Czy się stoi czy się leży to wypłata się należy

To piłkarz, który wzbudza mieszane uczu­cia. Z jed­nej strony kil­ka lat temu prezen­tował się na pol­s­kich boiskach dobrze, jest najskuteczniejszym zawod­nikiem „Kole­jorza” w europe­js­kich pucharach. Z drugiej dawno nie był widziany w składzie Lecha, a przy jego zarobkach moż­na było­by się spodziewać, że jest kluc­zowym zawod­nikiem klubu.

Do stol­i­cy Wielkopol­s­ki trafił w zło­tym okre­sie, gdy do Poz­na­nia poza nim przys­zli Sła­womir Peszko, Robert Lewandows­ki i Semir Stil­ić. To okienko trans­fer­owe do dziś wspom­i­nane jest jako wzór, a piłkarz, o którym mowa jest jed­nym, który z grupy wspom­ni­anej w tym tekś­cie w Lech pracu­je do dziś, bo słowa „gra” to za dużo powiedziane.

Pół­to­ra roku temu pod­pisał nowy, lukraty­wny kon­trakt z klubem. Negoc­jac­je doty­czące przedłuże­nia umowy trwały pon­ad pół roku i były moż­na je porów­nać do pró­by sprowadzenia tego zawod­ni­ka do Poz­na­nia. Wów­czas roz­mowy z jego poprzed­nim zespołem były równie trudne i skom­p­likowane, a ostate­cznie dyrek­tor sportowy musi­ał pole­cieć dopiąć szczegóły trans­feru aż do Amery­ki Południowej.

Jed­nak od momen­tu pod­pisa­nia kon­trak­tu na boisku pojaw­iał się coraz rzadziej. Na początku poprzed­niego sezonu, już w drugim meczu, pod­czas star­cia z jed­nym z zawod­ników Zagłębia zła­pał kon­tuzję, która wyk­luczyła go z gry na kil­ka miesięcy.

Ostat­ni raz na muraw­ie widziany pod­czas meczu z Cra­cov­ią, w którym już w 6. min­u­cie spotka­nia nabaw­ił się urazu i musi­ał opuś­cić boisko. I do koń­ca sezonu jedynie bie­gał pod­czas zajęć treningowych Lecha.

Mimo to tren­er „Kole­jorza” wiąże z nim pewne nadzieje. – Jest dobrze przy­go­towany do sezonu, ale tak się skła­da, że mamy trzech bard­zo dobrych piłkarzy na tej pozy­cji. Pod­jąłem decyzję, że w meczu z Żety­su zagra­ją Kamińs­ki i Wołąkiewicz, ale w Kazach­stanie może zagrać ktoś inny. Każdy ma swo­ja jakość. On lep­iej czu­je się w grze obron­nej, jeden na jeden, a Marcin lep­iej ope­ru­je piłką. Środ­kowych obrońców będziemy dobier­ać w zależnoś­ci od rywala z jakim będziemy grać – przyz­na­je Mar­iusz Rumak.

Wszys­tko jed­nak zależy od tego, czy wspom­ni­any środ­kowy obroń­ca będzie zdol­ny do gry, bo z tym ostat­nio u niego różnie.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress