chaz­arem Lenko­ran z 0:1 na 1:1.

Z Olimpią Grudz­iądz z 0:1 na 1:1 (ostate­cznie 1:2).

Wiele nato­mi­ast jest meczów, w których „Kole­jorz” tracił pier­wszy gola. W poprzed­nim sezonie dwukrot­nie Wisła Kraków i Jagiel­lonia. W obec­nym to AIK Sztokholm, Lechia, Jagiel­lonia, Legia, Śląsk i ostat­nio Polo­nia. Nie wyglą­da do zachęcająco.

Sto­sunkowo dawno temu piłkar­zom Lecha Poz­nań udało się odro­bić straty. Ostat­nim takim meczem było spotkanie Pucharu Pol­s­ki z Polonią Bytom. Pamięta­cie kiedy to było? Już śpieszymy z odpowiedz­ią – 25 październi­ka 2011 roku. Lech prze­gry­wał 0:1, a ostate­cznie wygrał po dogry­w­ce 3:1, remisu­jąc w reg­u­laminowym cza­sie gry 1:1. Wcześniejszy mecz, w którym udało się odro­bić straty to mecz z Podbeskidziem Biel­sko-Biała w pół­fi­nale Pucharu Pol­s­ki. Lechi­ci prze­gry­wali na wyjeździe 0:2, ale udało im się wygrać 3:2 i awan­sować do finału.

A w lidze? W lidze za Jose Mari Bakero jedyną próbą odro­bi­enia strat był mecz z Polonią Warsza­wa z 10 listopa­da 2010 roku, gdy przy Buł­garskiej „Kole­jorz” prze­gry­wał 0:2 i udało mu się zdobyć punkt, doprowadza­jąc do remisu 2:2. A ligowe zwycięst­wo, gdy Lech tracił gola jako pier­wszy? Tutaj musimy się cofnąć do tren­era Jac­ka Zielińskiego. To było już dość dawno temu, a przy­pom­nieć trze­ba ostat­ni mecz tego szkole­niow­ca, czyli spotkanie z Wisłą Kraków, w którym prze­gry­wal­iśmy 0:1, a ostate­cznie udało się zdobyć cztery bram­ki i wygrać 4:1.

Nieste­ty, obec­nie pomarzyć może­my o dobrym wyniku, gdy tracimy gola jako pier­wsi. I nawet jeśli Lech naw­iązu­je walkę, to braku­je mu odpowied­nich umiejęt­noś­ci piłkars­kich i men­tal­nych, żeby odwró­cić losy spotka­nia. A gdy zdoby­wa gola jako pier­wszy? Wtedy stać się może dosłown­ie wszys­tko. Obec­nie pozosta­je nam jedynie liczyć na dużo szczęś­cia i to, że częs­to będziemy zdoby­wać gola jako pier­wsi. Bo argu­men­tów ku temu, że potrafimy odra­bi­ać straty nieste­ty nie ma zbyt wielu.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.