Czy się stoi czy się leży to wypłata się należy

To piłkarz, który wzbudza mieszane uczu­cia. Z jed­nej strony kil­ka lat temu prezen­tował się na pol­s­kich boiskach dobrze, jest najskuteczniejszym zawod­nikiem „Kole­jorza” w europe­js­kich pucharach. Z drugiej dawno nie był widziany w składzie Lecha, a przy jego zarobkach moż­na było­by się spodziewać, że jest kluc­zowym zawod­nikiem klubu.

Do stol­i­cy Wielkopol­s­ki trafił w zło­tym okre­sie, gdy do Poz­na­nia poza nim przys­zli Sła­womir Peszko, Robert Lewandows­ki i Semir Stil­ić. To okienko trans­fer­owe do dziś wspom­i­nane jest jako wzór, a piłkarz, o którym mowa jest jed­nym, który z grupy wspom­ni­anej w tym tekś­cie w Lech pracu­je do dziś, bo słowa „gra” to za dużo powiedziane.

Pół­to­ra roku temu pod­pisał nowy, lukraty­wny kon­trakt z klubem. Negoc­jac­je doty­czące przedłuże­nia umowy trwały pon­ad pół roku i były moż­na je porów­nać do pró­by sprowadzenia tego zawod­ni­ka do Poz­na­nia. Wów­czas roz­mowy z jego poprzed­nim zespołem były równie trudne i skom­p­likowane, a ostate­cznie dyrek­tor sportowy musi­ał pole­cieć dopiąć szczegóły trans­feru aż do Amery­ki Południowej.

Jed­nak od momen­tu pod­pisa­nia kon­trak­tu na boisku pojaw­iał się coraz rzadziej. Na początku poprzed­niego sezonu, już w drugim meczu, pod­czas star­cia z jed­nym z zawod­ników Zagłębia zła­pał kon­tuzję, która wyk­luczyła go z gry na kil­ka miesięcy.

Ostat­ni raz na muraw­ie widziany pod­czas meczu z Cra­cov­ią, w którym już w 6. min­u­cie spotka­nia nabaw­ił się urazu i musi­ał opuś­cić boisko. I do koń­ca sezonu jedynie bie­gał pod­czas zajęć treningowych Lecha.

Mimo to tren­er „Kole­jorza” wiąże z nim pewne nadzieje. – Jest dobrze przy­go­towany do sezonu, ale tak się skła­da, że mamy trzech bard­zo dobrych piłkarzy na tej pozy­cji. Pod­jąłem decyzję, że w meczu z Żety­su zagra­ją Kamińs­ki i Wołąkiewicz, ale w Kazach­stanie może zagrać ktoś inny. Każdy ma swo­ja jakość. On lep­iej czu­je się w grze obron­nej, jeden na jeden, a Marcin lep­iej ope­ru­je piłką. Środ­kowych obrońców będziemy dobier­ać w zależnoś­ci od rywala z jakim będziemy grać – przyz­na­je Mar­iusz Rumak.

Wszys­tko jed­nak zależy od tego, czy wspom­ni­any środ­kowy obroń­ca będzie zdol­ny do gry, bo z tym ostat­nio u niego różnie.

Kursy na mecze Lecha

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Włochy - Albania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 21:00

Kolumbia - Boliwia

Mecz towarzyski

15/06/2024 23:00

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Włochy - Albania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 21:00

Kolumbia - Boliwia

Mecz towarzyski

15/06/2024 23:00

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Włochy - Albania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 21:00

Kolumbia - Boliwia

Mecz towarzyski

15/06/2024 23:00

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Włochy - Albania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 21:00

Kolumbia - Boliwia

Mecz towarzyski

15/06/2024 23:00

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.